frz-fb.png

Nie všetko v Cirkvi je temné. Tradícia sa vracia vo veľkom štýle!

523
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Pamätáte si na "prieskum", ktorý chcela urobiť Kongregácia pre náuku viery (CDF) medzi biskupmi sveta o slúžení "mimoriadnej formy" (tradičná latinská omša - TLM) a o záležitostiach, súvisiacich so Summorum Pontificum? (Summorum Pontificum je apoštolský list pápeža Benedikta XVI z roku 2007, ktorý špecifikuje pre kňazov okolnosti slávenia TLM) V informačnom Bulletine Paix Liturgique na túto vec reaguje post factum Christian Marquant:

"Najprv si pripomeňme, ako som nedávno písal o tom, ako aj napriek tomu, že dostupnosť a frekvencia TLM rastie, existuje v Cirkvi demografická trhlina, do ktorej čoskoro padnú tí "nijakí", vlažní, rezervovaní. To vyvolal Covid-1984. Starším katolíkom už odtikáva čas, odtikáva síce všetkým, no niektorí z nás sú koncu bližšie, než tí druhí. Keď odídu, odíde s nimi aj materiálna podpora, ktorú preukazovali Cirkvi. Tradičné rodiny sú však veľké a oddané.  

Paix Liturgique (PL): "Toto je teda dôvod prečo ste taký spokojný s rímskym prieskumom medzi všetkými biskupmi sveta."

Christian Marquant (ChM): "Na začiatku tohto interview som hovoril s talianskymi biskupmi, ktorí nie sú priaznivo naklonení expanzii tradičnej liturgie. Predpokladá sa, že spomínaným prieskumom sa bude zaoberať zodpovedná osoba za tradičnú liturgiu Kongregácie pre náuku viery. Tí talianski biskupi, ktorí spozorovali vnútorné ´nebezpečenstvo´ tohto prieskumu, si však svojvoľne upravili postup, nariadený z Ríma - Konferencia biskupov Talianska totiž dala talianskym biskupom inštrukcie, že svoje odpovede nemajú posielať Kongregácii, ale priamo Konferencii biskupov, ktorá ich zozbiera, vytriedi, zosumarizuje, a až tento výsledok pošle Svätej stolici. Nechcem vyzerať naivne (som plne presvedčený, že tí, čo oponujú tradičnej liturgii, robia čo môžu, aby jej zavedenie zmarili), ale vnímam to ako dôkaz, že ich vydesila pravda. Pravda, ktorá predstavuje závažnosť Summorum Pontificum, ktorého existencia určite pomáha upokojiť nezanedbateľnú časť katolíkov celého sveta."  

PL: "Ste teda presvedčený, že ich táto súčasná situácia znepokojuje?"

ChM: "Som o tom presvedčený a hneď vám poviem aj prečo: len pred niekoľkými dňami nám náš drahý priateľ, Marco Sgroi, prezident Koordinácie Summorum Pontificum v Taliansku povedal, že počet miest na ktorých sa slávi tradičná liturgia, vzrástol počas roku 2019 zo 129 na 134, čo je 71 z 222 diecéz Talianska. V Taliansku sa požiadavky na slávenie tradičnej liturgie stále zväčšujú, hoci tam stále vládlo presvedčenie, že tento ´tradičný´ problém sa týkal iba Francúzska ... Talianski biskupi sú teda dnes rovnako znepokojení, ako boli včera francúzski."

Život Cirkvi vo Francúzsku čoraz viac ovplyvňuje TRADIČNÁ forma obradu. A k tomu dôjde skôr či neskôr aj v Taliansku a neskôr aj inde. Biskupi sú vydesení, čo znamená, že budú okolo seba rozdávať rany. Budú si brať na mušku kňazov, ktorí ´robia tradičné veci´. A neistí biskupi, vždy keď začujú latinčinu (ktorú už ani nepoznajú), alebo uvidia slávenie tradičnej latinskej omše, alebo začnú lapať po vzduchu keď uvidia odstránený ´piknikový´ oltárny stôl a omšu, slúženú ad orientem, pustia sa do kňazov. Biskupov desia aj štatistiky. Nielen laici, ale aj demografia dosvedčuje pravdu. Čoraz viac mladších kňazov je otvorených tradičnému obradu. A to naháňa strach! 

Terén pôsobenia Cirkvi sa masívne mení. Dochádza priam k tektonickému zlomu. V Cirkvi zostáva niekoľko silných skupín, vrátane tradičných (majú veľa detí, sú oddaní a štedrí aj čo sa týka financií). Sú v nej aj angažovaní konvertiti z prevažne evanjelického zázemia. Sú tu charizmatici so silnou Eucharistickou a Mariánskou úctou. Tieto skupiny sa raz nevyhnutne stretnú. Budú medzi nimi síce trecie plochy, no z ich kontaktu a integrovania vyrastie niečo prekvapujúce. A spojí ich TRADIČNÝ LATINSKÝ OBRAD, a nie Novus Ordo.

 

DISKUSIA k článku