St-Jude-patron-of-impossible3-700x438.jpg

Mystické vízie Ježiša, kvôli ktorým sa svätý Júda stal patrónom nádeje

403
Milko Kostovič
AltKAT

Svätý Júda je veľmi mocný orodovník, najmä v beznádejných prípadoch!

Katolícka cirkev slávi 28. októbra sviatok svätého Júda Tadeáša. Počas svojho pozemského života bol jedným z pôvodných 12 Kristových apoštolov. Cirkev si ctí svätého Júda ako "patróna nádeje"

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo je tomu tak?

Hovorí sa, že Ježiš sa prvýkrát zjavil svätému Bernardovi z Clairvaux, francúzskemu opátovi z 12. storočia, mystikovi a učiteľovi Cirkvi. Počas svojho života mal niekoľko vízií, v ktorých ho Ježiš požiadal, "aby prijal svätého Júda ako patróna nádeje"

Svätý Bernard sa celý život hlboko oddal sv. Júdovi a uctieval jeho relikviu. Oddanosť svätého Bernarda svätému Júdovi bola taká veľká, že požiadal o pochovanie s relikviou "na znak úcty", "pričom poznamenal, že apoštol mu pomohol chrániť jeho čistotu"

Svätá Brigita, matka, manželka, mníška a mystička zo 14. storočia, mala tiež niekoľko vízií Ježiša. Ježiš povedal o svätom Júdovi v jednej z jej vízií: "Podľa významu svojho meno Tadeáš (veľkorysý, milujúci), ukáže sa, že je ochotný vždy poskytnúť pomoc."

V druhej vízii Ježiš povedal svätej Brigite, aby zasvätila oltár vo svojom kostole svätému Júdovi: "Piaty oltár ... musí byť zasvätený Tadeášovi, pretože  vďaka jeho čistote srdca bude bez pochybností porazený diabol."

Prosme svätého Júda o pomoc pri porážaní diabla, najmä keď sa to zdá nemožné!

Novéna k Júdovi Tadeášovi:

Ó, najsvätejší apoštol, sv. Júda Tadeáš, verný služobník a priateľ Pána Ježiša,
Cirkev ťa vyznamenáva a všeobecne vzýva ako patróna nádeje.
Prosím ťa, prihováraj sa v mojom mene.

Daj, aby moja prosba bola vypočutá a priniesla
nádej, pokoj a pomoc tam, kde je to najviac potrebné.

Príď mi na pomoc v mojich potrebách,
aby som dostal útechu a pomoc neba
keď bojujem s mojimi životnými výzvami, najmä

(tu povedz svoj úmysel)

Chválim nášho Boha, s tebou i so všetkými svätými.
Sľubujem, požehnaný svätý Júda Tadeáš,
vzhľadom na tvoju veľkú láskavosť
že si ťa budem vždy uctievať ako svojho osobitného a mocného patróna,
a s vďakou ti budem vždy oddaný.
Amen.

Svätý Júda, patrón nádeje, prosím, oroduj za nás!

DISKUSIA k článku