shutterstock_1066812167.jpg

Pro-life lídri varujú pred extrémizmom Bidenovho nominanta na post ministra zdravotníctva

117
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Pro-life lídri varujú pred "agresívnym propotratovým" nominantom Joea Bidena na post ministra zdravotníctva (Department of Health and Human Services/HHS). Kalifornský generálny prokurátor Xavier Becerra je známy svojím dlhodobým legálnym zápasom proti pro-life organizáciám. 

7. decembra ráno Joe Biden oznámil svojho nominanta na post budúceho ministra zdravotníctva. Ak bude zvolený, bude Becerra zohrávať rozhodujúcu úlohu v organizovaní politiky verejného zdravia počas pandémie; no zároveň by mal robiť politické rozhodnutia v súvislosti s kontroverznými sociálnymi prípadmi s ďalekosiahlymi následkami. "Od ´zjednocovania´ krajiny má Biden veľmi ďaleko, čo opäť dokazuje svojím extrémistickým postojom k potratom", hovorí Marjorie Dannenfelserová, prezidentka organizácie Susan B. Anthony List. “Becerra je agresívnym propotratárom a nepriateľom slobody prejavu."

Jeanne Manciniová, predsedníčka org. výboru Pochodu za život v pondelok tweetovala, že “Nomináciou Becerru na tento post Biden jasne dokazuje, že plní svoj sľub stať sa najradikálnejším propotratovým prezidentom v dejinách USA."

Ako generálny prokurátor Kalifornie Becerra opakovane útočil na súdoch na katolíkov a pro-liferov, a to aj vtedy, keď v roku 2018 na Najvyššom súde prehral v odvolacom konaní, v ktorom sa snažil donútiť pro-life tehotenské centrá, aby propagovali aj potraty. Becerra obhajoval návrh zákona o reprodukcii FACT; návrh v roku 2015 prešiel ešte pred jeho menovaním za generálneho prokurátora. Tento zákon požadoval od pro-life tehotenských centier propagovať aj potraty. Pro-life skupiny tvrdia, že štát na presadzovaní zákona aktívne spolupracoval s Národnou ligou práva na potrat (NARAL). Becerra zastupoval štát v súdnych sporoch v súvislosti s legislatívou, smerujúcou na Najvyšší súd. V roku 2018 prehral preto, lebo navrhovaný zákon porušoval Prvý dodatok Ústavy. 

Becerrova predchodkyňa Kamala Harrisová - teraz viceprezidentka - zažalovala žurnalistu Davida Daleidena za tajne nakrúcané videá, vďaka ktorým vyšlo najavo, že Planned Parenthood protizákonne obchoduje s plodovým tkanivom potratených bábätiek. Becerra v tomto spore pokračuje na súde. Becerra obhajuje aj štátne nariadenie z roku 2014, o povinnosti zamestnávateľa zahrnúť potraty do plánov zdravotníckej starostlivosti, a to aj napriek tomu, že rehoľné spoločenstvá, ako napr. Missionary Guadalupanas of the Holy Spirit, nemajú z tohto nariadenia výnimku. Úrad pre občianske práva pri HHS v januári tohto roka rozhodol, že štát porušil zákon tým, že núti organizácie prijať do svojich plánov potraty aj napriek výhradám vo svedomí. Úrad pohrozil, že štátu už neposkytne federálne financie. Becerra sa s rozhodnutím Úradu pre občianske práva odmietol stotožniť. Ak ho teraz zvolia, bude však mať celú túto agendu na starosti. 

Začiatkom pandémie stál Becerra na čele koalície štátnych generálnych prokurátorov, ktorí tlačili na FDA (Úrad pre dohľad nad potravinami a liečivami), aby uvoľnil obmedzenia, súvisiace s distribúciou potratovej tabletky. Bidenov výber Becerru môže vyprovokovať ostré boje s pro-life a katolíckymi skupinami v mnohých oblastiach, vrátane problematiky antikoncepcie. Obamova administratíva nútila mnohé rehoľné neziskové spoločenstvá - vrátane známych Little Sisters of the Poor - pokrývať svojimi odvodmi na nemocenské poistenie antikoncepciu, sterilizácie a niektoré ´lieky´, spôsobujúce potrat. Administratíva týmto namietajúcim rehoľným spoločenstvám umožnila "prispôsobenie", na základe ktorého im bolo údajne dovolené nesúhlasiť s touto podmienkou. Little Sisters, ale aj mnohí iní však tvrdili, že administratívna procedúra ich stále nútila spolupracovať v tomto morálne neprijateľnom ´prispievaní´ na antikoncepciu. 

Trumpova administratíva napokon poskytla široký rozsah náboženských a morálnych výnimiek z tohto pravidla, čo Becerra napadol na Najvyššom súde a následne spor prehral. Biden sa vyjadril, že obnoví Obamove "prispôsobenie sa" spomínaných skupín, čím hrozí, že sa obnoví aj súdny spor s Little Sisters. Ak bud Becerra zvolený, bude ako minister zdravotníctva v centre tohto diania. Nová administratíva môže opäť marginalizovať (odsúvať na okraj) otázky náboženskej slobody pro-liferov v zdravotníckej starostlivosti. Môže dôjsť k sporom v súvislosti s výhradou vo svedomí, kde sa na základe sekcie 1557 Zákona o dostupnej starostlivosti zakazuje diskriminácia v zdravotníckej starostlivosti, čo si Obamova administratíva interpretovala ako podmienku, podľa ktorej poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti nemôžu odmietnuť nikoho žiadosť o chirurgickú zmenu pohlavia. Oblastný súd túto "transgender záležitosť" v roku 2019 zamietol, no Becerrovo zvolenie do úradu ju môže vzkriesiť.   

Trumpova administratíva rozšírila záber výhrady vo svedomí aj na poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti vo federálne financovaných zariadeniach, no Becerra ako minister zdravotníctva môže všetko stiahnuť späť. Zaviedla aj moratórium na návrhy na výskum tkaniva potratených plodov pod hlavičkou NIH (Národných zdravotníckych inštitúcií), zabránila snahe donútiť cirkevné adopčné agentúry dávať deti na adopciu aj homosexuálným ´párom´, požadovala oddeliť platenie potratov z všeobecného nemocenského poistenia a rozšírila obmedzenia federálneho financovania potratov. Becerra sa proti všetkým týmto opatreniam môže ako minister zdravotníctva postaviť.

Na svoje zvolenie do úradu bude Becerra potrebovať  väčšinu hlasov v Senáte. Pomery hlasov v senátnych komorách sú stále nerozhodné; v januári v Georgii prebehnú dvakrát mimoriadne voľby, ktoré v konečnom dôsledku rozhodnú, ktorá strana bude mať v komore väčšinu. Senátor Tom Cotton (republikán zo štátu Arkansas) v pondelok uviedol, že bude proti Becerrovmu zvoleniu. Dannenfelserová povedala, že výber Becerru "ešte viac podčiarkuje dôležitosť víťazstva v Georgii, aby sa zabránilo ovládnutiu U.S. senátu propotratovými silami". 

 

 

DISKUSIA k článku