Tisícky krstov v americkom Phoenixe sú neplatné, kňaz menil krstné slová

139
Kultúra smrti

Katolíci v americkom meste Phoenix sa obávajú, že mnohí z nich (celé tisíce) mohli byť pokrstení neplatne, po tom, čo sa prevalilo, že miestny kňaz celé roky pozmeňoval krstnú formulku.

Obvinený otec Andres Arango slúžil v štáte Arizona celých 16 rokov. Tamojší predstavení katolíckej Cirkvi predpokladajú, že kvôli jeho nesprávne formulovanej krstnej formuly boli doslova tisícky ľudí pokrstených neplatne a zrejme u nich bude potrebné vykonať opätovne krst.

Podľa niektorých cirkevných autorít však ani to nemusí stačiť a dotknutí si budú musieť okrem krstu zopakovať aj birmovku a dokonca aj svadobný obrad či kňazskú vysviacku.

Správne znenie krstnej formulky znie: „Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“, kým Arango jednoducho vyslovoval: „My ťa krstíme…“ Tento na prvý pohľad azda drobný rozdiel je teologicky veľmi závažný, pretože to „Ja“ predstavuje Ježiša Krista konajúceho skrze kňaza – kým ono „My“ malo v Arangovom ponímaní predstavovať „spoločenstvo veriacich“.

Otec Andres Arango slúžil vo Phoenixe od roku 2005 do 1. februára 2022, kedy bol nútený rezignovať. Celkovo v meste za túto dobu vystriedal hneď tri farnosti. V jeho poslednej farnosti, St. Gregory, na neho však veriaci spomínajú v dobrom. Mona Shelleyová, ktorá do tamojšieho kostola chodí dlhé roky, napríklad uviedla:

Bez jeho srdečnej láskavosti, starostlivosti a vedenia, a to ako fyzického tak aj duchovného, by už náš kostol a škola neexistovali.“

Podľa ďalšej farníčky obdržal kňaz potlesk postojačky na konci svojej poslednej omše. Otec Andres je údajne „skvelý kňaz“, ktorý „možno urobil nejakú chybu“, ale to nič nemení na veci, že „svoju vieru skutočne žije“.

Dokonca aj ľudia priamo zasiahnutí Arangovým správaním sa ho – aspoň podľa Jesuit Review – zastávajú. Eliana Najerová, ktorej 13-ročná dcéra bude musieť byť nanovo pokrstená, o ňom pre časopis povedala, že je vďačná, že u nich slúžil a že dúfa, že sa raz bude môcť vrátiť. Avšak zároveň pokračovala:

Ako matka sa cítim zle, že som jej (svojej dcére) dovolila chodiť na sv. prijímanie… Mám viac otázok ako odpovedí.

Diecéza mesta Phoenix sa snaží identifikovať ľudí, ktorí boli Arangom pokrstení. Na svojom portáli už umiestnila dotazník pre ľudí, ktorí sa chcú dať nanovo pokrstiť. Samotný Vatikán v júni 2020 vydal nariadenie, podľa ktorého je formulka „My“ neplatná a osoba takto pokrstená sa musí dať pokrstiť nanovo. The Jesuit Review k tomu uvádza:

Svätá stolica uviedla, že podniká kroky, pretože niektorí nemenovaní kňazi používajú formulku „My“, aby urobili z krstu skôr spoločenskú záležitosť zahŕňajúcu rodičov, krstných rodičov a komunitu pri prijímaní nového člena do Cirkvi.“

Inými slovami: Arango nie je jediný, kto vykonával neplatné krsty. Sám dotknutý kňaz sa medzitým ozval a napísal:

Hlboko ma zarmucuje dozvedieť sa, že som ako kňaz vo svojej službe vykonával neplatné krsty používaním nesprávnej formuly. Hlboko ľutujem svojchyby a toho, ako zasiahla množstvo ľudí vo vašej diecéze a inde.“

V Amerike najznámejší prípad neplatného krstu uzrel svetlo sveta len nedávno – v roku 2020. Vtedy kňaz menom Matthiew Hood, ktorý bol vysvätený v roku 2017, pri pozeraní videokazety vlastného krstu zistil, že ho kňaz neplatne pokrstil, lebo zmenil krstné slová. Otec Hood musel byť po zistení nielenže nanovo pokrstený, ale aj pobirmovaný a nanovo vysvätený za kňaza. Avšak za neplatné boli považované aj krsty či manželstvá vykonané otcom Hoodom a tie sa museli zopakovať.

Portál Church Militant preto už vtedy uviedol, že sa obáva, že len v USA dnes žijú celé milióny katolíkov, ktorí sú pokrstení či zosobášení neplatne. Na otca Aranga tieto skutočnosti vrhajú veľmi zlé svetlo, lebo sa o nich vo všeobecnosti vie a on aj napriek tomu krstil svojou vlastnou formulou.

DISKUSIA k článku