sobbing.jpg

Kňaz plače počas sv. omše nad znesväcovaním Najsv. Eucharistie

5,649
Zuzana Smatanová
AltKAT

Ježiš je v Eucharistii skutočne prítomný!

Video, na ktorom kňaz prepukol v plač počas sv. omše sa na sociálnych médiach hneď stalo virálnym. Kňaz vysvetľuje, že nariekal nad nedostatkom úcty, ktorá prináleží Najsv. Eucharistii. Meno a miesto pôsobenia kňaza sú neznáme, no v každom prípade sa jeho vyznanie dotklo tisícok veriacich. Kňaz hovorí o svojom nevýslovnom zármutku a vysvetľuje čo považuje za prejavy nedostatku úcty a znesväcovania Ježiša v Najsv. Sviatosti. Nedefinuje tieto prejavy úplne do detailov, no tvrdí, že v každom prípade sa jedná o nehodné zaobchádzanie s Eucharistiou najmä pri prijímaní sv. prijímania. 

Video začína tým, že kňaz je obrátený chrbtom ku kamere, potom sa predkloní a rozvzlyká sa. O niekoľko okamihov neskôr sa prihovára veriacim od ambóny: "Existujú veci, ktoré sú niekedy nevysvetliteľné. Deje sa skrátka to, že nás veľmi zraňujú určité veci, ktoré nám Pán dáva vidieť a vnímať. Preto sa od tejto chvíle bude v našej farnosti sväté prijímanie prijímať iba na jazyk a kolenačky. Inak sa to skrátka nedá. Kristus je živý. Je medzi nami a nesmierne Ho zraňuje a bolí, keď človek nielenže neprijíma sv. prijímanie, ale aj keď ho prijíma, vôbec si neuvedomuje, Koho prijíma. Aj keď Krista prijíma ako každé iné jedlo, aj keď neuveril v Jeho prítomnosť, Eucharistia je vždy živá. Aj keby som ti povedal aby si Ju prijímal týmto spôsobom, buď ostražitý ... Kristus je prítomný v každej čiastočke Eucharistie, aj v tej najdrobnejšej. Práve preto sa s Ňou musí zaobchádzať s čo najväčšou opatrnosťou a náležitou úctou."

   

Učenie Katolíckej cirkvi o reálnej prítomnosti Krista v Eucharistii

Katechizmus Katolíckej cirkvi učí, že: "Spôsob Kristovej prítomnosti pod eucharistickými spôsobmi je jediný svojho druhu. Povyšuje Eucharistiu nad všetky sviatosti, a preto Eucharistia je „akoby zavŕšenie duchovného života a cieľ všetkých sviatostí“. V Najsvätejšej sviatosti Eucharistie je obsiahnuté „opravdivo, skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus“. „Táto prítomnosť sa nazýva ‚skutočnou‘ nie výlučne, ako keby ostatné neboli ‚skutočné‘, ale v najplnšom zmysle slova, pretože je podstatná; ňou sa totiž stáva prítomným celý a úplný Kristus, Boh a človek" (KKc, 1374).

"Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a trvá, kým jestvujú eucharistické spôsoby. Kristus je prítomný celý a úplný pod jedným i druhým spôsobom a celý a úplný v každej ich časti, takže lámanie chleba Krista nedelí" (KKc, 1377).

 

"Aby sme mohli odpovedať na túto výzvu, musíme sa na túto veľkú a svätú chvíľu pripraviť. Svätý Pavol povzbudzuje spytovať si svedomie: „Kto by jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie“ (1 Kor 11, 27-29). Kto si je vedomý ťažkého hriechu, musí skôr, ako pristúpi k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia" (KKc, 1385).

Ó Sviatosť vznešená, večne buď chválená!

Video si môžete pozrieť TU.

DISKUSIA k článku