Jesuit Yoga Guru

´Yoga guru´ na jezuitskej univerzite núti študentov udávať rodové zámená

393
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

"Prebudeného" profesora na prominentnej jezuitskej univerzite kritizujú za vyhrážanie sa študentom, že im bude cielene znižovať známky ak nebudú uvádzať svoje rodové zámená pri akejkoľvek komunikácii.

Dr. Christopher Miller, profesor jainizmu a yogy na Loyola Marymount University (LMU), nariadil študentom cez e-mail, že "vedľa svojich mien, aj v blogoch, musia uvádzať aj svoje zámená". "Pri kontrole blogov sa vám všetky nedostatky v tomto smere zarátajú do známky", upozorňoval Miller v septembri študentov v rámci inštrukcií na nový akademický rok. "Samotný dekan LMU sa už k tejto výzve pripojil svojim podpisom hneď potom, ako sa identifikoval svojimi zámenami." Miller vo svojom e-maili poslal link na článok s názvom "Čo sú osobné zámená a prečo na nich záleží?" z webstránky Mypronouns.org, ktorú vytvoril "Shige Sakurai (zámenom: they/them; čiže oni/ich/im).

Sakurai je biologickým mužom, ktorý sa najnovšie vystatuje tým, že je prvým Američanom, ktorý ako nonbinary (nebinárny; ani muž ani žena) získal vodičák. "Zámerné ignorovanie zámien, ktorými chcú byť oslovovaní iní, vyvoláva urážlivý dojem, že intersex, transgender, nonbinary a gender-nonconforming (nezaradení) ľudia neexistujú, alebo by nemali existovať", píše Sakurai v článku, ktorý študentom odporúča Miller. 

Miller si zmenil vlastné meno na Christopher "Jain" Miller hneď potom, čo konvertoval na jainizmus. (jainizmus je jedno z troch hlavných náboženstiev v Indii, ktoré vzniklo z rebélie voči hinduizmu okolo 6. storočia pred Kristom; z hinduizmu si ponechal vieru v karmu a reinkarnáciu) Miller popísal svoju reinkarnáciu v už zmazanom tweete takto:

"Pri mojom znovuzrodení vystúpila na povrch moja jainská identita. Som Dr. Christopher Jain Miller. Vždy som chcel byť jainom a (zrejme nie náhodou) som sa na Veľkonočnú nedeľu roku 2021 stal oficiálne jainom s ´požehnaním´ JAINA  (Severoamerická federácia týchto asociácií)."

"Tu nešlo o konverziu na novú identitu, ale objavenie sa niečoho, čo je už tu a vo mne dávno", vysvetlil Miller a cituje istého jainského predstaviteľa, ktorý povedal, že "z jainskej perspektívy je každý človek jainom, či si to uvedomuje alebo nie". Miller začal jainizmus na LMU propagovať hneď potom, čo jezuitská univerzita prijala finančnú dotáciu $800.000 dolárov od stúpencov jainizmu: Dr. Nitin Shaha, Dr. Sulek Jain, Drs. Meera a Jasvant Modi, Mr. Harsha a Mrs. Raksha Shah. Miller sa podľa prísnej náuky svojho nového náboženstva stal vegánom, a prestal zabíjať mravce a pavúky ak sa mu dostali do domu. Rodina sa zbavila nábytku a začali spať na matracoch na dlážke. Technicky vzaté je jainizmus ateizmom, no pozná bohov a bohyne a ochranné božstvá, ktoré často predstavujú stredobod nezávislých jainských kultov. Mužov priťahuje akýsi mníšsky štýl života Digambara, čo v preklade zhruba znamená ´nahý´. Táto sekta sa zbavuje všetkého majetku a nenosia žiadne šaty.

LMU Bellarmine College of Liberal Arts (slobodné umenia), ktorú založila a prevádzkuje Spoločnosť Ježišova (jezuiti), vymenovala Millera za prvého Bhagwan Mallinath profesora jainských štúdií. Výučba jainizmu celkovo dopĺňa "univerzitné jezuitské poslanie", uviedla LMU. "Spásu si musíme nanovo predstaviť zdôraznením jej sociálneho rozmeru; čím sa pre nás stáva výzvou k blízkemu individuálnemu kontaktu s človekom"tvrdí prof. Nancy Pineda-Madridová, vedúca Katedry katolíckej teológie T. Marie Chilton na Jezuitskej univerzite. 

Church Militant tvrdí, že spomínaná finančná dotácia LMU je súčasťou stratégie bohatých amerických jainov propagovať a zaviesť jainizmus v USA tak, že ho budú vykresľovať ako najmierumilovnejšie náboženstvo na svete, vďaka jeho prísnemu dodržiavaniu zákazu akéhokoľvek násilia (ahimsa). Katedre náboženstva University of Illinois darovali jainovia v júni sumu $1 milión dolárov, čo je najväčší dar v histórii tejto katedry, aby sa tu učil jainizmus. Výskumný vedec Mohini Jain daroval $1.5 milión dolárov University of California, Davis aby propagovala jainizmus. Zdroj z Univerzity povedal pre Church Militant, že LMU už prijala "šokujúcu politiku používania rodových zámen". Sexuálne orientácie a rodové identity, ktoré nie sú heterosexuálne, sa často označujú akronymom LGBTQ2S+, ktorý zahŕňa lesby, gayov, bisexuálov, transgender, queer a pochybujúcich a two-spirit (čo majú dvoch duchov).

LMU mala na konci fiškálneho roku 2019 na konte sumu z darov a dotácií okolo 476 miliónov dolárov. V marci tohto roku odvolací súd s odvolaním sa na Prvý dodatok Ústavy rozhodol, že univerzity nesmú nútiť profesorov rešpektovať zámená, ktoré preferujú študenti. Podľa sudcov "nemajú verejné univerzity oprávnenie konať ako ´triednická polícia´". 

LMU´s Bellarmine College je pomenovaná po jezuitovi, sv. Robertovi Bellarminovi, ktorého najvplyvnejšie dielo bolo publikované pod názvom: "Otázky týkajúce sa kontroverzie kresťanskej viery a kacírov tejto doby" a je ukážkou nekompromisného postoja voči katolíckym dogmám. 

Church Militant kontaktovala Dr. Millera so žiadosťou o komentár, no neobdržala žiadnu odpoveď. Church Militant informovala o indoktrinácii študentov jezuitských univerzít náukou z oblasti neomarxistickej kritickej rasovej teórie.

 

DISKUSIA k článku