adoration

´Eucharistická obnova´ USA začína v roku 2022: "Potrebujeme zápal a horlivosť, nie program

174
Zuzana Smatanová
Kultúra života

V piatok, 18.6.2021, diskutovali biskupi USA o programe „Eucharistickej obnovy“, ktorej cieľom má byť posilnenie hlbšej oddanosti, úcty a poznatkov o budúcoročnom ´celonárodnom začiatku s Eucharistiou´.

Pomocný biskup St. Paul a Minneapolisu a predseda biskupského evanjelizačného výboru, biskup Andrew Cozzens, odprezentoval tento plán svojim bratom v biskupskej službe počas ich virtuálneho jarného stretnutia 18. júna 2021. Pre CNA uviedol, že cieľom tohto programu je podpora a „odštartovanie horlivého zápalu“ úcty k Eucharistii s osobitným zameraním na miestne úrovne – diecézy, farnosti, rodiny.

Táto iniciatíva má podľa Cozzensa za cieľ odštartovať celonárodné „trojročné obdobie obnovy“, so špecifickým zameraním na miestnu úroveň, na „každú farnosť, ktorá o ňu prejaví úprimný záujem a túžbu“. Myšlienka celonárodnej Eucharistickej obnovy sa už teraz stretáva s „neuveriteľným entuziazmom“. Podporu tomuto projektu prisľúbili katolícki prispievatelia, mediálne organizácie a dobrovoľníci z celej krajiny. „Jedným zo znakov, že za týmto dielom je Duch Svätý, je aj neuveriteľné pochopenie a prijatie tejto myšlienky rozličnými apoštolátmi a hnutiami. Každý chce pomáhať, čo je pre mňa znak, že Duch Svätý naozaj koná.“

Podnetom pre tento plán bola štúdia Pew Research z roku 2019, výsledky ktorej boli priam alarmujúce – iba jedna tretina katolíkov USA verí náuke Cirkvi, že Eucharistia je pravým Telom a pravou Krvou Ježiša Krista. Ako uviedol Cozzens, pandémia tento plán síce spomalila, no zároveň ešte zintenzívnila jeho dôležitosť a potrebu, pretože účasť veriacich na sv. omšiach sa dostala do kritického stavu.

Trojročný program Eucharistickej obnovy zahŕňa tri úrovne: farskú, diecéznu, celonárodnú. Na začiatku, v júli 2022, sa všetkým diecézam v krajine naliehavo odporučí poriadanie podujatí, kde sa bude primárny dôraz klásť na Eucharistiu. Biskupi zadarmo poskytnú náučné materiály o Eucharistii, ktoré vytvoria za pomoci rôznych katechetických partnerov. V júli 2023 sa to isté naliehavo odporučí všetkým farnostiam, pričom je záujem podporiť „vidiecku a provinčnú tvorivosť“ a prijať rôznorodé Eucharistické tradície a napomôcť tak farnostiam posilniť väčšiu lásku k Eucharistii medzi svojimi farníkmi. Iniciatíva farností môže spočívať aj v poskytnutí náuky o sv. omši a vo formácii malých skupín.

V priebehu prezentácie b. Cozzens opakovane zdôrazňoval dôležitosť šírenia praxe Eucharistickej adorácie a to najmä odvtedy, čo videl, aký  pozitívny vplyv má stále na mladých ľudí. Tí, čo pracujú s mladými ľuďmi čoraz silnejšie prežívajú, že mladí ľudia sa s Ježišom hlboko a úprimne stretávajú najmä prostredníctvom Eucharistickej adorácie.

Eucharistická obnova má vyvrcholiť v lete 2024 veľkou Eucharistickou slávnosťou v nejakom väčšom meste, ktoré by potom slúžilo ako pútnické miesto. Cozzens uviedol, že zatiaľ uvažujú nad Stredozápadom, najmä kvôli jeho dostupnosti zo všetkých oblastí USA. Konečné rozhodnutie oznámia biskupi USA v novembri tohto roku.

 

 

DISKUSIA k článku