Cardinal Luis Antonio Tagle

Kardinál Tagle: "Evanjelizácia nie je komplikovaná - je to rozhovor o Ježišovi"

49
Zuzana Smatanová
AltKAT

Kardinál Luis Antonio Tagle povzbudzuje ľudí, aby sa nenechali zastrašiť pojmom "evanjelizácie", ale aby pamätali na to, že evanjelizovať sa dá aj jednoduchým rozhovorom s priateľmi, v rodine, na pracovisku, či s používateľmi sociálnych médií: "Niekedy si veci príliš komplikujeme - ´evanjelizácia´ - je konverzácia; rozhovor o Ježišovi. Jednoduchý rozhovor, zameraný na Slovo Života, ktoré posilňuje jednotu; podľa mňa treba ľudí povzbudiť najmä dnes a najmä v rodinách, v školách, na pracoviskách, v rekreačných centrách, v nemocniciach, v sociálnych médiách, počas pauzy na kávu, či obyčajného stretnutia kamarátov."

 

Taglea, ktorý je prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov, požiadali o záverečnú reč na 3-dňovej Konferencii o teológii a o kňazstve. Konferenciu otvoril vo štvrtok, 17. februára pápež František reflexiou na svojich viac ako 52 rokov kňazstva. Vo svojej veľmi živej reči Tagle povedal, že "poslanie formuje spoločenstvo, ktoré sa na oplátku stáva plameňom, ´zapaľujúcim´ ďalších misionárov." Kardinál spomenul, že jedna z mládežníckych delegátok na Synode biskupov o mládeži v roku 2018 mu povedala, že jej priatelia majú skúsenosť s Cirkvou v osobách kňazov, ktorí boli ´nahnevaní, netrpezliví a neprístupní´ a ktorí ´kritizovali ľudí počas homílie a stále hovorili iba o nariadeniach a pravidlách´. Dodal, že práve takéto svedectvá ho povzbudili k tomu, aby sa zameral najmä na radosť v živote pokrstených. "Je mnoho dôvodov, pre ktoré sa cítime unavení, prázdni a bez radosti. Ja sa však pýtam, je možné aby jedným z dôvodov straty radosti u pokrsteného človeka, či u služobníka Cirkvi, bol nedostatok alebo oslabenie zmyslu jeho poslania? Bez oddanosti svojmu poslaniu sa kňazstvo pokrstených, osôb žijúcich zasväteným spôsobom života a služobné kňazstvo oberá o radosť a prichádza o ňu. Prečo? Pretože Kristovo kňazstvo je naozaj absolútne prepojené s Jeho poslaním, s Jeho misiou."  

 

Tagleov príhovor urobil bodku za naživo streamovaným summitom “O fundamentálnej teológii kňazstva", ktorý sa konal v dňoch 17. až 19. februára 2022 v sále Pavla VI vo Vatikáne. Sympózium bolo po prvýkrát ohlásené v apríli 2021. Spolu s francúzskym Výskumným a antropologickým centrom pre povolania ho zorganizoval prefekt Kongregácie pre biskupov, kdl. Marc Ouellet. Tretí, záverečný deň konferencie bol venovaný témam "celibát, charizmy a spiritualita". "Ježišovo kňazstvo je úplne celé misionárske, je Jeho poslaním a pokračuje v ňom aj naďalej, keď sa vo večnosti neprestajne prihovára za svojich bratov, sestry u svojho Otca v nebeskom svätostánku. Ježišovo kňazstvo je vzorom misionárskeho života. Odstráňte poslanie, nezostane žiadna radosť, a nezostane ani v tých, ktorí majú účasť na Kristovom kňazstve krstom, služobným kňazstvom a ďalšími stavmi", hovorí Tagle a reflektuje na Ježišove slová z evanjelia podľa sv. Jána: "Ako Otec posiela mňa, taj aj ja posielam vás." Ježiš posiela tých, ktorých miluje; je to ´nebezpečná´ láska. Čím viac ťa miluje, tým viac ťa posiela." 64-ročný kardinál z Filipín povedal, že byť povolaní k tomu, aby sme mali "s Ježišom podiel na Jeho poslaní", nie je " vecou vytvorenia alebo propagovania vlastného projektu, ale účasťou na Božom spásonosnom pláne v poslaní Ježiša a Ducha Svätého".                                                                                                                                                                                                                              

"Je to radosť, nie z vymyslenia vlastného odkazu, posolstva, ale z ohlasovania toho, čo človek vidí, počuje, čoho sa dotýka; Slova života. Je to radosť, nie chvastanie sa vlastnými vedomosťami o Pánovi, ale pokorné vedenie Duchom Svätým k Ježišovi. Je to radosť, nie posadnutosť dosahovaním úspechov a titulov - ´Ó, ja už mám doktorát, ty len magistra; ja si zaslúžim katedrálu a tebe bude stačiť dedinská fara´ - to radosť nie je. To je posadnutosť túžbou po dosahovaní úspechov. Je to radosť z vďačnosti Tomu, ktorý svojou milosťou urobil zo slabých, bojazlivých a hriešnych učeníkov silných apoštolov. Z celého srdca želáme každému pokrstenému kresťanovi, aby sám na vlastnej koži zažil radosť z poslania Ježišovho učeníka."