20201211001228_9d362e45ebdfd7d00daaeab1b3655f2950dc6ce26958714631da90522685b5b3.jpeg

Bidenova potratová mafia

373
Milko Kostovič
Kultúra smrti

EDITORIÁL: Zvolený prezident Joe Biden si zostavuje kolektív pro-potratových politických extrémistov, ktorí majú obsadiť mnohé významné posty budúcej administratívy. 

--------------------------------------------

Pápež František v októbri 2018 predniesol svoj známy výrok, keď vyvracal zdanlivo pádny argument, že potraty je možné ospravedlniť ako "riešenie" problému krízového tehotenstva: "Je správne ukončiť ľudský život, aby sa vyriešil problém? Je to ako najať si nájomného vraha."

V tomto kontexte je adekvátne tvrdiť, že predpokladaný novozvolený prezident Joe Biden v súčasnosti zostavuje kolektív "mafie" pro-potratových extrémistov. Títo kandidáti majú obsadiť mnoho najdôležitejších postov budúcej Bidenovej administratívy. 

Najvýraznejším príkladom je doposiaľ poburujúce oznámenie zo 7. decembra, podľa ktorého chce Biden za ministra zdravotníctva kalifornského generálneho prokurátora Xaviera Becerru. 

Ako generálny prokurátor a predtým ako miestny poslanec Becerra presadzoval potraty a stíhanie pro-life názorov v skutočne šokujúcom rozsahu. Okrem iného bojoval na súde proti pro-liferom a Katolíkom, ktorí napádali kalifornský "FACT reprodukčný zákon". Tento zákon nariaďoval pro-life tehotenským centrám propagovať potraty, až kým zákon Najvyšší súd USA v roku 2018 konečne nezrušil, pretože porušoval Prvý dodatok. 

Becerra tiež zneužíval svoje výsostné postavenie na presadzovanie štátneho nariadenia z roku 2014, ktoré vyžadovalo od zamestnávateľov, aby zahŕňali potraty v zdravotných plánoch, bez výnimiek pre náboženských zamestnávateľov. A aj napriek tomu, že Úrad pre občianske práva v januári minulého roka rozhodol o nezákonnosti nariadenia, Becerra vzdorovito pokračuje v presadzovaní tohto závažného porušovania náboženskej slobody verných Katolíkov a ďalších osôb, ktoré sa stavajú proti potratom na základe svojho úprimného presvedčenia.

Becerra okrem toho, v úzkej spolupráci so Spoločnosťou pre plánované rodičovstvo, sprostredkoval prebiehajúce súdne stíhanie vedené v Kalifornii proti Davidovi Daleidenovi, odvážnemu katolíckemu whistleblowerovi. Daleiden na tajných záznamoch odhalil spoluúčasť potratového reťazca na obchodovaní s časťami tiel odobratými z nenarodených detí.

Je potrebné poznamenať, že rovnako ako samotný Joe Biden, aj Becerra je Katolík, ktorý ohlasuje svoju vieru v politickom prostredí. Becerra počas volebnej kampane 2020 slúžil ako jeden zo spolupredsedov tímu "Catholics for Biden" (Katolíci za Bidena). Toto zoskupenie malo v prvom rade odvrátiť pozornosť od faktu, že sám Biden sa vzdal akéhokoľvek zdania, že by súhlasil s cirkevným učením ohľadne posvätnosti ľudského života v lone. 

Navyše zvážte konkrétny post, na ktorý chce pro-potratový katolícky prezident vymenovať pro-potratového katolíckeho generálneho prokurátora. Je isté, že Becerra - ktorý je zjavne menovaný pre svoju povesť politického aktivistu a nie pre akékoľvek odborné znalosti v súvislosti s rozhodujúcimi otázkami zdravotnej starostlivosti, ako je napríklad dohľad nad federálnou politikou - sa okamžite pokúsi zvrátiť široké spektrum pro-life opatrení zavedených ministerstvom počas Trumpovej vlády. 

Je rovnako zrejmé, že Becerra bude konať rýchlo, v zhode s ktorýmkoľvek pro-potratovým politikom, ktorého si Biden vyberie za generálneho prokurátora, aby znova zaviedli zásadne nežiaduce nariadenie Obamovej administratívy. Pokiaľ toto nariadenie nebolo upravené súčasnou administratívou, od skupín ako Malé sestry chudobných sa vyžadovalo, aby porušovali svoje náboženské presvedčenie poskytovaním antikoncepcie, sterilizácie a potratových liekov vo svojich zdravotných plánoch. 

Zvážte tiež niektorých iných prominentných pro-potratových extrémistov, ktorým už boli odovzdané ďalšie kľúčové pozície v Bidenovej administratíve - počnúc pravdepodobne viceprezidentkou Kamalou Harris. Nie je žiadnou náhodou, že Harris bola predchodkyňou Becerru na poste prokurátora Kalifornie. V tejto funkcii iniciovala niektoré sporné pro-potratové právne podania, ako napr. stíhanie Daleidena, na ktoré nadviazal Becerra po zvolení Kamaly Harris do amerického senátu v roku 2016.

V oblasti zahraničnej politiky bol medzitým výber Antonia Blinkena za ministra zahraničia a Lindy Thomas-Greenfield za americkú veľvyslankyňu pri OSN ocenený v tlačovej správe Spoločnosti pre plánované rodičovstvo ako "Bidenove rozhodnutie viesť boj za reprodukčné práva naprieč svetom". Je skutočne zrejmé, že ústrednou zahraničnopolitickou prioritou Bidena bude návrat USA k neúprosnému pro-potratovému postoju, ktorý bol charakteristickým znakom predchádzajúcich demokratických administratív. 

Potom je tu nominácia Neery Tanden za riaditeľku Úradu pre správu a rozpočet. Ako poznamenala Katolícka liga, Tanden je dlhoročná potratová aktivistka, ktorá pracovala pod Hillary Clinton od čias, keď bola ešte prvou dámou USA. Tanden hrala ústrednú rolu pri príprave nežiaduceho nariadenia ministerstva zdravotníctva počas Obamovej administratívy. V tomto kontexte zaslala v roku 2016 mail Hillary Clinton, v ktorom kritizovala katolíckych lídrov za ich údajnú "mizogýniu" pri spochybňovaní zákona Obamacare. 

Tieto pro-potratové nominácie slúžia aj na zvýraznenie Bidenovho záväzku usilovať o zrušenie Hydeovho dodatku, čo je v súlade so súčasnou politickou ortodoxiou Demokratickej strany. Tento dodatok predstavuje dôležité kongresové opatrenie, ktoré zabraňuje federálnym daňovým poplatníkom financovať takmer všetky voliteľné potraty. 

Kolektívnu snahu Demokratickej strany o zrušenie spomínaného dodatku potvrdilo aj zvolenie poslankyne Rosy DeLauro za predsedníčku Výboru pre rozpočet. Vo svojej prvej významnej verejnej akcii ako predsedníčky výboru, DeLauro - ďalšia významná demokratická katolícka politička, ktorá sa verejne rozišla s Cirkvou kvôli svojmu extrémne pro-potratovému stanovisku - zvolala vypočúvanie venované zvráteniu Hydeovho dodatku

Politické teátro Rosy DeLauro s cieľom pripraviť nenarodené deti o ochranu sa udialo 8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného počatia. Tento krutý krok môžeme označiť za pravdepodobne nezamýšľanú iróniu. 

V kontexte prebiehajúcich nominácií a snahy zrušiť Hydeov dodatok je tu ešte jeden posledný aspekt, ktorý je potrebné vziať do úvahy. Tieto kroky spoločne zdôrazňujú kľúčový význam dvoch rozhodujúcich senátnych volieb, ktoré sa konajú v Georgii 5. januára. 

Ak by demokrati vyhrali obidve voľby, strana si zabezpečí kontrolu aj nad senátom. Tým by sa odstránila posledná prekážka brániaca spusteniu totálnej kampane Bidenovej administratívy, uskutočnenej kombinovanou silou vládnej exekutívy a legislatívy, na presadenie potratov na požiadanie, na domácej i medzinárodnej úrovni. Alebo, aby som to zhrnul iným spôsobom, vzhľadom na to, čo sa odohrávalo vo Washingtone v posledných dňoch, v Georgii sa bude skutočne rozhodovať o ľudskom živote. 

 

 

DISKUSIA k článku