20201009051020_a85c8d8469ec855a0444b933edbb75219194f5fb925283cf414089cf9a0bf76a.jpeg

Severná Dakota: Kňazi nútení porušiť spovedné tajomstvo v prípade zneužívania

257
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Ak zákon prejde, kňazi, ktorí neoznámia známe zneužívanie alebo podozrenie zo zneužívania, aj keď sa to dozvedia pri spovedi, budú považovaní za vinných z priestupku triedy B. V týchto prípadoch im bude hroziť 30-dňové väzenie alebo pokuta až do výšky 1500 dolárov, prípadne oba tresty. 

---------------------------------------------

Traja poslanci zo Severnej Dakoty predstavili návrh zákona, ktorý zaviaže katolíckych kňazov, aby porušili spovedné tajomstvo v prípadoch potvrdeného zneužívania detí alebo podozrenia na takéto konanie. V opačnom prípade im bude hroziť väzenie alebo vysoká pokuta. 

Zákon predstavili 12. januára senátori Judy Leeová (R), Kathy Hoganová (D) a Curt Kreun (R) a poslanci snemovne Mike Brandenburg (R) a Mary Schneiderová (D). 

Súčasný zákon povinného hlásenia v Severnej Dakote uvádza, že duchovní musia oznamovať známe zneužívania alebo podozrenia zo zneužívania. Tento zákon má však výnimku, a to keď "znalosť alebo podozrenie vychádzajú z informácií získaných pri duchovnom poradenstve," napríklad pri spovedi. 

Zákon SB 2180 mení tento zákon s cieľom zrušenia tejto výnimky. Ak bude zákon  schválený, kňazi, ktorí neoznámia známe zneužívania alebo podozrenia zo zneužívaní, budú považovaní za vinných z priestupku triedy B a bude im hroziť 30 dní väzenia alebo pokuta až do výšky 1500 dolárov, prípadne oba tresty.

Kňazi sú viazaní kánonickým právom, ktoré je odvodené z božského zákona, zachovať dôverný obsah spovede, a nesmú ani prezradiť, či k spovedi došlo. Kódex kánonického práva hovorí, že "sviatostné spovedné tajomstvo je neporušiteľné; preto nesmie spovedník nič vyzradiť na kajúcnika ani slovom ani žiadnym iným spôsobom a zo žiadneho dôvodu."

Kňazi nemôžu porušiť pečať ani pod hrozbou uväznenia alebo občianskeho trestu, inak môžu byť vystavení exkomunikácii latae sententiae. Katechizmus Katolíckej cirkvi, paragraf 1467, vysvetľuje učenie Cirkvi o spovednom tajomstve: 

"Vzhľadom na posvätnosť a veľkosť tejto služby, ako aj na úctu, aká patrí ľudskej osobe, Cirkev vyhlasuje, že každý kňaz, ktorý spovedá, je pod veľmi prísnymi trestami viazaný zachovať absolútne tajomstvo, čo sa týka hriechov, z ktorých sa mu jeho kajúcnici vyznali. Ani nesmie použiť poznatky, ktoré získal pri spovedi o živote kajúcnikov." Christopher Dodson, výkonný riaditeľ a hlavný právny zástupca Katolíckej konferencie v Severnej Dakote, pre redakciu CNA uviedol, že bol "prekvapený a veľmi znepokojený návrhom zákona, pretože by to zasahovalo do ľudského súkromia, náboženského poradenstva a spovede, nielen pre Katolíkov, ale pre všetkých. V Spojených štátoch očakávame, že budeme praktikovať náboženstvo vrátane spovede a duchovného poradenstva bez toho, aby vláda zasahovala do nášho súkromia." Dodson uviedol, že návrh zákona bol obzvlášť prekvapujúci, pretože bol predložený týždeň po ukončení 18-mesačného vyšetrovania prípadu sexuálneho zneužívania mladistvých duchovnými v dvoch diecézach v Severnej Dakote. Pri vyšetrovaní sa zistilo, že až na jedno obvinenie boli všetky zneužívania hlásené. Štát identifikoval prípad jedného ďalšieho kňaza, ktorý bol v 70. rokoch obvinený zo zneužívania a nebol na pôvodnom zozname, pretože nebol diecéznym kňazom. "Katolícka cirkev, vrátane diecéz Fargo a Bismarck, tu v Severnej Dakote urobila veľké kroky k vytvoreniu bezpečného prostredia (pre deti)," uviedol Dodson. 

"Generálny prokurátor v Severnej Dakote práve ukončil 18-mesačné vyšetrovanie všetkých diecéznych spisov a nenašiel nič znepokojujúce a nič, čo by už tieto dve diecézy neoznámili. A väčšina prípadov kňazov s vážnymi obvineniami sa stala už dávno. Preto hovoríme, že tento návrh zákona je prekvapením." Dodson dodal, že neexistujú "žiadne dôkazy" o tom, že by navrhovaný zákon zabránil "čo i len jedinému prípadu" zneužívania detí. Namiesto toho bude pravdepodobne odradzovať niektorých Katolíkov od uplatňovania svojich náboženských slobôd, čo by malo zahŕňať aj spoveď a dôvernosť tejto spovede. Senátorka Leeová odmietla komentovať tento návrh, zatiaľ čo senátori Hoganová a Kreun boli v čase vydania tejto správy nedostupní. 

Téma spovedného tajomstva pri prípadoch zneužívania detí sa v ostatných rokoch pravidelne opakuje. Podobný zákon, ktorý by prinútil kňazov porušiť pečať, bol predstavený v Kalifornii a potom bol v roku 2019 stiahnutý z dôvodu obáv o náboženskú slobodu a problémy s presadzovaním zákona.

Niekoľko austrálskych štátov, vrátane Viktórie, Tasmánie, Južnej Austrálie a Teritória hlavného mesta, už prijalo zákony, ktoré nútia kňazov, aby porušili spovednú pečať, na základe odporúčaní Kráľovskej komisie pre zneužívanie zo strany duchovných. Biskupi a kňazi v týchto štátoch však uviedli, že plánujú vzdorovať tomuto zákonu a bez ohľadu naň budú dodržiavať pečať spovedného tajomstva.

 

 

DISKUSIA k článku