Latin mass

´Manuál´ pre veriaceho, ktorý ide po prvýkrát na tradičnú latinskú omšu (TLM)

419
Zuzana Smatanová
AltKAT

(Autumn Jonesová)

Minulý týždeň som chcela ísť po prvýkrát v živote na latinskú tradičnú omšu (TLM). Doteraz som chodila iba na omšu v Novus Ordo (NO) a nevedela som čo môžem očakávať. V súvislosti s nedávnym pápežovým motu proprio, ktorým upravuje slávenie mimoriadnej formy rímskeho obradu, som mala na tému TLM množstvo otázok. Môj kolega a hlavný vydavateľ CNA Carl Bunderson mi však vďaka Bohu ochotne pomohol. Chodí totiž na TLM už 12 rokov. Náš rozhovor ponúkam ako dialóg a ako pomôcku pre všetkých, ktorí majú záujem objaviť čaro mimoriadnej formy rímskeho obradu (TLM):

   

Autumn Jonesová (AJ): "Je dovolené chodiť na tradičnú latinskú omšu (TLM)?"

Carl Bunderson (CB): "Nepochybne. Pápež František v Traditionis custodes určuje, že diecézni biskupi majú zabezpečiť kňazov, poverených slávením TLM a pastoračnou starostlivosťou o skupiny veriacich, ktoré používajú rímsky misál z roku 1962. A pápež môže len ťažko nariadiť zabezpečenie niečoho nelegálneho."

 

AJ: "O čom je potom motu proprio pápeža Františka, ktoré vydal pred niekoľkými týždňami?"

CB: "Hovorí o tom, že tam, kde existujú skupiny veriacich, používajúcich rímsky misál z roku 1962, by diecézni biskupi "mali určiť jednu alebo viac lokalít, kde by sa títo veriaci mohli stretávať pri slávení Eucharistie a ustanoviť kňaza, povereného týmto slávením, ako aj pastoračnou starostlivosťou o tieto skupiny veriacich". To znamená, že veriacim je dovolené zúčastňovať sa omší, slávených podľa tohto misálu."

 

AJ: "Spĺňa TLM v plnom rozsahu povinnosť účasti na slávení nedeľnej sv. omše?"

CB: "Určite. Je to sv. omša, slávená formou katolíckeho obradu." 

 

AJ: "Čím sa odlišuje TLM od bežnej nedeľnej farskej omše?"

CB: "Najviac ťa možno prekvapí, že celá liturgia sa odohráva v latinčine a že kňaz slávi sv. omšu tvárou obrátenou rovnakým smerom ako ľud. Obidve veci by sa mohli, a možno by sa aj mali, realizovať aj v NO, no v praxi je to takmer absolútne beznádejné. Jestvuje medzi nimi aj viac podstatných rozdielov, ktoré však nie sú okamžite postrehnuteľné."

 

AJ: "Ako čo napríklad?" 

CB: "Odlišný kalendár; k Veľkému pôstu sa pridáva predpôstne obdobie, tzv. Septuagesima a nedele, ktoré sú v období cez rok v NO nedeľami po Zjavení Pána (Traja králi) alebo po Zoslaní Ducha Svätého. Iné sú texty príslušných modlitieb, to jest kolekty na začiatku, tichej modlitby a po svätom prijímaní. Odlišné sú aj modlitby pri obetovaní a pridávajú sa modlitby pri sv. prijímaní ľudu a po prijímaní kňaza. "Pane, nie som hoden ..." sa hovorí tri razy a kňaz hovorí Amen ako súčasť modlitby pri rozdávaní sv. prijímania."

 

AJ: "Prepánakráľa! To je dosť veľa rozdielov!"

CB: "Počkaj, to ešte nie je všetko! Modlitbu ´Otčenáš´ hovorí kňaz sám a veriaci sa pridajú iba v poslednej vete. Aj čítania bývajú inak - vo všeobecnosti sa čítajú skôr dve než tri - evanjelium, ktorému zvyčajne predchádza List sv. Pavla. Pri obetovaní sa používa rímsky kánon, ktorý sa hovorí v tichosti; a aj celkove je pri TLM viac ticha. Príslušné duchovné piesne (na úvod, na obetovanie, na prijímanie) sú vždy spievané alebo recitované. Namiesto responzóriového žalmu sa text zvyčajne stupňuje. Po uznaní hriechov na začiatku a po slovách "Nech sa nad nami zmiluje Všemohúci Boh ..." pridáva kňaz modlitbu "Nech nám Všemohúci a milosrdný Pán odpustí ..." a dáva požehnanie. Počas Kréda (vierovyznania) ľudia pri slovách "a stal sa človekom ..." kľačia. Určite existuje aj viac rozdielov, no mám obavu, aby som ťa neodradil."  

 

AJ: "Ha! Odpovedám aj ja na niečo z toho, čo hovorí kňaz? Ako mám vedieť čo hovoriť, čo robiť a kedy to robiť?"

CB: "S najväčšou pravdepodobnosťou bueš po prvýkrát ako stratená, ale to je v poriadku. Ako napísal ctihodný Pius XII v encyklike Mediator Dei: "hlavný prvok bohoslužby musí byť vnútorný". Snaž sa opakovať to, čo robia ľudia okolo teba. V mnohých kostoloch, v ktorých sa slúži TLM, poskytujú ľuďom, ktorí prišli prvýkrát na túto formu, pomoc - "červené brožúrky", ktoré obsahujú bežné modlitby v latinčine a angličtine na protiľahlých stránkach. Aktuálne modlitby k danému dňu sa vkladajú do týchto brožúrok. Priebeh omše môžeš sledovať aj vo vlastnom misáli, ak si ho prinesieš. Mnohé kostoly mávajú z času na čas prípravné kurzy, sleduj teda farské oznamy. Je chvályhodné snažiť sa sledovať text a môžeš si to dať ako svoj dlhodobý cieľ, no pri prvých razoch sa s ním nemusíš trápiť. Pri spievanej omši odpovedá na kňazove modlitby chór a niekedy veriaci; to sa má odporúčať. Pri tichej omši odpovedá kňazovi iba prisluhujúci."

 

AJ: "Počkaj. Čo znamená tichá omša? Existuje potom aj hlasná omša?"

CB: "Úplnou formou sv. omše (okrem tej, čo slúži biskup) je ´slávnostná omša´. Kňazovi asistuje diakon, bežné, aj vlastné modlitby sú spievané. Používa sa kadidlo a je veľa prisluhujúcich. V nedele sa spieva aj znak pokoja a pri obrade kropenia sv. vodou. Po slávnostnej omši nasleduje tzv. Missa Cantata - spievaná omša. Kňazovi neasistuje diakon, ale modlitby sa spievajú. Kadidlo sa používa, ale prisluhujúcich je menej. V nedele sa pri kropení sv. vodou spieva. Táto omša býva častejšie. Tichá omša je oveľa tichšia než slávnostná alebo spievaná. Nespievajú sa modlitby, iba sa recitujú. Diakon neasistuje kňazovi. Kadidlo sa zvyčajne nepoužíva a je len veľmi málo prisluhujúcich. Nekropí sa sv. vodou."

 

AJ: "Na akú omšu by som mala ísť ako na prvú?"

CB: "Mala by si ísť na spievanú. Len sa ponor do hudby a snaž sa všetko sledovať ako najlepšie vieš. Sústreď sa na to, čo robí chór; ak spieva gregoriánsky chorál, môžeš sedieť a meditovať nad slovami žalmu a reálne sa pri omši modliť. Aktívna účasť na TLM si vyžaduje prácu na sebe, ale ak tomu venuješ čas a úsilie, uvidíš, že to stojí za to."

 

AJ: "Nebudem príliš vytŕčať z radu, keď som na takej omši ešte nikdy nebola?"

CB: "Podľa mňa sa budú ľudia sústrediť viac na omšu než na teba, ale ak nechceš vytŕčať, pekne a slušne sa obleč a snaž sa čo najlepšie robiť všetko tak ako ostatní."

 

AJ: "Musím nosiť závoj? Kde taký dostanem?"

CB: "Cirkevný zákon to nevyžaduje. Niektoré ženy majú hlavy zakryté, iné nie. Ak si chceš dať závoj a nemáš, vzadu v kostole vždy nejaké sú; ak si chceš kúpiť, výborný obchod je Veils by Lily. Môžu sa nosiť aj klobúky a keď sme už pri tom, nikto nezakazuje mať prikrytú hlavu aj pri omši NO."

 

AJ: "Čo si mám zobrať so sebou na omšu?"

CB: "Oddané a pokorné srdce a otvorenú myseľ. Ak máš vreckový misál z roku 1962, môžeš si vziať aj ten, ale na prvýkrát nič nepotrebuješ."

 

AJ: "Ešte nikdy som neprijala Eucharistiu na jazyk. Počas TLM sa rozdáva iba na jazyk?"

CB: "Áno. Sväté prijímanie sa rozdáva pokľačiačky a na jazyk. V niektorých kostoloch býva nízke zábradlie, pri ktorom ľudia vedľa seba kľačia a prijímajú, alebo idete za sebou v rade a kľakáte si. Bývajú menšie rozdiely, takže treba sledovať, ako to robia ostatní. Keď prídeš na rad, trocha zakloň hlavu, vyplaz jazyk, všetko v tichosti, neodpovedáš ani ´Amen´ a nenadväzuješ s kňazom očný kontakt. Ak ti to takto naozaj nevyhovuje, uvedom si, že jediný, kto má povinnosť prijať Eucharistiu, je kňaz. Ty môžeš mať aj duchovné sväté prijímanie. 

 

AJ: "Ešte niečo by som mala vedieť pred mojou prvou TLM?"

CB: "Je dôležité stotožniť sa s tým, že spočiatku budeš na niektorých omšiach ´stratená´. Väčšina farností máva jednu spievanú omšu v nedeľu a všetky ostatné bývajú tiché. Každodenné sv. omše sú tiché. Je dobré pripraviť sa na omšu vopred tým, že si prečítaš príslušné čítania na ten deň. Sú buď v misáli, alebo ich nájdeš na stránke Divinum Officium: zadaj si len dátum, klikni na "Sancta Missa" a objavia sa ti paralelne texty čítaní v angličtine aj v latinčine."

 

DISKUSIA k článku