_large.jpeg

Arcibiskup Gomez vyzýva Katolíkov, aby dôverovali sv. Jozefovi

142
Milko Kostovič
AltKAT

Losangeleský arcibiskup José Gomez vyzval Katolíkov na sviatok sv. Jozefa, aby sa zamysleli nad jednoduchými, ale zároveň silnými vlastnosťami tohto svätého rodinného muža.

"Dnes oslavujeme svätého Jozefa, pretože v jeho príbehu vidíme ten náš," uviedol arcibiskup Gomez počas svojej kázne na omši, ktorá sa konala 19. marca v katedrále Panny Márie Anjelskej.

"Vy a ja patríme do veľkej rodiny Boha. So svätým Jozefom sme súčasťou rodiny hrdinov a svätých, ktorá siaha až do počiatku vekov!"

Zatiaľ čo pápež František zasvätil tento liturgický rok svätému Jozefovi, Gomez zdôraznil dôležitú úlohu tohto svätca v situácii, keď čelíme pandémii Covid-19. 

Gomez povedal, že Jozef bol prostý človek, ale aj pestúnsky otec Boží a mocný príhovorca Cirkvi. Nabádal Katolíkov, aby premýšľali nad jeho príkladom.

"Vykonávame svoju misiu, rovnako ako Jozef. Slúžime Ježišovi obyčajnou prácou v našom každodennom živote. V našich susedstvách, kostoloch a školách. A mimoriadnym spôsobom v našich domovoch a rodinách."

"Dnešok, ako vieme, tiež znamená začiatok ‘Roku rodiny Amoris Laetitia‘ a pápež František nás žiada, aby sme uvažovali o radosti z lásky v našich rodinách. A je príhodné, že oslavujeme rodinu v tomto roku sv. Jozefa, pretože Jozef slúžil Božiemu plánu ako manžel a opatrovateľ rodiny."

Arcibiskup poukázal na rodinnú symboliku a duchovné príbuzenstvo v celej Biblii. Povedal, že tak ako Boh sľúbil Abrahámovi, celá Cirkev sa stala deťmi viery skrz Krista. Povedal, že členovia Cirkvi budú vedení rovnako ako otcovia Starého zákona. 

Čeliac prebiehajúcej pandémii Gomez vyzval Katolíkov, aby sa usilovali o Jozefovu ochranu, prosili o jeho príhovor a nasledovali jeho cnostný príklad. 

"V tento moment v histórii Cirkvi - keď sa blížime k našej druhej Veľkej noci pod temným mrakom tejto pandémie, v tejto dobe, keď je ešte stále toľko problémov a strachu - náš Svätý Otec pápež František nás vyzýva, aby sme ‘išli k Jozefovi.’"

"Sv. Jozef je patrónom univerzálnej cirkvi, a teda je aj našim otcom. Boh mu zveril chrániť Ježiša a Máriu a starať sa o Cirkev."

Arcibiskup uviedol, že Jozef vložil svoju dôveru do Božieho sľubu a vykonal Boží plán s pokorou a odvahou. Povedal, že sv. Jozef, ktorý nikdy nehovorí v Evanjeliu, je prostý človek, ktorý poslušne odpovedá na Boží hlas. 

Keď sa Boh spolieha na ľudí skromných pomerov, zveruje každému úlohu znovu vybudovať spoločnosť po negatívnych dopadoch pandémie, povedal arcibiskup. Podľa arcibiskupa nie je jasné, ako bude vyzerať post-pandemický svet, ale bude to iný svet. 

"Poučením pre nás je, že Boh na tomto svete nekoná skrz bohatých a mocných, ale tých ‘zospodu‘. Boh pôsobí skrz prostých a pokorných, skrz obyčajných mužov a ženy ako Jozef a Mária, ktorí žijú svoju život verne a s láskou."

"Nech sme kdekoľvek, je tam Boh, ktorý nás povoláva k službe. Toto je naše ‘misijné územie’, tu hráme svoju úlohu v dejinách spásy."

"Boh volá každého z nás, aby sme ho nasledovali a slúžili mu - prostredníctvom lásky, ktorú zdieľame v našich rodinách a spoločenstvách. Vďaka našej láskavosti a súcitu, cez obete, ktoré prinášame, aby sme milovali jeden druhého."

 

 

DISKUSIA k článku