Najmotivujúcejšia reč otca Mikea Schmitza, akú som kedy počul

29.04.2020
0 0

(0:00:00)  Keď Ježiš povedal, že budete moji svedkovia,
(0:00:02)  tak viete, ako sa v gréčtine povie svedok?
(0:00:04)  Povie sa „martys“, čo znamená martýr.
(0:00:06)  Stanete sa mojimi martýrmi.
(0:00:08)  Znamená to, že musíme byť pripravení na boj.
(0:00:11)  Ale nie, otče, o čom to hovoríte, sme v Amerike, v Spojených štátoch,
(0:00:16)  tu bojovať nepotrebujete.
(0:00:18)  Poviem vám príbeh, niektorí z vás ho už počuli.
(0:00:20)  V čínskej provincii Fujian, je stále nezákonné byť katolíkom.
(0:00:23)  A žil tam muž, ktorý bol katolíkom, aj jeho rodina boli katolíci,
(0:00:27)  a boli nútení mať omšu v tajnosti vo svojich domovoch.
(0:00:30)  Riskujú svoje životy, len aby mali Eucharistiu.
(0:00:33)  Vonku stojí stráž, a omšu slúžia uprostred noci,
(0:00:37)  a stráže vonku dávajú pozor, keby prišli úradníci.
(0:00:39)  Jednu noc, keď takto mali omšu, na jej konci vbehli dnu strážnici,
(0:00:43)  a povedali, že úradníci prichádzajú, takže sa všetci rozutekali.
(0:00:46)  Kňaz zutekal, rodina vzala nohy na plecia,
(0:00:47)  všetky ostatné rodiny utiekli, ale ten dom patril jemu, takže nemal kam utiecť.
(0:00:52)  Vpadli do jeho domu a zatkli ho.
(0:00:55)  Odvliekli ho na nejaké miesto, kde ho mučili.
(0:00:58)  Tri až štyri týždne, deň čo deň, noc čo noc,
(0:01:03)  ho vyzliekli do naha, a vzali upravený elektrický bodec na kravy.
(0:01:10)  Upravili ho, aby vytváral napätie až milión voltov,
(0:01:13)  a prikladali mu ho na rozličné časti tela.
(0:01:15)  Povedali mu: „Len nám povedz, kde je kňaz, a môžeš odísť za svojou rodinou.
(0:01:19)  Povedz nám, kde sa kňaz ukrýva, a môžeš ísť domov.“
(0:01:23)  Lenže ten muž, priviazaný k tej veci,
(0:01:24)  ktorý dostával zásahy elektrickým prúdom po celom tele,
(0:01:26)  mal po celom tele popáleniny z toho, vedel,
(0:01:29)  že ak by im prezradil, kde sa kňaz ukrýva,
(0:01:31)  tak by jeho susedia, jeho rodina, nemali omšu kto vie ako dlho.
(0:01:37)  Natoľko miloval Eucharistiu, že si povedal: „Nemôžem, nemôžem to vzdať,
(0:01:41)  nemôžem tomu povedať nie, nemôžem zradiť Eucharistiu.“
(0:01:45)  Po troch-štyroch týždňoch neustáleho mučenia si povedali:
(0:01:48)  „Tohto muža nedokážeme zlomiť.“ A tak ho pustili.
(0:01:50)  Zanedlho, vlastne, hneď ako to šlo, si vybavil prevoz do USA,
(0:01:54)  a presťahoval sa tu do jedného mesta,
(0:01:58)  stalo sa to len pár rokov dozadu, a keď sa sem dostal, tak mal neskutočnú radosť,
(0:02:02)  pretože okrem iného mohol ísť na omšu každý boží deň.
(0:02:05)  Mohol ísť v nedeľu na omšu bez toho, aby ho ktokoľvek za to zatkol.
(0:02:09)  Tiež si však veľmi rýchlo uvedomil jednu vec,
(0:02:11)  že ak v Amerike tvrdo pracujete, aj viac zarobíte.
(0:02:14)  Povedal si, že chce svojej rodine dať toho viac, viac toho urobiť,
(0:02:17)  viac toho dosiahnúť, chce v tejto krajine viac znamenať.
(0:02:20)  A tak čoskoro už nemal dostatok času, aby chodil na omšu každý deň,
(0:02:24)  a po istom čase začal príležitostne vynechávať aj nedeľnú omšu.
(0:02:29)  O rok už chodil na omšu len na Vianoce, a na Veľkú noc.
(0:02:34)  Keď som prvýkrát tento príbeh počul,
(0:02:35)  ten muž už na omšu neprišiel ani na Veľkú noc.
(0:02:39)  Tento príbeh mi povedal Mark, a teraz vám ho chcem povedať ja.
(0:02:42)  Povedal mi: „Nechcem, aby ti unikla podstata príbehu.
(0:02:44)  Čo sa nepodarilo komunizmu, čo nedokázalo mučenie,
(0:02:46)  čo nedokázali dosiahnúť elektrické bodce na kravy,
(0:02:49)  tak to sa podarilo našej kultúre, a nemusela sa ani nijako snažiť.“
(0:02:54)  Mučenie nedokázalo zničiť lásku tohto muža k Eucharistii,
(0:02:59)  a našej kultúre sa podarilo obrať tohto muža o lásku k Eucharistii,
(0:03:03)  a ani sa nemusela o to snažiť.
(0:03:06)  Chlapi, hovorím vám, že zvádzame boj, a je čas bojovať, je čas vydávať svedectvo.
(0:03:12)  Presne toto Cirkev práve v tejto chvíli potrebuje. To je to posledné.
(0:03:15)  Nie je to nič nového, je to starý príbeh,
(0:03:18)  presne v tomto bode sa Cirkev vždy nachádzala.
(0:03:20)  V roku 33, na samom začiatku kresťanstva,
(0:03:22)  keď sa zdalo, že je po všetkom, a Ježiš bol mŕtvy,
(0:03:25)  a teraz je opäť živý, a máme tam Petra, Pavla, Máriu Magdalénu,
(0:03:28)  Máriu, Matku Božiu, ktorí sa zišli a vydávali svedectvo.
(0:03:31)  O 500 rokov neskôr, keď sa Cirkev stala veľkou, tučnou a pohodlnou,
(0:03:36)  keď Cirkev začala byť skorumpovanou a rozpadať sa, tak čo Boh urobil?
(0:03:39)  Povolal si takých ľudí ako bol Augustín, Benedikt, Školastika,
(0:03:43)  a z ničoho noč sa Cirkev obnovila, vďaka ľuďom, ktorí si povedali:
(0:03:46)  „Počúvajte, ak Ježiš je ten, za koho sa vydáva,
(0:03:48)  tak ja som to, čo hovorí, že som. Chcem byť jeho svedkom.
(0:03:51)  Nebudem len v neho veriť, ale aj žiť ako on, budem sa na neho podobať.“
(0:03:54)  A Cirkev bola obnovená.
(0:03:56)  A o 400-500 rokov neskôr bola Cirkev opäť nafúknutá, pohodlná, a slabučká.
(0:04:01)  Začala sa opäť rozpadať, a čo Boh urobil?
(0:04:05)  Boh si povolal ľudí ako bol František, Dominik, a Klára,
(0:04:08)  a z ničoho nič ľudia začali hovoriť: „Nechcem v Ježiša len veriť, chcem mu patriť,
(0:04:12)  chcem sa na neho podobať, a žiť ako on.“
(0:04:14)  A Cirkev je obnovená.
(0:04:15)  Opäť prejdú storočia, sme v 16. storočí,
(0:04:18)  a Cirkev je nafúknutá, pohodlná a rozpadá sa.
(0:04:21)  A čo Boh urobí? Povolá si ľudí ako bol sv. Karol Boromejský,
(0:04:24)  sv. Ján z Kríža, Teréziu z Avily, Katarínu Sienskú, a čo sa stane?
(0:04:28)  Cirkev je opäť zvnútra obnovená, pretože sa v nej našli ľudia, ktorí povedali:
(0:04:32)  „Stačilo! Nebojím sa! Stačí jeden odvážny človek.
(0:04:36)  Nebudem ako všetci ostatní, budem ako On!“
(0:04:40)  Ocitáme sa o 500 rokov neskôr v súčasnosti,
(0:04:43)  keď je Cirkev pohodlná, nafúknutá a rozpadá sa.
(0:04:51)  A Boh urobí to, čo urobil vždy. Povolá si svätcov!
(0:04:55)  Toto je vek martýrov.
(0:04:58)  Toto je vek mužov a žien s odvahou a slobodou podobať sa Ježišovi,
(0:05:06)  žiť ako on, a týchto ľudí Ježiš obnoví, a keď budú obnovení Ježišom,
(0:05:12)  obnovia Cirkev, a tá obnoví svet!
(0:05:16)  Je načase pustiť sa do práce!
(0:05:23)  Motivovalo ma to viac, než čokoľvek, čo som niekedy počul.
(0:05:25)  A bol som požehnaný, byť tam osobne,
(0:05:27)  a hoci to bola úžasná reč, najstrhujúcejšie bolo obecenstvo,
(0:05:31)  ktorému bola určená.
(0:05:32)  To bolo na SEEK 2017, ktorého sa zúčastnilo vyše 15-tisíc ľudí.
(0:05:36)  Vačšinu z nich tvorili študenti univerzít.
(0:05:38)  Takže hovoril o obrovskej láske k Eucharistii,
(0:05:41)  a milovaní Krista až na smrť, keď to bude potrebné, univerzitným študentom.
(0:05:46)  Uvedomujem si, že teraz zovšeobecňujem,
(0:05:48)  ale väčšina študentov univerzít si zrejme nepovie:
(0:05:49)  „Áno, umrime za Krista, keď bude treba!“
(0:05:51)  Lenže toto je podstatou kresťanstva, pripodobniť sa Kristovi,
(0:05:54)  milovať až na smrť, keď bude treba, ako to urobil on.
(0:05:57)  Takže bolo užasné vidieť kňaza výjsť na pódium a nepočuť ho povedať:
(0:06:00)  „Všetko je v najlepšom poriadku, všetci pôjdete do neba,“
(0:06:02)  ale „je čas bojovať, pochlapme sa, sme vo veku martýrov.“
(0:06:06)  Takže hoci som urobil video, kde som zostrihal najzábavnejšie momenty
(0:06:09)  otca Mikea, ktoré videli desiatky tisíc ľudí,
(0:06:11)  dúfam, že toto video si pozrie ešte viac ľudí,
(0:06:13)  lebo tu hovorí to, čo potrebujeme vedieť,
(0:06:15)  že stačí jeden človek, ktorý zmení svet, a dúfam,
(0:06:18)  že je to jeden z vás, ktorý to práve pozeráte, alebo všetci.
(0:06:21)  Prajem vám požehnaný deň, nezabudnite označiť,
(0:06:24)  že sa vám video páčilo, a zdieľajte ho ďalej. Boh vás miluje!
(0:06:27)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka