drug_od_suicide-810x500.jpg

Väčšina obyvateľov Britskej Kolumbie nesúhlasí s laxnou politikou vlády Trudeaua v oblasti tvrdých drog: údaje vlády

17
Kultúra smrti

Liberálna protidrogová politika kanadskej federálnej vlády nie je priaznivá pre väčšinu obyvateľov Britskej Kolumbie, provincie, v ktorej sa testuje nový prístup povoľujúci držbu tvrdých drog, vyplýva z prieskumu, ktorý uskutočnila vlastná Tajná rada premiéra Justina Trudeaua. 

Podľa Blacklock’s Reporter Trudeau’ovho nedávneho experimentu, ktorý umožňuje provincii Britská Kolumbia povoliť občanom vlastniť tvrdé drogy pre osobnú potrebu, sa nepozdáva väčšine opýtaných na túto politiku, ako sa uvádza v správe Tajnej rady z 10. marca s názvom  ”Continuous Qualitative Data Collection Of Canadians’ Views.” 

“Účastníci reagovali na toto rozhodnutie väčšinou negatívne,” uviedla správa a dodala, že väčšina respondentov “sa domnieva, že federálna vláda by sa mala namiesto toho zamerať na odrádzanie od užívania opiátov vrátane zavedenia vyšších trestov pre tých, ktorí tieto látky užívajú a distribuujú.” 

Po zavedení Trudeauovej’politiky umožňujúcej legálne držanie drog v Britskej Kolumbii sa nedávne štatistiky ukazujú, že viac ľudí vo veku 10 až 59 rokov zomrelo na predávkovanie ako na choroby, vraždy, samovraždy a prírodné katastrofy dohromady. 

Výsledky zo správy’boli zozbierané z cieľových skupín v oblasti Metro Vancouver, ako aj v iných častiach Britskej Kolumbie.  

Federálna politika zavedená Trudeauovou vládou v máji 2022 v podstate dekriminalizovala tvrdé drogy v skúšobnej prevádzke v provincii Britská Kolumbia. Hoci bola táto politika schválená v roku 2022, do platnosti vstúpila až vo februári tohto roku.  

V rámci tejto politiky začala federálna vláda povoľovať ľuďom na území provincie držbu až 2,5 gramu tvrdých drog beztrestne, ale predaj drog zostal trestným činom.   

Od svojho zavedenia bola táto politika široko kritizovaná, najmä po tom, ako sa zistilo, že provincia porušila tri rôzne rekordy v počte predávkovaní drogami v prvom mesiaci platnosti nového zákona.   

V správe Tajnej rady sa uvádza, že “sa predpokladá, že táto iniciatíva v konečnom dôsledku povedie k zvýšenému užívaniu týchto látok najmä medzi mladšími dospelými.” 

“Viacerí tiež vyjadrili obavy z limitu 2,5 gramu, pričom sa domnievali, že ide o príliš vysoké množstvo a že v prípade látok, ako je fentanyl, neexistuje bezpečné množstvo, ktoré by mohol jednotlivec skonzumovať,” dodala.  

Väčšina obyvateľov Britskej Kolumbie uviedla, že sa obáva sociálneho chaosu v ich provincii v dôsledku nekontrolovateľného šírenia drog. V správe sa uvádza, že “všetci”sa domnievajú, že zvýšený neporiadok je “závažným problémom a mnohí sú toho názoru, že rastúca miera závislosti prispela k zvýšeniu kriminality v ich komunitách.” 

Obecne od apríla 2016 zomrelo v Britskej Kolumbii na predávkovanie drogami približne 12 264 ľudí.   

Od toho istého roku zomrelo v celej Kanade na predávkovanie drogami približne 32 000 ľudí. Keďže v celej krajine žije približne 40 miliónov obyvateľov, ale v Britskej Kolumbii len 5 miliónov, je táto provincia v počte takýchto úmrtí výrazne nadpriemerne zastúpená. 

Priek zdanlivým neúspechom kanadskí poslanci v máji v pomere 209 ku 113 hlasovaní súhlasili so zachovaním protidrogovej politiky prijatej Trudeauovou vládou, ktorá viac-menej zaručuje “bezpečné zásobovanie” závislých v Britskej Kolumbii tvrdými drogami.   

LifeSiteNews informoval o tom, ako niektorí stredoškoláci v Britskej Kolumbii po prezentácii, ktorá sa konala v ich škole, dokonca dostali nástroje na šnupanie tvrdých drog, napríklad kokaínu.   

V máji LifeSiteNews tiež informovali o Kanaďanovi z Britskej Kolumbie, ktorý si otvoril plnohodnotný pouličný obchod s drogami ako crack, heroín a pervitín z prívesu. Jeho obchod však polícia po zatknutí zatvorila.   

Nedávno vyšiel dokumentárny film režiséra Aarona Gunna z Britskej Kolumbie s názvom “Kanada umiera,” sa podrobne zaoberá masívnym nárastom užívania tvrdých drog v provincii aj v celej krajine.