_large.jpeg

Muži sú muži, ženy sú ženy: Racionálny manifest o pohlaviach

248
Milko Kostovič
Kultúra života

Počula som, že to mal byť "Mesiac žien" alebo niečo v tomto zmysle. V takom prípade ako žena navrhujem v tomto mesiaci venovanom ženám nasledujúci manifest. 

Racionálne zmýšľajúce dámy a páni, potvrďme tieto samozrejmé pravdy:

Muž a žena

1. Ľudia sú stvorení ako muži a ženy na Boží obraz a podobu, sú obdarení ľudskou dôstojnosťou a zaslúžia si všetko, čo si táto dôstojnosť vyžaduje. Boh nestvorí žiadneho človeka, aby bol "trans" alebo "queer", alebo inou vymyslenou osobou. Žiaden muž sa nikdy nemôže stať ženou. Žiadna žena sa nikdy nemôže stať mužom. Zmena biologického pohlavia človeka nie je možná. 

2. Rod/gender a biologické pohlavie nie sú odlišné reality, ktoré si môžu navzájom odporovať. Muži sú mužského rodu. Ženy ženského. Chlapec znamená mužský rod. Dievča znamená ženský. Žiaden chlapec sa nikdy nemôže stať dievčaťom. Zo žiadneho dievčaťa sa nikdy nemôže stať chlapec. Neexistuje niečo ako muž ženského rodu alebo žena mužského rodu. 

3. Anglické "Womxn" (náhrada anglického woman, iniciatíva transrodového hnutia, aby slovo neobsahovalo man - muž, pozn. prekl.) nie je slovom. Neodráža nič skutočné. Tí, ktorí ho používajú v reči (hoci jeho vyslovenie zostáva záhadou) alebo v tlači, sú blázni. 

Nezmysel "rodovej identity"

4. Žiadna racionálna osoba nemusí hovoriť nezmysly "rodovej teórie/identity". "LGBTQIA+" loby nemá právo meniť významy slov tak, aby vyhovovali ich požiadavkám. Nie je to netolerantné ani bigotné to povedať - je to racionálne a spravodlivé. 

5. Deti sa NIKDY "nenarodia v nesprávnom tele". Deti nikdy nemôžu "zmeniť" svoj rod, pretože nikdy nemôžu "zmeniť" svoje biologické pohlavie. 

6. Dospelí, ktorí vedome odpútavajú dieťa z jeho vlastného tela, sú vinní zo zneužívania. Naše fyzické telá nám hovoria, kým sme. Biologické pohlavie sa nikdy "nepriraďuje" pri narodení. Racionálni ľudia ho uznávajú ako skutočnosť. 

7. Puberta nie je choroba. Predstierať, že sa z chlapca stane dievčatko prostredníctvom pohlavných hormónov, to nie je zdravotná starostlivosť, ani to nie je súcitné. Je to iracionálne a škodlivé.

8. Objektívne, merateľné vedecké fyzikálne rozdiely medzi mužským a ženským telom sú skutočné. Na tých rozdieloch záleží. Tieto rozdiely sú dobré, prirodzené a zdravé. Sú súčasťou Božieho zámerného a milujúceho plánu pre mužov a ženy. 

Nie je to zmena pohlavia. Je to klamstvo.

9. Nie je to "operácia na zmenu pohlavia". Je to chirurgické zmrzačenie úplne normálnych, zdravých tiel. Je to mrzačenie pohlavných orgánov. Je to trestné, ak sa to robí na malých deťoch. 

10. Nie je to "kŕmenie z hrude". Ženy a iba ženy dojčia svoje deti. Iba ženské prsia sú určené - Bohom - produkovať mlieko potrebné na výživu dieťaťa. Iba ženy sú ženského rodu.

11. Iba ženy môžu byť tehotné, rodiť, dojčiť a mať menštruačný cyklus. Opäť platí, že iba ženy sú ženského rodu. Iba ženy sú matkami. 

12. Richard/Rachel Levine je muž. Bruce/Caitlyn Jenner je muž. Ani jeden z nich nie je "ona". Používanie ženských zámen na označenie muža je iracionálne. Je to lož. Na planéte Zem nie je žiadny muž, ktorý by niekedy bol ženou.

Maskulinita nie je toxická. Maskulinita je požehnaním. 

13. Všetci muži nie sú príšery ani predátori. Na tomto svete trpíme nedostatkom maskulinity, nie jej prebytkom. Maskulinita nie je toxická. Maskulinita je jedinečným požehnaním pre ženy a deti. 

14. Všetky ženy nie sú zo svojej podstaty cnostné alebo čestné. Na tomto svete trpíme nadbytkom jedovatého, podvodného "feminizmu", ktorý pohŕda ženskou prirodzenosťou a pohŕda maskulinitou. 

Ženy a dievčatá sú ženského rodu. Majú iba ženské športy. 

15. Je otázkou spravodlivosti a rovnosti trvať na tom, aby dievčenské športy zostali dievčenskými. Chlapci nie sú dievčatá a nemajú právo hrať v dievčenských tímoch. Dievčatá sú ženského rodu. To isté platí pre ženské športy. 

16. Nik "nezakazuje", aby "trans-deti" nešportovali. Chlapci môžu hrať v chlapčenských tímoch. Dievčatá môžu hrať v dievčenských tímoch.

Ženy a dievčatá sú ženského rodu. Majú vlastné priestory vyhradené ženám.

17. Žiadny muž nemá právo požadovať využitie priestorov určených iba pre ženy, ako sú toalety, sprchy, šatne alebo azylové domy. Ženy majú právo na súkromie, keď sa prezliekajú alebo sú zraniteľné. Rozhodne platí, že dievčatá nemusia znášať to, aby boli v týchto priestoroch spolu s cudzím mužom alebo chlapcom. (Ženy a dievčatá sú ženského rodu.) 

18. Akýkoľvek muž alebo politik, ktorý sa pokúša uzákoniť, aby dievčatá a ženy nespochybňovali toto porušovanie súkromia a bezpečnosti a vítali mužov vo výlučne ženských priestoroch, je mizogýn a iracionálny úchyl. (Ach, kde sú tie časy, keď tí najlepší muži vyháňali týchto podivínov z miest.)

Nepriatelia žien

19. Je nepochopiteľné, že toľko žien súhlasilo s tým, že dovolilo mužom - MUŽOM - prehodnotiť to, čo znamená byť ženou, takže definícia zahŕňa dnes aj ich. Je to iracionálne v ohromujúcej miere. Tieto nerozumné ženy im asistujú vo svojom vlastnom vymazaní. 

20. Ženy nezískajú lepšie postavenie vďaka obscénnym sexuálnym prejavom, vulgárnym, drsným, sexuálnym textom; vrtením zadku; vystavením svojich tiel pre vizuálny konzum ostatných, viď nechutná scéna na udeľovaní cien Grammy 2021. Ženy tým strácajú svoju hodnotu. Oplzlosť nie je nápaditá, kreatívna ani všemocná. Je ponižujúca. Cardi B nie je žiadnym vzorom pre dievčatá. Tí, ktorí oslavujú a propagujú to, čo predáva, sú nepriateľmi žien. 

Priatelia, odohráva sa tu skutočná vojna proti ženám. Ak stále nemáte jasno v tom, kto skutočne vedie túto vojnu a aké sú zbrane, môžete byť jedným z iracionálnych.

A ešte jedna vec: "Drag queens" nepatria do detskej spoločnosti. Matkám a otcom, ktorým to nestojí za slzy, to netreba rozprávať. Racionálnym dospelým to netreba rozprávať.

 

 

DISKUSIA k článku