32115-4.jpg

LGBT aktivistom nejde o riešenie problémov homosexuálov

231
Kultúra života

Český historik, filozof a etnológ Adam Votruba vo svojom článku pre portál Neviditeľný pes uvažuje o cieľoch aktivistov v boji za práva homosexuálne orientovaných osôb. Pri zvažovaní ich argumentov totiž dochádza k záveru, že sú vo svojich činoch poháňaní len nenávisťou k spoločnosti, ktorú vnucujú aj samotným homosexuálom.

Votruba v spomínanom článku upozorňuje na to, že obhajcovia manželstva homosexuálov obviňujú odporcov podobného sobáša z použitia argumentácie založenej na konštrukte zvanom tradičná rodina. Konštrukcia, ktorá bola vyvíjaná v určitej dobe a za určitých podmienok, totiž nemusí byť platná v súčasnosti. Avšak, odvolanie sa k tzv. časovo podmieneným hodnotám tradičnej rodiny umožňuje vystupovať proti všetkým, ktorí do takej rodiny nezapadajú. Aktivisti to považujú za absurditu.

„Všimnite si, že ľavicoví liberáli všetko, čo chcú zdiskreditovať, označia za (sociálny) konštrukt. Žiadny liberál pritom neoznačí za sociálny konštrukt ľudské práva, hoci sú umelým „konštruktom“ doby dosť nedávnej, alebo LGBTQA + komunitu,“ poznamenal Votruba.

Realita podľa Votrubu spočíva v tom, že odporcovia zavedenia manželstva pre homosexuálov nevystupujú proti ľuďom, ktorí sú odlišní, ale proti navrhnutému zrušeniu jednej dôležitej spoločenskej inštitúcie.

„Podstatou javu zvaného manželstvo nie je to, že ho uzatvárajú dve osoby odlišného pohlavia, ale to, že účelom je založenie rodiny. Preto má manželstvo zvláštny status a osobitnú ochranu. Zaisťuje reprodukciu spoločnosti a jej budúcnosť. Aj keby som definoval manželstvo ako zväzok dvoch osôb za účelom založenia rodiny, aj tak z neho homosexuáli vypadnú. Museli by sme teda definovať manželstvo ako zväzok dvoch osôb bez špecifického účelu, alebo si nejaký nový účel vymyslieť. Podstata tejto inštitúcie zmizne, pretože homosexuálne páry nemôžu plodiť deti,“ vysvetlil Votruba.

Navyše časť extrémnej ľavice chce zničiť inštitúcii rodiny zámerne a uvedomuje si, že „manželstvo homosexuálov“ je vhodný nástroj,“ dodal.

Označovanie tradičnej rodiny za umelo vytvorený konštrukt však podľa Votrubu označuje len to, že aktivisti úplne nepočujú argumenty opozície, a preto neposúvajú diskusiu smerom, ktorá by nakoniec viedla k nejakému konsenzuálnemu riešeniu.

„Nemôžem sa ubrániť dojmu, že aktivistom, ktorí bojujú za práva homosexuálov, ide len o to ventilovať svoju nenávisť voči spoločnosti. Nechce sa mi totiž veriť, že niekto, komu ide o dobrú vec, nebude vôbec vnímať to, čo mu v diskusii hovorí človek s odlišným názorom,“ napísal Votruba.

Aktivisti podľa neho navyše škodia aj samotným homosexuálom.

„Bremeno odlišnosti na nich nepoužila spoločnosť, ale príroda. Ľavicoví aktivisti im však vnucujú opak. Vytvárajú v nich falošný pocit, že sa so svojím životným údelom nebudú musieť vyrovnať, ak k nim bude spoločnosť viac tolerantná, prizná im plné práva atď. Ak homosexuáli uveria aktivistom, dosiahnu len to, že budú neproduktívne nenávidieť spoločnosť za to, že im nemôže pomôcť. A nenechajme sa mýliť: „Manželstvo pre homosexuálov“ im môže urobiť dočasne radosť, ale problém špecifického životného údelu homosexuálov nevyrieši,“ varuje Votruba.

DISKUSIA k článku