Monstrance

Diabol vie o Eucharistii oveľa viac než bežní katolíci, preto sa pred ňou trasie a uteká

6,831
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Vedel si, že iba 63% amerických katolíkov verí v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii, a že z nich plných 17% nemá ani poňatie, že je to náuka Cirkvi?

Zhruba polovica katolíkov z prieskumu nepoznala túto podstatnú pravdu našej viery. Som presvedčený, že keby sa skúmala širšia vzorka, bolo by ešte menej katolíkov, ktorí veria, že Eucharistia je pravé a naozajstné Telo a Krv, Duša a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista. Podľa prieskumu z roku 1994 (New York Times/CBS News Poll) vo vekovej skupine obyvateľstva medzi 18 až 44 rokov až 70% katolíkov verí, že Eucharistia je "iba symbol"V reakcii na smutne preslávené satanistické "omše" z roku 2014 v Oklahoma City si Msgr. Charles Pope spomenul na skúsenosť spred 15 rokov, keď celebroval tradičnú latinskú omšu v Kostole sv. Márie, Matky Božej, vo Washingtone, DC:

 "Ako viete, starobylá latinská omša sa slávi "ad orientem" (na liturgický východ), čiže kňaz, aj všetci ľudia sú obrátení rovnakým smerom. Pre celebranta to znamená, že ľudia sú za ním. Nastal čas konsekrácie, kedy je kňaz hlboko sklonený, predlaktím sa opiera o oltárny stôl a hostiu drží medzi prstami. Posvätné slová premenenia sa podľa predpisov hovoria tichým hlasom: Hoc est enim Corpus meum (Toto je moje Telo). Miništrant zazvonil a ja som si úctivo pokľakol. Vtedy som za sebou začul akýsi rozruch; sprava prichádzalo zvláštne nepokojné hundranie. Potom žalostný nárek a šomranie. "Čo to je?" Vôbec to neznelo ľudsky, skôr ako mrmlanie veľkého zvieraťa, diviaka alebo medveďa, k čomu sa znovu pridalo žalostné bedákanie. Pozdvihol som hostiu a opäť som sa čudoval "Čo to je?" Potom nastalo ticho. Ako celebrant starobylej latinskej omše som sa nemohol len tak jednoducho obrátiť a pozrieť sa čo sa deje, no stále som sa pýtal čo to bolo. 

Potom nadišiel čas konsekrácie vína na Krv pána Ježiša. Opäť som sa hlboko sklonil a zreteľne, no tlmeným hlasom som prednášal modlitbu: Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti; mysterium fidei; qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem pecatorum. Haec quotiescumque feceritis in mei memoriam facietis (Toto je kalich mojej Krvi, novej a večnej zmluvy; tajomstvo viery; ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Toto robte na moju pamiatku.) Vtedy som začul iný zvuk, tentoraz nepopierateľné stonanie a potom vreskot, akoby niekto kričal "Nechaj ma na pokoji, Ježiš! Prečo ma mučíš?" Odrazu sa ozval zvuk, akoby sa niekto s niekým ruval a ktosi utekal von so stonaním zraneného človeka. Dvere na kostole sa otvorili a potom zabuchli. Nastalo ticho. 

Nemohol som sa otočiť, lebo som držal nad hlavou kalich. Bol som však presvedčený, že nejaká úbohá duša, týraná zlým duchom, sa stretla zoči-voči s Kristom v Eucharistii a nevydržala jeho skutočnú, reálnu prítomnosť, ktorá bola všetkým na očiach. Vtedy som si spomenul aj na slová Písma: "Aj diabli veria a trasú sa" (Jak 2, 19).  

Rovnako ako Jakub použil tieto slová na napomenutie svojho stáda za slabú vieru, mal by som sa aj ja kajať. Prečo si muž, ktorého trápil zlý duch, viac uvedomoval prítomnosť Krista a bol ňou viac ohúrený než ja? Premkol ho negatívny pocit a utiekol. Prečo to porovnateľne nepohlo viac aj mňa, ale v pozitívnom smere? A čo všetci ostatní veriaci v kostolných laviciach? Nepochybujem, že rozumovo všetci veríme a sme presvedčení o reálnej prítomnosti Krista v Eucharistii. No nepochybne je toho ešte oveľa viac, a oveľa nádhernejšieho, čo ťa môže preniesť do hlbín duše! Zároveň však v prítomnosti Boha často zaspávame, zabúdame na jeho zázraky, pokladáme ich za samozrejmé a jeho prítomnosť vždy na dosah ruky.

Na prvý pohľad nás to všetko ohuruje, no neskôr nám to už dáva dokonalý zmysel. Padlí anjeli poznajú s absolútnou istotou pravý charakter Eucharistie. Majú totiž metafyzické poznanie, ktoré prevyšuje čisto ľudské vedomosti.

Eucharistia je presne to, čo vyznávame - prostredníctvom úctivej a posvätnej liturgie, vyložením a uctievaním Najsvätejšej Sviatosti, adoráciou, procesiami na sviatok Božieho Tela - to všetko má obrovský význam pre našu vieru a presvedčenie, ako aj pre pochopenie posvätného tajomstva viery.

Pôvodne publikované: 2. septembra 2014  

 

DISKUSIA k článku