vig-strickland-810x500.jpg

Arcibiskup Viganò chváli pastiersky list biskupa Stricklanda o synode

92
Neutral

Bývalý pápežský nuncius v USA podporil nedávne pastierske posolstvo biskupa Josepha Stricklanda, v ktorom Strickland varoval pred nebezpečenstvami pre katolícku vieru vyplývajúcimi zo “synody o synodalite.”

Arcibiskup Carlo Maria Viganò v príspevku na X, predtým Twitteri, verejne pochválil Stricklanda a uviedol, že “takto hovorí nástupca apoštolov.”

Arcibiskup’sa vyjadril vo svetle Stricklandovho’nedávneho pastierskeho posolstva, ktoré 22. augusta vydal pre svoju diecézu Tyler v Texase. 

Ako citoval a zdôraznil Viganò, Strickland varoval, že katolíci, ktorí sa chcú držať Tradície, sa môžu ocitnúť v situácii, keď budú obvinení z “schizmatizmu.” 

“Žiaľ,” napísal Strickland, “môže sa stať, že niektorí označia za schizmatikov tých, ktorí nesúhlasia s navrhovanými zmenami. Buďte si však istí, že nikto, kto pevne stojí na olovnici našej katolíckej viery, nie je schizmatik.”

“Musíme si byť vedomí aj toho, že pevne stáť proti týmto navrhovaným zmenám neznamená opustiť Cirkev,” dodal Strickland. “Ako povedal svätý Peter: ‘Pane, ku komu máme ísť?"  Ty máš slová večného života.’ (Jn 6, 68)”

Takisto povzbudil katolíkov, aby zostali pevne pripútaní k pravdám viery, a uviedol, že “stáť pevne neznamená, že sa snažíme opustiť Cirkev.” 

Naopak, Strickland označil zástancov zmien a inovácií za skutočných “schizmatikov”, pričom uviedol, že “tí, ktorí by chceli navrhnúť zmeny toho, čo sa nedá zmeniť, sa snažia zmocniť Kristovej’Cirkvi a tí sú naozaj skutočnými schizmatika.”

Strickland načrtol sedem právd, ktoré učí Katolícka cirkev, a dodal, že “mnohé z týchto právd budú preskúmané v rámci synody o synodalite.” Pozostávali z:

Pozoruhodné je, že zástancovia synody po zverejnení svojho listu Stricklandovi vrátili úder s jedným z laických členov Synody bez hlasovacieho práva Austen Ivereigh, ktorý napísal: “Sledoval som dokumenty synody od jej začiatku v roku 2021 až po pracovný dokument pre zhromaždenie v októbri tohto roku. *Ani o jednej z týchto [siedmich právd] sa *nikde* nediskutovalo.”

Vzdor Ivereighovým’tvrdeniam sa v synodálnom procese pod rôznymi formami objavilo viacero Stricklandovho’zoznamu právd. Prvá – o povahe Cirkvi – bola synodou spochybňovaná od samého začiatku.

Pápež František’ v textoch, ktorými sa synoda riadi od svojho vzniku v roku 2021, poznamenáva, že synoda’akt rozlišovania” zahŕňa počúvanie “ľudí, ktorí opustili praktizovanie viery, ľudí iných náboženských tradícií, ľudí bez náboženského presvedčenia atď.” [sic] Zdôrazňujú tiež “pokušenie nepozerať sa za viditeľné hranice Cirkvi” ako problém, ktorému sa treba vyhnúť.

Druhý na Stricklandovom’zozname – prijímanie svätej Eucharistie v stave milosti– bol synodou tiež spochybnený. Zdá sa, že najnovší pracovný dokument pre októbrové zasadanie synody prezentuje všeobecne prijatý a pápežom schválený výklad Amoris Laetitiae, ktorý umožňuje rozvedeným a “znovuzosobášeným” prijímať sväté prijímanie, ako už uzavretú záležitosť.

Dokument uvádza:

Niektoré otázky, ktoré vyplynuli z konzultácií Božieho ľudu, sa týkajú otázok, o ktorých už existuje magistériálne a teologické učenie, ktoré treba zvážiť. Uvedieme len dva príklady: môžeme spomenúť prijatie znovu zosobášených rozvedených, ktorým sa zaoberá Posynodálna apoštolská exhortácia Amoris laetitia, alebo inkulturácia liturgie, ktorá je predmetom Inštrukcie Varietates legitimae (1994) Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

V zozname Strickland’ďalej identifikuje nebezpečenstvo akceptovania alebo tolerovania rodovej ideológie alebo sexuálnych vzťahov mimo manželstva, pričom oba tieto aspekty podporuje synoda. Otázka problematiky LGBT bola na synode opakovane identifikovaná, pričom v aktuálnom pracovnom dokumente sa uvádza, že medzi tých, ktorí potrebujú prijať “skutočné prijatie”, patria viaceré skupiny, ako napríklad “rozvedení a znovu zosobášení, ľudia v polygamných manželstvách alebo LGBTQ+ katolíci.”

Akkoľvek Strickland”ovi pastiersky list možno nezískal podporu zástancov synody, jeho prijatie medzi veriacimi katolíkmi je naďalej priaznivé.