hqdefault.jpg

Vatikán proti talianskemu ministrovi vnútra Matteovi Salvinimu

457
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti
Súčasný Vatikán, ktorý nikdy nepozdvihol svoj hlas keď sa prijímali zákony proti tradičnej rodine a proti ochrane nenarodených, sa v máji 2019 tvrdo postavil proti talianskemu ministrovi vnútra Matteovi Salvinimu (proti ktorému sa už aj tak stavajú všetky ´veľké´ mocenské sily, či už národné, ale aj medzinárodné a európske).  
 
Predseda Talianskej biskupskej konferencie, kardinál Bassetti, Salviniho a Lega Party otvorene odsúdil a všetkým katolíkom povedal, aby ho nevolili (pozri tu: https://ilmanifesto.it/partecipare-al-voto-pericolo-sovranisti/). Na obranu Salviniho, ktorý má aj napriek trvalým a zlomyseľným útokom na svojej strane veľkú časť obyvateľov Talianska, zaznieva jeden mocný hlas.
 
V osobe štátneho sekretára kard. Parolina zaujal Vatikán smutný a znepokojujúci postoj, keď obvinil Salviniho a vládnych predstaviteľov vo všeobecnosti z rúhavého zneužívania ruženca, Mariánskej úcty a náboženstva ako takého. Zrejme potom podľa neho bolo rúhačstvom aj keď pred bitkou pri Lepante vzýval pápež Pius V Preblahoslavenú Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca, proti Turkom, ktorí keby boli pri Lepante vyhrali, zlikvidovali by celú Európu a z Ríma by bolo dnes moslimské mesto! Ale možno to je práve to, o čo sa "bergoglio-izmus" a "soros-izmus" usiluje.
 
Je určite hrozné, keď tvrdia, že Boh je pre každého, a kresťania si pritom ani nesmú obraňovať vlastné hodnoty, zatiaľ čo sa toho veľa robí na to, aby sa eliminovali (tie hodnoty), veľa sa robí v prospech islamských prisťahovalcov; kde sa síce vzýva Jediný Boh, no nepochybne boh islamistov nie je ten istý, ako Boh kresťanov - Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý; Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek. On nie je tým Bohom moslimov, ani Židov, ani žiadneho iného náboženstva, ktorého majú oni na mysli, keď ho vzývajú.
Takže kto je tu bludárom? Salvini, ktorý sa oháňa ružencom a vzýva Nepoškvrnené počatie na obranu Európy? Georgia Meloni, ktorá pri obrane kresťanskej civilizácie v Európe odmieta Nigérijskú a islamskú mafiu? Alebo sú rúhačmi z rímskeho duchovenstva tí, od ktorých sa ortodoxná Cirkev dôrazne dištancuje? Tí, ktorí sa namiesto toho dovolávajú vízie pseudo-náboženstva a pseudo-kresťanského deizmu?
Vatikánsky klérus by nemal predpokladať, že má monopol na kresťanskú vieru; nemal by predpokladať, že má monopol na evanjelium; nemal by predpokladať, že má monopol na nábožnú úctu k posvätnému ružencu alebo k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, pred ktorou si kľakáme a s prosbou vzývame o pomoc a ochranu pre Európu, ktorá čelí kolapsu západnej civilizácie, ktorej súčasťou, či dokonca aj jedným z činiteľov, je aj súčasný zarmucujúci obraz Katolíckej cirkvi a Vatikánskej hierarchie.
 
Ja však verím, že súčasťou takéhoto obrazu nie sú všetci kresťania, ani všetko duchovenstvo. O tomto som presvedčený ja.
 
*Dr. Alessandro Meluzzi (autor) je psychiatrom, kriminológom a spisovateľom, ktorý sa pravidelne zúčastňuje debát alebo interview v talianskej televízii. V súčasnosti je jeho hlas jedným z najmocnejších, ktorý verejne odsudzuje rastúci vplyv nigérijskej mafie ako dôsledok súčasného ilegálneho prisťahovalectva z Afriky do Talianska.   
 

DISKUSIA k článku