Tradition

Zástanca tradičnej omše: "Spravodliví platia za hriešnych"

244
Milko Kostovič
Neutral

Skupina, ktorá podporuje slávenie tradičnej omše na Kostarike, lamentovala nad tým, že skrze motu proprio Traditionis custodes pápeža Františka "spravodliví platia za hriešnych"

José Pablo Arias, prezident združenia Summorum Pontificum Costa Rica, sa pre miestne periodikum vyjadril, že "motu proprio sa vzťahuje na tie skupiny, ktoré sa správali veľmi dobre, ktoré v slávení tradičnej omše vždy vyhľadávali spoločenstvo a harmóniu."

"Skupiny, ktoré tak nerobili, sa motu proprio netýka, pretože budú naďalej sláviť, budú naďalej kritizovať pápeža a Druhý vatikánsky koncil."

"Väčšina z nich je mimo viditeľného spoločenstva s Cirkvou. V skutočnosti, ako hovoríme v Latinskej Amerike, ‘spravodliví platia za hriešnych‘," dodal. 

Podľa Ariasa sa k tým, ktorí sa v znamení vernosti Cirkvi a pápežovi zúčastňovali a podporovali tradičnú latinskú omšu, "určitým spôsobom pristupuje ako k druhotriednym Katolíkom. A to len z dôvodu našej lásky k liturgii, ktorá udržiavala Cirkev toľko rokov a splodila toľkých svätých."

Traditionis custodes bolo zverejnené 16. júla, aby regulovalo slávenie mimoriadnej formy rímskeho obradu. Pápež František týmto dokumentom upravil ustanovenia svojho predchodcu Benedikta XVI, ktoré boli uvedené v jeho motu proprio Summorum Pontificum.

V liste, ktorý sprevádza a vysvetľuje motu proprio zaslanom svetovým biskupom, pápež František poznamenal, že "je zarmútený inštrumentálnym používaním Missale Romanum z roku 1962, ktoré sa stále viac vyznačuje rastúcim odmietaním nielen liturgickej reformy, ale aj II. Vatikánskeho koncilu s nepodloženým a neudržateľným tvrdením, že zradil tradíciu a 'pravú cirkev'."

Prezident združenia  Summorum Pontificum Costa Rica zdôraznil, že za osem rokov svojej existencie vždy pracovali "v úplnom súlade a spojení s cirkevnými autoritami"

"Vždy sme mali stretnutia, priamu komunikáciu s biskupmi, v ktorej sme im povedali o našej práci a vysvetlili sme im našu konkrétnu charizmu."

"Nikdy sme nespochybňovali autoritu Druhého vatikánskeho koncilu, vôbec sme ju nespochybňovali, ani platnosť a legitimitu novej omše, to vôbec nie," zdôraznil. 

Združenie Summorum Pontificum Costa Rica je v súčasnosti prítomné v diecéze Alajuela.

Kostarická biskupská konferencia bola jednou z tých, ktoré po zverejnení Traditionis custodes reagovali najtvrdšie proti tradičnej latinskej omši.  

Kostarickí biskupi vo vyhlásení z 19. júla uviedli, že "odteraz nie je povolené používanie Missale Romanum z roku 1962 alebo akéhokoľvek iného vyjadrenia liturgie spred roka 1970". 

Okrem toho uviedli, že "žiadny kňaz nie je oprávnený pokračovať v slávení podľa starej liturgie"

Kostarickí biskupi tiež uviedli, že "nikdy sme nemali skupinu veriacich, ktorí by sa v minulosti držali a stále sa s veľkou láskou a náklonnosťou prikláňali ku predchádzajúcim liturgickým formám"

Prezident združenia Summorum Pontificum povedal, že skupina prijala vyhlásenie kostarických biskupov "s veľkou bolesťou", pretože "sme sa vždy usilovali o duchovnú starostlivosť zo strany našich biskupov"

"Vždy sme sa snažili konať v absolútnom, plnom a neochvejnom spoločenstve s našimi cirkevnými autoritami."

Arias uviedol, že kostarickí biskupi zašli "nad rámec toho, čo vyžaduje Traditionis custodes", ktorý neuvažuje nad úplným odstránením slávenia omše v mimoriadnej forme, ale skôr o jeho povinnom schválení každým prelátom.

Arias uviedol, že sa obrátili na apoštolského nuncia v Kostarike, arcibiskupa Bruna Musaróa, "ako sprostredkovateľa určitého harmonického dialógu" s biskupom Bartolomé Buiguesom Ollerom z Alajuely.

Arias je sklamaný, že biskup Buigues "nám doteraz úplne zavrel dvere", ale verí, že sa prostredníctvom nuncia objaví nová príležitosť viesť dialóg v "najbližších týždňoch"

Arias uznal, že existujú skupiny s "radikálnym postojom", ktoré sa "schovávajú za tradičnú omšu, aby kritizovali pápeža alebo kritizovali Druhý vatikánsky koncil"

Poukázal však na to, že "ak tieto typy skupín existujú, správne by bolo pokúsiť sa ich napraviť konkrétne a špecifikovať ich, a nie zatvárať možnosť sláviť tradičnú omšu, čo sa dotkne iba tých skupín, ktoré boli poslušné."

Poukázal na to, že skupiny, ktoré zostali v neposlušnosti voči pápežovi a Druhému vatikánskemu koncilu, "budú pokračovať v slávení tradičnej omše, pretože nemajú záujem o viditeľné spoločenstvo s Cirkvou"

Arias zdôraznil, že jeho láska k tradičnej omši nie je o skúsenosti "s nejakým výstrelkom alebo niečím výstredným"

"Túto omšu som spoznal z duchovného hľadiska a tiež z intelektuálneho hľadiska s hlbokou znalosťou každého z jej obradov a modlitieb. A našiel som hĺbku teologického bohatstva, ktorá mi pomohla priblížiť sa k Bohu," povedal. 

Účasť na tejto liturgii "mi pomohla nájsť Kristovo tajomstvo v eucharistickej obete hlbokým a úplným spôsobom".

 

DISKUSIA k článku