_large.jpeg

Rovnosť, férový prístup a blížiace sa prenasledovanie

438
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Veríte v rovnosť? "Považujeme za samozrejmé pravdy," a to celé? Kto by teda mohol vzniesť námietku proti Zákonu o rovnosti (tzv. Equality Act), ktorý si dnes razí cestu Kongresom?  Teda pokiaľ si nemyslíte, že dobre znejúci zákon nie je vlkom v ovčom rúchu. Veľký, zlý vlk!

Je to zložité, ale presadzujú sa tu tri navzájom súvisiace agendy. Predstavte si ich ako vrstvu ruských matriošiek, tie menšie hniezdia v tých väčších. Najväčšou, najviditeľnejšou a prirodzene atraktívnou je bábika sociálnej spravodlivosti, ktorá nedávno začala nosiť tričko Black Lives Matter a protestuje proti rasizmu, pričom trvá na tom, že všetci bieli sú prinajmenšom nevedomky rasisti. Odhliadnuc od extrémizmu, manipulácie a pokrytectva, rasová rovnosť je oprávnenou témou. 

Bábika sociálnej spravodlivosti poskytuje krytie pre menšiu genderovú bábiku, ktorá bola dômyselne navrhnutá v úplne rovnakom tvare, akoby boli genderové otázky rovnako legitímne ako rasové. Podľa Zákona o rovnosti sa LGBTQ alebo "trans" osoby nesmú diskriminovať. Chlapcov, ktorí sa identifikujú ako dievčatá, preto nemožno vylúčiť z hry v dievčenských športových tímoch; a ženám, ktoré sa identifikujú ako muži, nemožno odmietnuť prácu v cirkvi, ktorá má voči tomu akési náboženské zábrany (aj keď to porušuje ústavou zaručenú slobodu náboženského vyznania!).

Ak ste to ešte nepočuli, vo svete prebudených existuje nové príznačné slovo: "equity" (férový prístup). Vnorená do genderovej bábiky, bábika férového prístupu vyzerá ako identické dvojča "rovnosti", nenechajte sa však oklamať. Cieľom ľavičiarov zďaleka nie je rovnosť príležitostí, na ktorej bol tento národ založený. Ich cieľom je rovnosť výsledkov, hospodárskych i sociálnych. Nevadí, že každý systém, ktorý navrhoval rovnosť výsledkov, dokázal iba znížiť úroveň pre všetkých - samozrejme s výnimkou samotných elitárskych plánovačov. Ani jeden z týchto dnešných aktivistov by nechcel skutočnú rovnosť výsledkov, ak by to malo znamenať vzdať sa svojich mocenských postov, drahých domov a luxusných SUV na bezpečných predmestiach. Férový prístup sa náhle zastaví na prahu ich dvier! 

Ak hľadáte skutočnú rovnosť, skúste ísť k zdroju. Rovnosť bola Božou myšlienkou, v zmysle "stvorení rovne". Napriek tomu nikdy nešlo o zaručené výsledky, iba o rovnosť príležitostí, ako v "zlatom texte": "Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život." Všetci sú pozvaní, ale nie každý to prijme, zjavne vrátane poslanca Jerryho Nadlera, ktorý na pôde snemovne trval na tom, že "to, čo akákoľvek náboženská tradícia označuje ako Božiu vôľu, nie je starosť tohto Kongresu!" Očividne nie je.

Zanedlho môže byť konzervatívny súd zásadnou poistkou pre náboženskú slobodu. Medzitým bude prevládať nerovná diskriminácia viery. Ako potom odpovieme? Pre kresťanské univerzity, základné a stredné školy, firmy a adopčné agentúry bude zákerná rovnostárska legislatíva skúškou ako žiadna iná. Máme odvahu zavrieť svoje dvere, ak to bude potrebné, aby sme radšej poslúchli Boha než človeka? Doterajší vývoj nie je nádejný. A keď si prídu pre cirkvi (alebo jednotlivých kresťanov, ako tých, ktorí učia na verejných školách, žehnaj im), text bude znieť: "Vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť" (Joz 24, 15). 

V tento neistý moment viery sa vznášajú vzduchom slová proroka Joela: "Zástup za zástupom v údolí rozsudku, lebo blízo je Pánov deň v údolí rozsudku." Dnešný "Pánov deň" sa rýchlo blíži a na veriacich čakajú ťažké rozhodnutia. Správnou voľbou sú rovnaké príležitosti pre všetkých. Aký však bude výsledok?

 

 

DISKUSIA k článku