acceptance-810x500.jpg

Pápež František v "srdečnom a povzbudzujúcom" liste chváli ďalšiu pro-LGBT katolícku skupinu

86
Kultúra smrti

Pápež František napísal ďalší list na podporu pro-LGBT katolíckej skupiny, ktorý poslal prostredníctvom disidentskej mníšky, ktorú Vatikán v minulosti umlčal za jej heterodoxnú propagáciu.

Skupina Acceptance so sídlom v Austrálii je “plne inkluzívna a potvrdzujúca skupina zložená z LGBTIQA+ katolíkov, ich rodín a priateľov.”So strediskami v Perthe, Canberre a Melbourne sa skupina snaží byť miestom, kde “LGBTIQA+ veriaci ľudia môžu byť sami sebou a žiť svoju vieru s plným rozkvetom svojej ľudskosti.”

Keďže sa skupina nezmieňuje o propagovaní alebo dodržiavaní katolíckeho učenia o morálke alebo čistote, povzbudzuje svojich členov v “prijímaní pravdy o sebe a oslave Božej’lásky - snažíme sa poukazovať na plnú inkluzívnosť, ku ktorej nás Boh volá.”

Pri príležitosti 50. výročia založenia Acceptance’v tomto roku pápež František zaslal skupine “vlastnoručne napísaný list”. Pri prezentácii pápežovho’posolstva sestra Jeannine Gramicková uviedla, že pápež ju poveril, aby odovzdala jeho “šťastné pozdravy v čase vášho výročia.”

Gramicková dodala, že František uviedol, ako sa modlí za to, aby členovia skupiny na obranu LGBT ľudí “rástli bližšie v láske k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.”

Úplné podrobnosti listu neboli zverejnené, pričom melbournská sekcia austrálskej skupiny ešte len bude mať oficiálne oslavy 50. výročia a list si sama prečíta.

V reakcii na pápežovu nótu organizácia Acceptance uviedla, že napísala pápežovi ako poďakovanie za “jeho srdečné a povzbudivé posolstvo a podporu, ktorú mu poskytuje, aby mohla pokračovať vo svojom poslaní, ktorým je poskytovanie priateľskej služby LGBTQ+ katolíkom, potvrdzovanie ich dôstojnosti a katolíckej viery.”

Páter Claude Mostowik, bývalý národný koordinátor skupiny, ocenil Františkovo’ posolstvo, pretože “potvrdzuje dôležitosť našej práce pri vytváraní bezpečného a inkluzívneho priestoru pre LGBTQ+ osoby v rámci katolíckej komunity.” 

“Tento míľnik nás inšpiruje k ďalšej propagácii, posilňovaniu porozumenia a podpore dialógu medzi LGBTQ+ veriacimi ľuďmi a Cirkvou,” povedal Mostowik. 

Medzičasom Angela Hanová, ktorá koordinuje skupinu Acceptance v Perthe, uviedla, že pápežovo posolstvo “odráža posolstvo prijatia, inklúzie, súcitu a akceptácie, čím potvrdzuje dôležitú úlohu, ktorú Acceptance zohráva v podpore LGBTQ+ veriacich ľudí v posledných piatich desaťročiach.”

Acceptance sa chváli tým, že je jednou z najstarších existujúcich pro-LGBT katolíckych skupín a dokumentuje svoju históriu s tým, že skupina má od roku 1972 zaužívanú prax ponúkania týždenných omší pre LGBT. 

V ich začiatkoch v 70. rokoch 20. storočia kňazi ponúkajúci omše pre skupinu “kázali evanjeliové posolstvo, ktoré vítalo gejov a lesby ako milovaný Boží ľud,” spomína skupina. Od roku 1990 mohla skupina vďaka miestnemu jezuitskému farárovi využívať na svoje omše katolícke kostoly.

Nie sa spomína, že by skupina propagovala alebo praktizovala katolícke učenie o čistote alebo učenie, že “homosexuálna aktivita je nemorálna,” ako to jasne učí Vatikán v dokumente z roku 1986 o pastorácii osôb, ktoré prežívajú homosexuálnu príťažlivosť.

V skutočnosti skupina konštatuje, ako “nie je prekvapujúce, že mnohí LGBTIQA+ katolíci, ktorí sa vo všeobecnosti riadia cirkevným učením, považujú cirkevné’učenie o sexe a sexualite za zastarané a neužitočné, dokonca škodlivé pre ich život a lásky.”

Naopak, skupina propagovala praktizovanie LGBT životného štýlu a účasť na plnohodnotnom živote v Katolíckej cirkvi ako záležitosť každého jednotlivca’“primátu svedomia.” 

“Vítame aj tých, ktorí objavujú, spochybňujú alebo prechádzajú. Ako hovorí pápež: ‘Kto sme my, aby sme súdili?’”Prijatie píše.

Ale v texte Kongregácie pre náuku viery (CDF) z roku 1986 sa uvádza, ako “skutočne pastoračný prístup ocení potrebu homosexuálnych osôb vyhnúť sa blízkym príležitostiam hriechu.” 

CDF preto biskupom odporúča, “že odklon od učenia Cirkvi’alebo mlčanie o ňom v snahe poskytnúť pastoračnú starostlivosť nie je ani starostlivé, ani pastoračné. Pastoráciou môže byť v konečnom dôsledku len to, čo je pravdivé. Zanedbávanie postoja Cirkvi&nbspzabraňuje homosexuálnym mužom a ženám, aby dostávali starostlivosť, ktorú potrebujú a ktorú si zaslúžia.”

LifeSiteNews kontaktoval arcidiecézu Perth s otázkou, či bolo prijatie oficiálne schválené arcidiecézou. Do času publikovania sme nedostali žiadnu odpoveď.

Nositeľka pápežovho&nbspposolstva, sestra Gramicková, je sama osobou, ktorá vyvoláva pozoruhodné kontroverzie. Ako spoluzakladateľka disidentskej LGBT skupiny New Ways Ministry dôsledne obhajovala homosexualitu, LGBT ideológiu, a potraty, v dôsledku čoho bola oficiálne umlčaná Vatikánom v roku 1999, pričom tento príkaz ignorovala. 

V roku 2010 Konferencia katolíckych biskupov USA (USCCB) ďalej vyhlásila, že New Ways Ministry “nemá súhlas ani uznanie Katolíckej cirkvi” vyjadrovať sa k otázkam LGBT.

Gramick’ové ignorovanie katolíckeho učenia v týchto otázkach pokračovalo bez prestávky, ale v posledných rokoch mu pomohla najmä podpora zo strany pápeža Františka pri viacerých príležitostiach. Pápež napísal Gramickovej za posledné dva roky najmenej dvakrát, pričom vrátane pochválil Gramickovú za jej “50 rokov blízkosti, súcitu a nehy.”

V januári 2022 Gramickovej povedal pápež František’ listy, ktoré jej adresoval, ohlasovali “novú éru” prijatia LGBT. Odsúdila tiež biskupov za to, že ju nenasledujú, a povedala, že “sa musia začať rozprávať medzi sebou a ísť s programom – pápeža Františka’.”