UN

Vyhlásenie "expertov" OSN sa snaží zdiskreditovať Svätú stolicu

441
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Očakáva sa, že skupina "expertov" OSN vydá vyhlásenie s cieľom prinútiť Svätú stolicu a Katolícku cirkev, aby kapitulovali pred potratmi a gender ideológiou. Celé sa to má odohrať pod zámienkou požiadavky, aby Vatikán prijal všetky potrebné kroky na zabránenie sexuálneho zneužívania. 

Na aktuálnom zasadnutí Rady pre ľudské práva, ktoré sa má začať 21. júna, majú experti z OSN vrátane niekoľkých osobitných spravodajcov v úmysle zverejniť vyhlásenie, v ktorom vyzývajú Svätú stolicu, aby zaviedla všetky potrebné opatrenia na zabránenie sexuálneho zneužívania.

Vyhlásenie, ktoré presahuje rámec kompetencií expertov OSN, nesie znaky pokusu o podkopanie katolíckej náuky cez škandály sexuálneho zneužívania.

Vo februári 2014 sa správa Výboru OSN pre práva dieťaťa zamiešala do cirkevného učenia o ľudskej sexualite a kánonického práva. V máji 2014 sa správa Výboru proti mučeniu pokúsila klasifikovať zneužívanie detí ako mučenie, aby zatlačila na Svätú stolicu k prijatiu nových opatrení. 

V decembri 2019 ocenila Maud de Boer-Buquicchiová, vtedajšia osobitná spravodajkyňa OSN pre predaj a sexuálne vykorisťovanie detí, rozhodnutie pápeža Františka. Na základe tohto rozhodnutia sa pápežské tajomstvo už neuplatňuje na prípady obvinení a súdnych procesov týkajúcich sa zneužívania maloletých alebo zraniteľných osôb.

Holandská právnička však zároveň vyzvala Vatikán, aby "presadil povinné hlásenia pre celé duchovenstvo a zamestnancov, ktorí majú vedomosti o týchto ohavných činoch".

Konečným cieľom týchto vyhlásení je prinútiť Svätú stolicu, aby zmenila kánonické právo spôsobom, aby sa prispôsobilo "protokolu o ľudských právach". Tento protokol nenápadne podporuje "genderovú perspektívu" a "sexuálne a reprodukčné práva" (tzn. presadzuje "právo" na potrat). 

Vo vyhlásení, ktoré redakcia CNA videla pred zverejnením, sa experti odvolávajú na list adresovaný Svätej stolici v apríli 2021. V liste vyjadrujú "najvyššie znepokojenie nad početnými obvineniami z celého sveta zo sexuálneho zneužívania a násilia páchanom členmi Katolíckej cirkvi na deťoch, znepokojenie nad opatreniami prijatými Katolíckou cirkvou na ochranu údajných páchateľov, nad bránením zodpovednosti páchateľov a vyhýbaním sa odškodneniu obetí." 

Experti sa sťažovali, že konkordáty a dohody Svätej stolice so štátmi "obmedzujú schopnosť civilných autorít sa dopytovať, žiadať predloženie dokumentov alebo stíhať osoby spojené s Katolíckou cirkvou". 

Experti tiež žiadajú orgány Svätej stolice, "aby sa zdržali obštrukčných postupov a plne spolupracovali s civilnými, súdnymi a právnymi autoritami v dotknutých krajinách". 

Vyhlásenie sa zameriava aj na dva katolícke princípy. Prvým je spovedná pečať, ktorá bráni kňazom hlásiť obsah spovedí civilným orgánom.

1. júla 2019 vydala Apoštolská penitenciária usmernenie, v ktorom opätovne zdôraznila, že spovedná pečať je neporušiteľná. Usmernenie reagovalo na rastúce útoky na spovednú pečať v mnohých krajinách, napríklad v Austrálii a Čile.

Druhým princípom je zásada zvrchovanosti Svätej stolice. Experti si osobitne želajú ukončiť rozlišovanie medzi Svätou stolicou a Vatikánskym mestským štátom, ktoré zaručuje ochranu náboženskej slobody, aby štáty mohli mať úplnú súdnu právomoc nad Katolíckou cirkvou.

List nadväzuje na vyhlásenie Maud de Boer-Buquicchiovej a bude podpísaný ďalšími štyrmi osobitnými spravodajcami. Osobitní spravodajcovia sú súčasťou systému OSN. Pracujú na dobrovoľnom základe a neviažu sa na žiadnu vládu alebo organizáciu. 

Aprílový list zaslaný Svätej stolici vymenúva niekoľko prípadov: správu Nemeckej biskupskej konferencie z roku 2018 o zneužívaní; komisiu vyšetrujúcu zneužívania ustanovenú Francúzskou biskupskou konferenciou; otázku rezidenčných škôl v Kanade, ktorej sa pápež nedávno venoval na konci Anjela Pána 13. júna; čílsku správu o zneužívaní, ktorá uvádza 344 obvinení; 12 obvinení zo zneužitia, ktoré zverejnil arcibiskup kolumbijskej Bogoty v roku 2019; prípad inštitútu Provolo v Argentíne; a tiež prípady zneužívania v rámci Légii Kristovej. 

V liste sa tiež hovorí o účasti Svätej stolice na Dohovore o právach dieťaťa z roku 1990 a Dohovore proti mučeniu. 

Žiadosť expertov však prekračuje ich právomoc, vedomosti alebo kapacitu. Experti nemôžu naliehať na štáty, aby prijali procedúry alebo zmenili svoje zákony. Nemôžu spochybniť ani to, ako štát realizuje ich odporúčania. 

Podľa niekoľkých zdrojov CNA sa experti OSN usilujú využiť svoje postavenie, aby "hodili Svätej stolici tortu do tváre", presadzujúc doktrinálne zmeny v Katolíckej cirkvi a súčasne oslabujúc Svätú stolicu ako štát a aktéra medzinárodnej scény.