Our Lady

Diabol kladie pasce! Kráľovná pokoja ti ponúka päť zbraní, ktoré ťa ochránia pred satanom

3,265
Zuzana Smatanová
AltKAT

(1)Nemalo by nás prekvapovať, že našou prvou zbraňou je modlitba. Panna Mária hovorí, že modlitba môže zmeniť svet. Je to jediná cesta k záchrane ľudstva. "Modlite sa!" je najčastejším odkazom Panny Márie. V modlitbe, ako hovorí, sa očisťuje duch. Či už ide o posvätný ruženec, obradné modlitby, tichú meditáciu alebo o modlitbu posväcovania, je dôležité, aby naša modlitba nebola iba odrecitovaním slov. Panna Mária nás pozýva modliť sa srdcom, modliť sa s láskou

 

(2)Druhou zbraňou proti útokom satana je pôst. V Starom aj Novom zákone je veľa príkladov zdržiavania sa jedla za účelom pokánia a očisťovania. Panna Mária hovorí, že na dôležitosť, účinnosť a silu pôstu sa stále zabúda a to najmä v minulom storočí: "Pôst a modlitba dokážu zastaviť vojny a zrušiť prírodné zákony" (21.7. 1982). Postiť sa môžme aj tak, že sa vzdáme pozemských pôžitkov - alkoholu, cigariet, televízie, no Panna Mária hovorí, že najúčinnejším pôstom je pôst o chlebe a vode. Pozýva všetkých ľudí, okrem chorých, aby sa takto postili v stredy a piatky. Pôstom sa telo očisťuje a duch opäť získava nadvládu nad telom.

 

(3)Treťou zbraňou nášho bojového arzenálu proti temnote je denné čítanie zo Sv. Písma. Panenská Matka povzbudzuje svoje deti, aby si vystavili Sv. Písmo na viditeľné miesto v domácnosti, každý deň si z neho čítali a prečítané aplikovali do svojho života.

 

(4)Ako štvrtú zbraň nám Panna Mária predstavuje pokánie; robiť zadosťučinenie nielen za svoje hriechy, ale aj za hriechy sveta. Pre katolíkov to okrem iného znamená mesačnú sv. spoveď so zameraním sa na vlastnú zmenu, aby sme sa dostali bližšie k Bohu. Opäť ide o skutočnosť, ktorá najmä pre ľudí v dnešnom svete takmer úplne stráca význam, zmysel a dôležitosť. Panna Mária ide už tak ďaleko, že hovorí, že mesačná spoveď by bola uzdravujúcim prostriedkom pre Cirkev na západe. 

  

(5)Kráľovná pokoja napokon katolíkov vyzýva prijímať Eucharistiu tak často, ako sa len dá. Veriacim hovorí, že sv. omša je najdôležitejšou a najposvätnejšou chvíľou v ich živote. Mala by byť naším životom. Svätá omša je najveľkolepejšou modlitbou Boha a my by sme sa na ňu mali vždy náležite pripraviť. 

"Ak sú toto naše zbrane proti zlému, naším štítom v tomto boji musí byť láska", učí nás naša Kráľovná. "Bez lásky totiž nemôžete nič urobiť."

 

 

DISKUSIA k článku