padre-pio-1.jpg

Hlavný exorcista páter Amorth: páter Pio poznal tretie fatimské tajomstvo

834
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Vo svojom nedávnom článku o fatimskom tajomstve publikoval zakladateľ a vydavateľ OnePeterFive, Steve Skojec, po prvýkrát v anglickom jazyku slová hlavného rímskeho exorcistu, pátra Gabriela Amortha (zomrel v roku 2016) o pátrovi Piovi a jeho znalostiach o treťom fatimskom tajomstve. Pochádzajú z nového vydania knihy José Maríu Zavalu, pod názvom El Sécreto Mejor Guardado de Fátima (Najlepšie chránené fatimské tajomstvo). Steve Skojec hovorí o presvedčení p. Amortha, že výslovné zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sa ešte neuskutočnilo; nasleduje dlhšia diskusia o Fatime medzi p. Amorthom a Zavalom. Páter Amorth poznal osobne pátra Pia 26 rokov a práve od neho, ako tvrdí, sa dozvedel obsah tretieho fatimského tajomstva.

Obsah rozhovoru mohol Zavala zverejniť až po exorcistovej smrti. Páter Amorth nebol presvedčený, že zasvätenie sveta pápežom Jánom Pavlom II v roku 1984 bolo postačujúce na splnenie požiadavky Panny Márie; povedal: "K požadovanému zasväteniu nedošlo. Bol som totiž priamym svedkom toho aktu. V to nedeľné popoludnie som bol na Svätopeterskom námestí, tak blízko vedľa pápeža, že som sa ho mohol dotknúť." Na otázku Zavalu, prečo je tak pevne presvedčený, že k zasväteniu nedošlo, p. Amorth povedal: "Je to jednoduché: Ján Pavol II chcel výslovne spomenúť Rusko, ale napokon to neurobil." Na otázku, prečo samotná sestra Lucia povedala, že nebo prijalo zasvätenie, p. Amorth reagoval skepticky: "Lucia niečo také povedala ...?" Zavala pokračuje: "Povedal to kardinál Tarcisio Bertone v roku 2000, odvolávajúc sa na list od Lucie z novembra 1989, v ktorom tvrdí, že nebo prijalo zasvätenie aj napriek nesplneniu jednej z najdôležitejších podmienok."

"Vy ste ten list videli?", spýtal sa p. Amorth Zavalu ako pri hľadaní dôležitých dôkazov.

"Nie, nevidel", odpovedal som priamo.

"Ani sa nečudujem, pretože som presvedčený, že Lucia žiadny taký list nenapísala."

"Ako si môžete byť taký istý?"

"Prečo ho Bertone neukázal vtedy keď ho mal ukázať, keď oznamoval tretie fatimské tajomstvo? Jednoduchá fotokópia rukopisu z vatikánskych dokumentov by postačila na rozptýlenie akýchkoľvek pochybností. Ak bol Vatikán nadmieru starostlivý pri poskytovaní dokumentárnych dôkazov o pravosti informácií od Lucie ohľadne menších vecí, prečo by sa snažil ukryť jediný dôkaz, ktorý podľa Bertoneho dokumentuje fakt, ktorý je tak absolútne dôležitý, ako bolo zasvätenie, vykonané pápežom Jánom Pavlom II? 

"Áno, to je čudné", pripustil som.

"Naozaj si myslíte, že by Lucii trvalo 5 rokov, kým by napísala list, že zasvätenie bolo skutočne prijaté? A že by Bertone čakal nie menej než 16 rokov aby oznámil právoplatnosť niečoho tak životne dôležitého a rozhodujúceho ako je zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie?"

"Všetko je to naozaj veľmi zvláštne."

"Ba čo viac, ak by zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré urobil Pius XII v roku 1942, bolo postačujúce, pretože ono bolo iba čiastočne prijaté (tiež špecificky nespomenul Rusko), vojna by okamžite skončila, ako povedal Ježiš, no keďže sa tak nestalo, bola len skrátená; prečo by teraz menil svoj úmysel v prípade Jána Pavla II, keď ani on nespomenul Rusko?"

"Áno, to by nedávalo zmysel."

"Presne tak."

"Takže ...?"

"Vôbec nepochybujem, že zasvätenie sa neodohralo tak, ako to žiadala Panna Mária. Nesmieme však strácať zo zreteľa, čo nám prostredníctvom Lucie chcela povedať: "Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý otec mi zasvätí Rusko a už to samo o sebe bude zárukou pokoja pre svet ..."

Na tomto mieste interview trochu odbočilo od témy Fatimy, no Zavala sa k nej opäť vrátil:

"Odpustite, že sa stále vraciam k tomu tretiemu tajomstvu; chcem sa spýtať - spájal ho páter Pio so stratou viery v Cirkvi?"

"Určite. Jedného dňa mi povedal s veľkým zármutkom: "Vieš, Gabriele, do lona Cirkvi prenikol satan a vo veľmi krátkej dobe bude vládnuť falošnej Cirkvi."

"O, Bože! Nejaký antikrist! Kedy vám povedal toto proroctvo?"

"Muselo to byť okolo roku 1960, už som bol vtedy kňazom."

"Preto chcel Ján XXIII tak rýchlo zverejniť tretie fatimské tajomstvo? Aby si ľudia nemysleli, že on je tým anti-pápežom?"

Pery p. Amortha sa zvlnili v miernom, ale zreteľnom úsmeve.

"Povedal páter Pio aj niečo iné o budúcich katastrofách - zemetraseniach, záplavách, vojnách, epidémiách, hlade ...? Zmieňoval sa o rovnakých morových ranách, aké sa spomínajú v Písme?" 

"Na ničom z tohto mu nezáležalo, nech to znie akokoľvek desivo; jediné, čoho sa najviac obával bola obrovská apostáza (odpadlíctvo) v Cirkvi. Za toto sa modlil a obetoval svoje utrpenia, z lásky."

"Ide o tretie fatimské tajomstvo?"

"Presne."

"Dá sa nejako vyhnúť niečomu tak hroznému, páter Gabriele?"

"Vždy je nádej; no nádej je márna, ak ju nesprevádzajú skutky. Začnime zasvätením Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ustavične sa modlime posvätný ruženec, všetci sa modlime a robme pokánie ..."       

Tu končí prezentácia Steve Skojeca zo Zavalovej novej knihy o Fatime. Páter Amorth sa stretol s pátrom Piom ako sedemnásťročný mladík; priamo a osobne sa s ním zhováral. V interview potvrdil, že páter Pio mu občas dal nahliadnuť do jeho osobného duchovného denníka. Ako sme uviedli, páter Amorth po celý život neveril, že zasvätenie Ruska sa uskutočnilo (potvrdzuje to aj kardinál Paul Josef Cordes). V decembri 2015 p. Amorth povedal:

"Zasvätenie sa ešte neuskutočnilo. 25. marca 1984 som bol na Námestí sv. Petra, v prvej rade, prakticky na dotyk ruky od Sv. Otca. Pápež Ján Pavol II Rusko rozhodne chcel zasvätiť, no jeho okolie si to neželalo z obavy, aby sa proti nim nepostavili ortodoxní, a tak mu v tom bránili. Preto keď jeho svätosť, Ján Pavol II, zasväcoval svet na kolenách, dodal vetu, ktorá nie je zahrnutá v distribuovanej verzii: "...zasväcujem najmä tie národy, ktoré si si Ty (Panna Mária), obzvlášť želala zasvätiť." Nepriamo teda obsiahol aj Rusko. Tak či onak, konkrétne zasvätenie menovite Ruska sa teda ešte neuskutočnilo. Vždy sa to ešte dá urobiť. A raz sa tak určite stane ..."

Spolu s ďalšími duchovnými synmi pátra Pia - Dr. Ingo Dollingerom a pátrom Luigi Villom napríklad - vidíme, že páter Pio ešte stále medzi nami koná skrze tých, s ktorými sa tu na zemi stretol a ktorých viedol. To, že nám pomáha, je istotne súčasťou jeho dedičstva pre nás v týchto ťažkých časoch. Prosme teda pátra Pia z Pietrelciny o mocný príhovor za každého z nás a za celú Cirkev!

 

 

DISKUSIA k článku