Bishop

Cirkev v Mexiku vyšetruje 12 biskupov za krytie prípadov sexuálneho zneužívania

102
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Arcibiskup Franco Coppola, apoštolský nuncius v Mexiku, povedal, že Katolícka cirkev v súčasnosti vyšetruje 12 biskupov v súvislosti s údajným krytím mnohých prípadov sexuálneho zneužívania maloletých a bezbranných dospelých v krajine; zatiaľ však vyšetrovanie ešte trvá. Vyšetrovanie prebieha na báze noriem, zavedených pápežom Františkom v jeho dvoch motu proprio: "Come una madre amorevole" a "Vos estis lux mundi". Zatiaľ čo niektoré prípady sa riešia v Mexiku, ostatné boli poslané do Vatikánu.

"Come una madre amorevole" vydal pápež František v roku 2016. V tomto motu proprio ustanovil, že ak niektorý z biskupov zanedbá riešenie káuz, týkajúcich sa sexuálneho zneužívania, môže byť zo svojho postu odvolaný. O tri roky neskôr, v roku 2019, vydáva pápež “Vos estis lux mundi”, v ktorom ustanovuje, že ak sa obvinenie týka katolíckeho biskupa, musí na jeho vyšetrovanie dohliadať arcibiskup metropolita danej cirkevnej provincie. 

V Mexiku je v súčasnosti 19 cirkevných provincií pod vedením 19 arcidiecéz, ktoré zahŕňajú 73 diecéz a štyri územné prelatúry. V interview pre ACI Prensa 64-ročný Coppola vysvetlil, že prvé motu proprio ustanovuje, ako vidíme aj na niektorých rozsudkoch v prípade previnenia biskupov v iných krajinách, cirkevný trest - v prípade, že sa potvrdí krytie takéhoto prípadu a závisí aj na druhu krytia - v rozsahu od pokarhania až po odvolanie z úradu. "Podľa mňa je dôležité najmä to, že všetky obdržané sťažnosti sa sledujú a vyšetrujú", dodáva arcibiskup a pokračuje: "V prevencii a v boji proti sexuálnemu zneužívaniu duchovenstvom v Cirkvi v Mexiku sa už podnikli podstatné kroky. Musíme však pokračovať ďalej s väčšou jasnosťou a transparentnosťou a zaujať pozíciu nulovej tolerancie. Musíme prebrať aj zodpovednosť za právnu kompenzáciu obetiam za spôsobené ublíženie. Ešte je pred nami veľmi dlhá cesta, na konci ktorej chceme opätovne získať dôveru, najmä obetí, ich najbližších, ako aj nekatolíkov."      

Abp. Coppola, ktorý bol za apoštolského nuncia v Mexiku vymenovaný 9. júla 2016, uviedol, že sa "veľmi zintenzívnila citlivosť, starostlivosť a snaha zabrániť opakovaniu podobných trestných činov". Zdôraznil: "Komisia na ochranu maloletých, vytvorená v takmer každej diecéze, prijíma sťažnosti a stará sa o obete a zároveň je poverená šírením kultúry prevencie prostredníctvom inštitúcií a cirkevných štruktúr. Na úrovni seminárov sa venuje zvýšená pozornosť výberu kandidátov na kňazstvo, takže noví kňazi by už mali byť pravými pastiermi podľa Srdca Ježišovho, a nie ľudia s nevyriešenými psychickými problémami. Nemôžem povedať, že už nemáme žiadny problém, no treba uznať, že veľké úsilie venujeme tomu, aby sme udržali krok s tým, čo pápež žiada od celej Cirkvi." Pripomenul, že k tomuto všetkému sa dospelo "vďaka citlivému prístupu mnohých biskupov a odvahe obetí, opisujúcich zneužitie, čo nám umožnilo uvedomiť si nevyhnutnosť očistiť naše presbytériá a náš spôsob konania." 

Na otázku čo vedie klerikov k tomu, že sa dopúšťajú sexuálneho zneužívania, abp. odpovedal, že hoci nie je ´špecialistom´ v tejto oblasti, má pocit, že "čo sa týka zneužívania maloletých a bezbranných dospelých je vážny problém v rozvoji osobnosti zneužívateľa, ktorý vyhľadáva nevyrovnané vzťahy, ktorých dôvodom však nie je láska, ale pocit moci". Tento problém, zdôrazňuje, sa "nedá prekonať len dobrou vôľou alebo predsavzatím zmeniť sa; zneužívateľ totiž aj napriek sľubu zmeniť sa takmer vždy svoj zlý skutok zopakuje. Jedná sa o hlboký psychologický problém, ktorý sa musí liečiť a z tohto dôvodu je nezlučiteľný s výkonom kňazskej služby."

Od roku 2019 majú ku Coppolovi voľný prístup všetci, ktorí chcú oznámiť prípad zneužívania v Cirkvi. "Prekvapilo ma, keď som sa od špecialistov dozvedel, aké škody na mozgu a psychike môže niečo také zanechať na človeku a to nielen na pár rokov, ale veľakrát aj na celý život. Musíme odvádzať ešte lepšiu prácu na ľudskej a duchovnej formácii človeka, čo je formácia srdca."

 

 

DISKUSIA k článku