76072.jpg

Leyenová chce zaviesť jednotnú digitálnu identitu

355
Kultúra smrti

Podľa plánov prezidentky EÚ komisie majú všetci občania únie dostať jednotnú európsku digitálnu identitu. Von der Leyenová ju vo svojej reči 16. septembra k situácii v EÚ vychválila ako novú úžasnú vymoženosť, pomocou ktorej bude možné všade v EÚ robiť všetko – akékoľvek úkony. Od platenia daní, otvorenia si bankového účtu,……. až po kúpu auta, či domu.

Ani slovkom však neprezradila, že chce v EÚ urobiť len to isté, čo sa snažia presadiť v celom svete aj Svetová banka, Svetové hospodárske fórum, ID2020 a Homeland Security. A to je  zautomatizovaná dokonalá kontrola svetového obyvateľstva.

Ťažiť z toho budú najmä najmä multinacionálne IT-koncerny, americké  tajné služby a s nimi spriaznené tajné služby a policajné orgány.

Prostredníctvom jednotnej digitálnej identity budú v medzinárodných dátabázach registrované a uložené všetky úkony každého občana na svete. A všetko bude možné okamžite identifikovať a mať na to dosah.

Paralelne k zavedeniu jednotnej digitálnej identity, pracuje EÚ-komisia aj na zavedení jednotného digitálneho očkovacieho preukazu.

Aj keď sa (zatiaľ) nezavedie povinné očkovanie – ako to svätosväte sľubuje v Nemecku minister zdravotníctva Jens Spahn – tak už čoskoro bude nevvyhnuté sa nechať očkovať, ak niekto bude chcieť ísť napr. do divadla, do reštaurácie, do práce alebo do zahraničia.

Sloboda človeka – tak ako ju definoval napr. Erich Fromm – je v globálnom svete čoraz viac okliešťovaná, a to v mene tzv. demokracie.

Fromm hovoril už pred niekoľkými desaťročiami, že žijeme v patologickej spoločnosti, ktorá nám čoraz viac obmedzuje našu osobnú slobodu.

Roman Bednár

DISKUSIA k článku