Family

Maďarsko: Rodinná politika má široký úspech a zaručuje blahobyt rodín

194
Milko Kostovič
Kultúra života

Rodinná politika realizovaná v Maďarsku je jednou z najúspešnejších v Európe. Jej tajomstvo spočíva v jej zámere: zabezpečiť, aby manželstvo, založenie rodiny a výchova detí neznamenali žiadnu finančnú ani sociálnu nevýhodu - vysvetlil Balázs Molnár, viceprezident Inštitútu demografie a rodiny Márie Koppovej, počas posledného zasadnutia Transatlantických dialógov, ktoré 18. júna usporiadala organizácia Politická sieť pre hodnoty

Transatlantické dialógy sú virtuálnou konferenciou organizovanou každý mesiac. Prebieha tu výmena názorov, osvedčených postupov, analýz a skúseností medzi politickými predstaviteľmi a tvorcami politík z krajín v Európe, Amerike a Afrike.

Pri tejto príležitosti Molnár, ktorý je bývalým námestníkom štátneho tajomníka pre európske záležitosti kancelárie predsedu vlády, podrobne popísal vplyv a výsledky desaťročia rodinnej politiky. V Maďarsku sa podarilo vytvoriť priaznivé podmienky pre rodiny: nárast počtu manželstiev, pokles počtu rozvodov, viac pôrodov, menej potratov, viac rodín s vlastnými domovmi, oceňovanie materstva a roly starých rodičov a viac mladých ľudí s túžbou založiť rodinu. 

Čísla sú ohromujúce: miera plodnosti sa zvýšila z 1,25 v roku 2010 na 1,55 v roku 2020, čo je najvyššia hodnota od roku 1996; počet živonarodených sa zvýšil o 2,1% a potratovosť klesla takmer o polovicu.

Zatiaľ čo v rokoch 2002 až 2010 počas obdobia ľavicových vlád počet manželstiev klesol o 23%, od roku 2010 sa zvýšil o 89,5% a počet rozvodov klesol o 57%. Podľa Maďarského ústredného štatistického úradu väčšina mladých ľudí (90%) túži mať deti, 43% najmenej dve a 18% tri a viac. A všetky tieto údaje nemali negatívny vplyv na zamestnanosť žien, ktorá sa zvýšila z 54,6% v roku 2010 na 67% v roku 2020.

V skutočnosti celková miera zamestnanosti v roku 2020 dosiahla 75%, a to napriek pandémii, čo je nad priemerom Európskej únie (EÚ), a miera nezamestnanosti bola 4,2%, čo je šieste najnižšie číslo na kontinente. Ide o priaznivý vývoj mier zamestnanosti. Čísla ukazujú, že zdravá ekonomika a uprednostňovanie rodiny zo strany vlády nie sú protichodnými aspektmi, práve naopak. 

Balázs Molnár zdôraznil, že na rozdiel od iných krajín sa Maďarsko nesústredilo svoju rodinnú politiku na poskytovanie peňazí, aby rodiny mohli mať deti. Namiesto toho zaviedli široký systém podpory, aby rodiny "nežili zo svojich detí, ale pre svoje deti".

Dotácie pre mladé manželstvá, štátom poskytované domáce pôžičky, pokles hypotekárnych úverov s príchodom detí a progresívne znižovanie dane z príjmov podľa počtu detí (veľa rodín v krajine s 3 a viac deťmi neplatí žiadnu daň z príjmu). 

Existuje tu tiež okrem iného podpora na nákup vozidiel pre veľké rodiny, finančná podpora matkám, ktoré sa starajú o svoje malé deti, široká sieť škôlok pre tých, ktorí sa znovu zapájajú na trh práce, možnosť zapojenia starých rodičov pri výchove detí, zníženie daní pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú matky. Všetky tieto kroky sa sústreďujú na vytvorenie priaznivého sociálneho prostredia pre rodiny a na zabezpečenie predvídateľného horizontu pre rodičov. V Európe maďarská vláda vynakladá najviac finančných prostriedkov na rodiny - každoročne takmer 5% HDP. 

Konferencie sa zúčastnila aj Angela Gandrová, brazílska ministerka pre rodinu a 25 ďalších politických predstaviteľov, ako aj takmer stovka významných občianskych osobností z 22 krajín z oboch strán Atlantiku. Medzi zastúpené krajiny patrili: Argentína, Rakúsko, Belgicko, Brazília, Čile, Kolumbia, Kostarika, Dominikánska republika, Ekvádor, Guatemala, Maďarsko, Taliansko, Litva, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Španielsko, Švajčiarsko, USA a Uruguaj.

Politická sieť pre hodnoty je medzinárodná sieť politických predstaviteľov a tvorcov politík, ktorá podporuje a obraňuje život, rodinu a základné slobody. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto sieti, navštívte webovú stránku www.politicalnetworkforvalues.org. 

 

 

DISKUSIA k článku