beast

Nová socha pred budovou OSN v N.Y.City pripomína "šelmu" z konca časov

1,930
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Pred budovou riaditeľstva OSN na Manhattane, N.Y.City, nainštalovali novú mohutnú sochu, ktorá sa veľmi podobá na "šelmu" z konca časov, ako ju opisuje sv. apoštol Ján vo svojom Zjavení 13,2

"Strážca medzinárodného pokoja a istoty ´tróni´ na Visitor´s  Plaza pred riaditeľstvom OSN. Socha vyzerá ako skĺbenie jaguára a orla a jej darcom je vláda Oaxaca, Mexiko... je spoločným dielom umelcov Jacoba a Marie Angelesovcov", informuje OSN na tweete, ktorého obsahom je aj foto sochy.

"Je zaujímavé, že o dvoch šelmách z Knihy Zjavenia sa hovorí, že symbolizujú politickú moc a že sa podobajú leopardovi"píše užívateľ twitteru Scott Freeze. “Ďalšie šelmy s krídlami symbolizujú rýchlosť/mrštnosť. Som zvedavý, odkiaľ títo umelci brali inšpiráciu pre svoju prácu." Zjavenie 13,2 hovorí: “Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc." V prorokovi Danielovi 7,2-4 čítame: "Videl som vo svojom nočnom videní a hľa, štyri vetry nebies rozbúrili veľké more a z mora vystúpili štyri veľké zvieratá; boli od seba odlišné. Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Díval som sa, kým mu vytrhali krídla, postavili ho na dve nohy ako človeka a dali mu ľudské srdce."

Niektorí užívatelia twitteru citujú aj Prvý list Solúnčanom 5, 2-3, v ktorom sa píše o konci časov a spomína sa "pokoj a istota": "... lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú." 

Iný užívateľ píše: "Koniec je blízko."

Ďalší: "Aké ďalšie dôkazy ešte potrebujeme?"

"Naozaj ste si mysleli, že vám to prejde a nikto si nič nevšimne? A len tak mimochodom, socha je nafarbená LGBT farbami"píše Michael Snyder na The Economic Collapse blog, nazývajúc sochu "jednou z najdesivejších, sôch, aké kedy vo svojom živote videl."

 

DISKUSIA k článku