Church

Mexiko: Katolícka diecéza odoprie prijímanie pro-potratovým politikom

87
Milko Kostovič
Kultúra života

Katolícka diecéza Culiacán odkázala politikom, ktorí tento mesiac hlasovali za legalizáciu potratov v mexickom štáte Sinaloa, že nesmú dostať Sväté prijímanie.

"Môže dostať Sväté prijímanie poslanec alebo niekto, kto sa hlási ku Katolíkom, pričom otvorene spolupracuje alebo schvaľuje zákony namierené proti životu? Nie. Nemôžete pristupovať k sviatostnému prijímaniu," odkázal zákonodarcom predstaviteľ diecézy otec Miguel Ángel Soto Gaxiola podľa Katolíckej tlačovej agentúry.

Minulý týždeň sa Sinaloa stala siedmym štátom v Mexiku, ktorý legalizoval zabíjanie nenarodených detí pri potratoch do 13 týždňov. Väčšina štátov stále chráni nenarodené deti pred potratmi, no minuloročné rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré dekriminalizovalo potraty, povzbudilo potratových aktivistov, aby intenzívnejšie presadzovali pro-potratové zákony naprieč Mexikom. 

Soto Gaxiola uviedol, že katolícki zákonodarcovia, ktorí hlasovali za legalizáciu potratov, nemôžu dostať prijímanie ani sa stať krstnými rodičmi v diecéze. Hlasovaním za povolenie zabíjania nenarodených detí sa títo zákonodarcovia dostali do "stavu nehodného... prijať Telo Kristovo," povedal otec Gaxiola. 

"... dnes tu máme veľa ľudí pohoršených verejnou zradou cirkevného učenia o viere a morálke zo strany zákonodarcov, ktorí sa označujú za ‘Katolíkov‘," pokračoval otec Gaxiola. "Otázky zo strany veriacich majú skutočne zmysel: Ako môže Katolík, ktorý otvorene presadzuje politiku v rozpore so životom, prísť na Svätú omšu a pristúpiť k Svätému prijímaniu?"

Povedal, že Cirkev verí v hodnotu každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a byť "osobne pro-life" nie je legitímnym argumentom na podporu legalizácie potratov, informuje agentúra.

"Je to chybná teória, keďže ‘žiadna okolnosť, žiadny cieľ, žiadny zákon nemôže urobiť dovoleným čin, ktorý je vnútorne nedovolený, lebo sa protiví Božiemu zákonu, ktorý je vpísaný v každom ľudskom srdci, poznaný samotným rozumom a ohlasovaný Cirkvou,’" povedal Soto Gaxiola, citujúc encykliku Evanjelium vitae svätého pápeža Jána Pavla II.

Federálni poslanci vlani odložili hlasovanie o zákone o legalizácii potratov v celom Mexiku, no zástancovia pro-life očakávajú, že ho zákonodarcovia vzkriesia. V súčasnosti je otázka práva nenarodených detí na život v kompetencii jednotlivých štátov.

Rodrigo Iván Cortés, prezident Národného frontu za rodinu, sa v minulosti vyjadril, že prezident Andrés Manuel López Obrador a ďalší vodcovia Hnutia národnej obrody sú politici, ktorí presadzujú celoštátnu legalizáciu potratov.

Potratoví aktivisti už roky tlačia na mexických lídrov, aby zrušili pro-life zákony, ktoré chránia nenarodené deti, a niekedy sa uchyľujú k násilným protestom, vandalizmu a hrozbám. Najmä rímskokatolícke kostoly boli v posledných rokoch terčom pro-potratového násilia. 

Mnohé z týchto pro-potratových skupín sú financované niektorými z najbohatších mužov sveta, mocnými osobnosťami, ktoré chcú, aby zabíjanie nenarodených detí pri potratoch bolo celosvetovo legálne.

 

DISKUSIA k článku