9781682780008_updated.jpg

Desať lekcií o Eucharistii Matky Angeliky

191
Zuzana Smatanová
AltKAT

 "Žijem vďaka Eucharistii." S týmto vecným a priliehavým prehlásením odhalila Matka Angelika svoju identitu apoštolky Eucharistie. Učme sa z jej svedectva o Eucharistii a modlime sa ako ona: "Daj mi, Pane, vieru aby som pochopila, že s Eucharistiou nič nie je nemožné."

Od prvej chvíle, čo som očami spočinula na prekrásnej zlatej monštrancii vo svätyni Najsvätejšej Sviatosti v Hanceville, Alabama, pochopila som, čo si získalo srdce Matky Angeliky. Aby som bola celkom úprimná, trochu ma zaskočila veľkosť a ´prezdobenosť´ monštrancie, no v tej chvíli mi svetelný lúč zasvietil na moju manželskú obrúčku, ozdobenú 14 diamantmi a tie sa nádherne zatrblietali. Zišlo mi na um - tu, na mojom prste je symbol sviatostnej manželskej zmluvy o ľudskej láske. Vtedy som pochopila. Aj Matka Angelika, chudobná klariska ustavičnej adorácie,  tiež uzavrela zmluvu lásky. Pre svojho nebeského Ženícha netúžila po ničom menšom, len aby táto hojnosť Božej lásky, ktorou je Eucharistia, mohla prebývať v najnádhernejšom príbytku. Bola zaľúbená do Eucharistického Pána.   

O Matke Angelike by sa dalo popísať určite oveľa viac a výstižnejších slov než sú moje. S tisíckami katolíkov z celého sveta sme si pripomínali jej život a odkaz, modlili sme sa s celou EWTN rodinou, prežívali veľký zármutok. Pri jej prechode do večného života som si uvedomila ako veľmi táto bystrá, múdra a odvážna rehoľníčka ovplyvnila moju cestu viery. Želám si sedieť pri nohách veľkej žiačky Najsvätejšej Sviatosti a učiť sa od nej. Ponúkam vám jej desať lekcií o Eucharistii, ktoré pochádzajú z jej písomností. Zanechala nám množstvo neoceniteľných perál a ani jedna z nich nie je ničím prikrášlená.

 

1. Eucharistická pravda

"Niet vznešenejšej modlitby; niet väčšieho vytrženia; niet dôležitejšej práce; niet krutejšieho utrpenia; niet ničoho, s čím by sa dal porovnať okamih, v ktorom sa zjednotím s Najsvätejšou Trojicou - so Všemohúcim Bohom Otcom skrze Ježiša, Jeho Syna, mocou Ducha Svätého. Je to najúžasnejší dar, aký si nám mohol dať."

 

2. Eucharistické utrpenie

"Pane Bože, pomôž mi zriecť sa všetkého, čo je pre mňa natoľko dôležité, že keď pristupujem k tebe v Eucharistii, mám pocit, akoby som išla na kalváriu."

"Necítim sa dnes dobre, drahý Ježišu, v hlave mi pulzuje a telo mám také slabé, že aj hovoriť s Tebou je pre mňa namáhavé. Snažím sa myslieť na Tvoju hlavu, korunovanú tŕním a žasnem nad tvojou statočnosťou a silou. Myslím na to, aký si musel byť zoslabnutý, keď si bral na ramená Kríž a žasnem nad Tvojou láskou. To isté chcem urobiť aj ja pre Teba. Je zvláštne, drahý Ježišu, že akonáhle si spomeniem na Tvoje bolesti, moje sú proti Tvojim malicherné." 

 

3. Eucharistické milosrdenstvo

"Ponížil si sa a stal si sa človekom, prijal si za nás utrpenie a teraz, ukrytý pod pláštikom ničím neporovnateľnej slávy vo forme malého kúsku chleba prichádzaš tak, aby som Ťa mohla prijať do svojho vnútra."

 

4. Eucharistická pokora

"Pane Bože, ak by som si skutočne vážila majestátnu pokoru Eucharistie a ak by som plne pochopila príležitosť, ktorú mám - mať účasť na samotnej Tvojej prirodzenosti, navždy by to zmenilo môj život."

"Stojím pred Tebou, pane Bože, ako hriešnik. Zo všetkých Tvojich stvorení niet takého, ktoré by si menej zaslúžilo Tvoju lásku, než ja ... práve preto sa opovažujem prísť pred Teba ... Lebo Tvoja sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Svojou láskou oveľa viac obdarúvaš nevďačných a nad Tvojím milosrdenstvom oveľa viac žasnú tí, čo si ho nezasluhujú." 

 

5. Eucharistická odvaha

“Posilňuj vo mne lásku a vďačnosť za tento ohromujúci dar. Obdar ma vierou aby som pochopila, že s Eucharistiou nič nie je nemožné.

"Nebeský ´väzniteľ´, Ty máš kľúč od žalára, ktorým je pre moju dušu sklamanie. Odomkni dvere tohto žalára a dovoľ mojej duši slobodne vojsť do ríše Tvojej lásky. Osloboď ma od tyranie mojej vlastnej vôle. Určite nemáš záľubu v nepokoji mojej duše a preto sa uzatváram do seba. Počujem však Tvoj šepot: "Odomkni ty, lebo kľúč máš u seba; Ja som pripravený vojsť a upokojiť ťa."

    

6. Eucharistická láska

"Ty zo mňa nikdy nespúšťaš zrak, no moje oči blúdia po okolí a hľadajú miesto na odpočinok. Prečo nedokážem milovať tak ako Ty miluješ mňa? Prečo vyhľadávam to, čo je dočasné, keď mi môže patriť to, čo je večné? Moja nestálosť a prelietavosť musí udivovať anjelov, ktorí vidia márnosť vecí, ku ktorým lipnem.

Chcem Ti pane povedať, že Ťa milujem. Nech je moja slabosť a neúspech žalostným nárekom zraneného vtáčaťa, ktoré sa nedostane samé naspäť do hniezda. Kiežby sa moja ničota rozplynula v Tvojej všemohúcnosti, aby som sa už nikdy od Teba neodlúčila."

 

7. Eucharistická trpezlivosť

"V každodenných situáciach si, Ježišu, uvedomujem ako veľmi Ťa potrebujem. Ak sa snažím prejaviť trpezlivosť iba vlastnými silami, vyznieva nasilu, škrobene a má len krátku životnosť. Každý o mne vie, že sa priam zúfalo snažím byť trpezlivá. Keď dvíham svoju dušu a srdce k Tebe, drahý Ježišu, vidím Tvoju upokojujúcu trpezlivosť a moja duša sa ňou opája ako vysušená rastlinka rosou. Tvoja trpezlivosť preniká celou mojou bytosťou a len vtedy som trpezlivá. Potrvá dlho kým sa naučím, že ovocie dokážem prinášať iba v Tebe." 

 

8. Eucharistické spoločenstvo

"Niekedy si, Ježišu, predstavujem Tvoju tvár a to, ako kráčaš prašnými cestami. Rada myslím na to, že stojíš pri mne a s veľkou láskou a porozumením sleduješ, čo robím. Daj, aby som nikdy nestratila zo zreteľa pravdu, že Tvoja naozajstná nádhera ďaleko prevyšuje aj tie najdivokejšie predstavy, aké o Tebe mám."

 

9. Eucharistické odpustenie

"Bože Otče, odovzdávam sa Tvojmu súcitnému Duchu a snažím sa zhlboka napiť z Tvojej milosrdnej lásky. Pamäť mi predstavuje minulé priestupky a duša je ubolená z hnevu predošlých dní - dní, ktoré priniesli slzy a smútok. Vždy keď si pomyslím, že sú už preč, vrátia sa s obnovenou silou a ja si uvedomím, že čo sa týka súcitu a odpustenia, nikam som sa neposunula. Vkladám svoju pamäť do Tvojho láskavého milosrdenstva a prosím Ťa, aby si jej zranenia uzdravil liečivým balzamom svojho milosrdenstva. Ponor moju dušu do bezbrehého oceánu svojej milosti a vráť mi ju obnovenú, uzdravenú a osvieženú láskou ku každému a s túžbou nikomu nerobiť zle." 

 

10. Eucharistický čas

"Život je taký krátky, môj Pane. Všetky moje včerajšky sú hmlisté a zajtrajšky neisté. Jediné, čo vlastním, je tento okamih, ktorý práve prežívam a aj ten prechádza rýchlo. Prečo mám v živote s časom také problémy? Z Tvojich rúk ide o najvzácnejší dar a ja by som ho mala strážiť ako poklad. Poskytuje mi príležitosť lepšie Ťa spoznať a viac Ťa milovať, pripodobňovať sa Ježišovi a nechať sa napĺňať Jeho vlastným Duchom, rásť vo svätosti a naprávať hriechy. Ďakujem Ti, môj Pane, za čas.

 

Eucharistické Zmŕtvychvstanie

"Eucharistia premosťuje priepasť medzi hriešnym ľudstvom a vykúpeným ľudstvom a pripravuje nás pre oslávené ľudstvo pri Kristovom druhom príchode. Kľúčovým prvkom v procese transformácie v Krista je Duch Svätý. Fyzická prítomnosť Krista v Eucharistii je životne dôležitá, pretože naše telá slúžia ako "chrámy Ducha Svätého (1 Kor 6, 19): "Eucharistia ovplyvňuje tvoje vzkriesenie. Páter Lawrence Lovasik učí, že "sväté prijímanie vytvára medzi Ježišom a nami nielen duchovné spojenie ale aj fyzické - formou chleba. Vzkriesenie tela sa dá spätne odvodiť z tohto fyzického kontaktu s Kristom. Vzkriesené telá tých, čo boli hodní prijímať Eucharistiu počas života, budú prekvapivo žiariť práve pre častý kontakt s Ňou počas života - so vzkrieseným Telom ich Pána." (Beckman, God’s Healing Mercy/Božia uzdravujúca milosť)

Predstav si, ako musí žiariť duša tejto františkánskej rehoľníčky, ktorá svoj duchovný život a svoje utrpenie prežívala v ustavičnom spojení s Eucharistiou. Život a odkaz Matky Angeliky sa dá plným právom vyjadriť slovami: "Žijem vďaka Eucharistii."

(Pozn. editora originálu: Tento článok obsahuje výňatky z kníh: Praying with Mother Angelica a God’s Healing Mercy, obidve dostupné z: Sophia Institute Press.)

 

 

DISKUSIA k článku