Miguel_Cardona_vasilis_asvestas_Shutterstock.jpg

Nominant na amerického ministra školstva: Transrodoví športovci môžu súťažiť so ženami

133
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Kandidát na amerického ministra školstva v stredu povedal, že stredoškolskí športovci, ktorí sa identifikujú ako transrodoví, by mali mať možnosť súťažiť v ženských disciplínach.

Počas stredajšieho rokovania Senátu o potvrdení Miguela Cardonu na čelo ministerstva školstva (ED) sa republikánsky senátor Rand Paul opakovane dopytoval Cardona na postoj k mužským športovcom, ktorí sa identifikujú ako transrodoví a súťažia v ženských disciplínach. 

Paul prišiel na rokovanie s listom od úradu ministerstva školstva z roku 2019, v ktorom sa uvádza, že "chlapci nemôžu súťažiť s dievčatami v športe". Úrad poslal tento list štátu Connecticut, kde štátne atletické združenie stredných škôl v roku 2017 umožnilo športovcom súťažiť v športe podľa ich "preferovanej rodovej identity", a nie na základe ich biologického pohlavia. 

Paul sa opýtal Cardonu, či bude pokračovať v presadzovaní tohto listu, ak bude potvrdený za ministra školstva. Cardona priamo neodpovedal, či by presadzoval spomínaný list, ale uviedol, že bude dodržiavať "občianske práva všetkých študentov, a to vrátane aktivít, ktorým sa môžu venovať na strednej škole alebo v športe."

Paul opakovane nadväzoval otázkami na túto tému. Cardanu sa ďalej spýtal, či mu "prekážajú" biologickí muži dominujúci v ženských stredoškolských športoch a či považuje túto situáciu za "férovú"

"Dievčatá sú vytláčané," uviedol Paul s odvolaním sa na prípad v štáte Connecticut, kde dvaja mužskí šprintéri identifikujúci sa ako transrodové ženy vyhrali 15 štátnych titulov po zmene miestnych noriem v roku 2017. 

"Oni (ženské športovkyne) sa nedostanú do finále v tomto štáte. Nezískajú štipendium na vysokú školu - je to skutočne škodlivé pre ženský šport," tlačil Paul na Cardonu. 

Cardona je v súčasnosti splnomocnencom pre vzdelávanie v štáte Connecticut. Niekoľko ženských atlétok z Connecticutu podalo žaloby voči normám štátnej atletickej asociácie.

Cardona je presvedčený, že "je právnou zodpovednosťou škôl poskytovať študentom príležitosti zúčastňovať sa na aktivitách, a to platí aj pre transrodových študentov." Počas vypočúvania túto frázu niekoľkokrát zopakoval. 

Ďalší senátori, vrátane republikánov Mitta Romneyho a Rogera Marshalla, podporili túto formu dopytovania sa o športovcoch, ktorí sa identifikujú za transrodových. 

"Ja si proste nemyslím, že je americké, aby genotypový muž - osoba s chromozómom Y - súťažil s dievčatami," uviedol Marshall. 

Ďalej dodal, že "šport ma naučil, že (keď) boli rovnaké podmienky, tak sme mali všetci rovnakú príležitosť."

Cardona Marshallovi odpovedal, že "rešpektujem perspektívy ľudí, ktorí to cítia inak."

"Zaväzujem sa, že budem s vami a ostatnými spolupracovať na zaistení toho, aby sme mohli všetkým študentom poskytnúť príležitosti nediskriminačným spôsobom. Ale zároveň sa budem usilovať o to, aby sme rešpektovali práva a presvedčenia všetkých našich študentov," uviedol Cardona.

Ďalší senátori sa Cardonu pýtali aj na tému LGBT.

Demokratická senátorka Tammy Baldwinová sa opýtala na nedávny exekutívny príkaz prezidenta Bidena "O prevencii a boji proti diskriminácii na základe rodovej identity alebo sexuálnej orientácie."

Tento rozsiahly príkaz upravuje normy zabezpečovania rovnakého prístupu k verejným statkom, ako je šport na strednej škole alebo oddelené záchody, na základe rodovej identity osoby. Príkaz nariaďuje všetkým federálnym agentúram implementovať tieto normy. 

Ryan Anderson, prezident Centra pre etiku a verejnú politiku, uviedol, že tento príkaz "predznamenáva koniec dievčenského a ženského športu, ako ho poznáme", a to tým, že umožní mužom, ktoré sa identifikujú ako ženy, súťažiť v ženskom športe.

Baldwinová vyzvala Cardonu, aby tento príkaz implementoval, ak bude potvrdený ako minister školstva. Baldwinová ďalej uviedla, že pre študentov je "kriticky dôležité" mať bezpečné výukové prostredie.

"Ako plánujete zmeniť tón, ktorý nastavil váš predchodca, a komunikovať podporu ministerstva pre LGBTQ študentov," opýtala sa Baldwinová. 

Cardona odpovedal, že je potrebné "bezpodmienečne zabezpečiť, aby naše učebné prostredia boli miestom bez diskriminácie a obťažovania pre všetkých študentov, vrátane našich LQBTQ študentov," a uviedol, že príkaz bude realizovať. 

Počas vypočúvania republikánsky senátor Tim Scott citoval podujatie Týždeň katolíckych škôl, keď zdôraznil dôležitosť opätovného otvorenia škôl pre prezenčné vzdelávanie počas pandémie COVID-19. Zasadzoval sa tiež za školské poukážky pre rodiny s nižšími príjmami, aby mohli svoje deti poslať do súkromných škôl. 

Narážajúc na "stratu učenia" u študentov, ktorí sa momentálne vzdelávajú dištančne, Scott uviedol, že "v čase oslavy Týždňa katolíckych škôl konštatujeme, že dnes je v súkromných školách viac ako päť miliónov študentov a mnohé z nich sú dnes otvorené."

 

 

DISKUSIA k článku