Pápež František povolil slávenie podľa misála sv. Jána XXIII.

228
Neutral

V piatok 4. februára 2022 Svätý Otec František prijal na takmer hodinovej súkromnej audiencii dvoch členov Kňazského bratstva svätého Petra, pátra Benoîta Paula-Josepha, predstaveného francúzskeho dištriktu, a pátra Vincenta Ribetona, rektora Kňazského seminára svätého Petra vo Wigratzbade.

Počas veľmi srdečného stretnutia si pripomenuli vznik bratstva v roku 1988, pápež sa vyjadril, že na neho veľmi zapôsobil prístup jeho zakladateľov, ich túžba zostať verní rímskemu pápežovi a ich dôvera v Cirkev. Povedal, že toto gesto treba „zachovať, chrániť a podporovať“.

V priebehu audiencie pápež objasnil, že inštitútov, ako je Bratstvo svätého Petra, sa všeobecné ustanovenia motu proprio Traditionis Custodes netýkajú, keďže používanie starobylých liturgických kníh stálo na počiatku ich existencie a je ustanovené v ich stanovách.

Svätý Otec následne zaslal ním podpísaný dekrét z 11. februára, teda zo dňa, keď bolo Bratstvo slávnostne zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorým potvrdil členom Bratstva právo používať liturgické knihy platné v roku 1962, a to: Misál, Rituál, Pontifikál a Rímsky breviár.

Členovia Bratstva svätého Petra sú vďační Svätému Otcovi za toto potvrdenie ich poslania a pozývajú všetkých veriacich, ktorí sa cítia byť im blízki ako duchovná rodina, aby sa zajtra, na sviatok Petrovho stolca, zúčastnili na svätej omši alebo sa k nim pripojili v modlitbe za pápeža.

DISKUSIA k článku