Fatima

Počúvajme varovania z Fatimy a zapojme sa do celosvetovej ´križiackej výpravy za život´!

242
Zuzana Smatanová
AltKAT

Odpovedať na žiadosť Panny Márie Fatimskej znamená praktizovať modlitbu a pokánie ako súčasť našej "križiackej výpravy za život" v neustálom úsilí zastaviť potraty.

´Ak sa moje požiadavky nesplnia, Rusko rozšíri svoje bludy do celého sveta, budú vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí sa stanú mučeníkmi a Sv. Otec bude veľa trpieť a mnohé národy budú vyhladené z povrchu zeme.´ Takto vo svojom posolstve prorokovala Panna Mária. A toto Jej posolstvo sa plní. Celé národy už totiž sú vyhladené - ´národy´ nenarodených. Už dvom miliardám nenarodených bábätiek bolo odopreté Bohom im dané právo na život. A koľko bábätiek by sa bolo narodilo im ... ďalšie miliardy. Celé národy sú už teda vyhladené.

 

´Ak sa moje požiadavky nesplnia ...´

´Zasvätí´ pápež Rusko, alebo ho len ´zverí´ Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie? Prikáže biskupom celého sveta, aby sa k nemu pripojili počas zasvätenia? Vysloví aj slovo ´Rusko´ alebo zasvätí iba ´ľudstvo´ ako také?

Trápi nás veľa otázok, znepokojuje nás množstvo vecí, máme starosti. Ustavične si však musíme pripomínať jednu vec - Panna Mária povedala ´moje požiadavky´, množné číslo, mysliac tým skutočnosť, že každý z nás má špecifické poslanie, ktoré má splniť. Musíme sa modliť, robiť pokánie a odčiňovať hriechy proti Jej Nepoškvrnenému Srdcu. Ktoré hriechy sa dajú porovnať s najrozšírenejším hriechom sveta, ktorým je potrat? Čo sa dá prirovnať k tomuto zdroju utrpenia materinského Srdca Panny Márie? Celá kultúra smrti je obrovským hriechom proti Jej čistému materinskému Srdcu. Reagujeme na výzvu našej Matky? Praktizujeme päť prvých sobôt ako to od nás žiadala? Také jednoduché, nenáročné, a predsa na túto výzvu odpovedajú len niekoľkí z nás.  A preto to, čo ohlásila, sa aj napĺňa ...

 

´... Rusko rozšíri svoje bludy do celého sveta ...´

Striktne obmedzená sloboda prejavu; tí, čo si zachovali zdravý rozum si nedovolili hovoriť pravdu, pretože sa báli, že stratia prácu. Lekárom, farmaceutickým pracovníkom a zdravotným sestrám hrozila strata zamestnania, ak sa odmietli podieľať na potrate. Učiteľov v školách, ktorým bola zverená starostlivosť o deti a dospievajúcu mládež, nútili podporovať v deťoch kultúru smrti. 

Vplyvné vlády veľkých krajín pretláčajú potraty čoraz viac. Kultúra smrti má každým dňom čoraz väčšiu silu. Kedy a kde to všetko začalo? V Rusku, kde sa ako v prvej krajine legalizoval potrat hneď po boľševickej revolúcii; potom nasledovalo Poľsko a celá východná Európa, do ktorej komunistické Rusko šírilo svoje bludy. Napokon prišla na rad Západná Európa a Amerika, ktorá je v súčasnosti najskazonosnejšou šíriteľkou kultúry smrti na celom svete. Satan, ani jeho ľudskí komplici však nie sú ani zďaleka spokojní s nespočetným množstvom bábätiek, ktoré denne prídu potratom o život; 1 zo 4 ani zďaleka nestačí uspokojiť ich diabolskú posadnutosť po krvi bábätiek. Nie, potrat sa musí pretláčať a propagovať v masmédiách, v pop kultúre, v školských učebných osnovách na celom svete. Potratová legislatíva musí byť všadeprítomná; potrat je legalizovaný tam, kde bol doteraz zakázaný; predlžuje sa čas, dokedy možno potrat vykonať; dnes môžete dieťatko zabiť aj tesne pred pôrodom, niekde dokonca aj do 28 dní po pôrode !!!

 

´... budú vojny a prenasledovanie Cirkvi.´

Závažné bludy a ťažké hriechy vedú k prenasledovaniu Cirkvi. Nasledujúce neľútostné, ale pravdivé slová povedal p. Benedikt XVI pri svojej návšteve Fatimy v roku 2010. Prepojil nimi fatimské posolstvá so závažnou krízou v Cirkvi:

"Novinou, ktorú v dnešnom posolstve počúvame je fakt, že útoky na pápeža a na Cirkev neprichádzajú iba zvonka, ale utrpenie Cirkvi zapríčiňuje hriech, existujúci v jej vnútri. Je to niečo, o čom sa stále vie, no dnes to vnímame naozaj desivým spôsobom - najväčšie prenasledovanie Cirkvi neprichádza od jej nepriateľov zvonka, ale z hriechu v nej, a preto sa Cirkev naliehavo potrebuje znovu naučiť pokániu, akceptovať očisťovanie, učiť sa odpúšťať, ale aj spravodlivo jednať. Odpustenie nenahrádza spravodlivosť." 

 

Dnes je Cirkev naozaj prenasledovaná zvnútra. K najhorším prejavom prenasledovania zvnútra patrí falošná náuka niektorých jej duchovných pastierov, ktorí šíria lži kultúry smrti, ako môžeme vnímať aj v prostredí ´vylepšenej´ Pápežskej akadémie pre život, ktorá by podľa správnosti mala slovo ´život´ vo svojom názve nahradiť slovom ´smrť´, čiže názvom svojho nového poslania. 

 

´Dobrí sa stanú mučeníkmi a Sv. Otec bude veľa trpieť ...´

Cesty Božej Prozreteľnosti sú tajomstvom, ktoré presahuje každé naše chápanie. Kto by povedal, že p. František splní požiadavku Panny Márie Fatimskej? Kto by po dlhých rokoch pontifikátu, poznačenom zjavne heretickými katechézami, od problematickej náuky o manželstve v postsynodálnej exhortácii Amoris Laetitia, až po modloslužobné uctievanie bohyne pachamamy vo Vatikáne, predpokladal taký zvrat udalostí?

 

 

DISKUSIA k článku