logo_facebook2.jpg

Biskupi USA sú ´hlboko sklamaní´ prijatím Equality Act snemovňou reprezentantov

192
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Päť biskupov USA, predsedov výborov a podvýborov Katolíckej biskupskej konferencie, bolo v máji 2019 "hlboko sklamaných" prístupom Snemovne reprezentantov, ktorá odsúhlasila tzv. Equality Act (Zákon o rovnosti). 

"Pomerom hlasov 236:173 schválila snemovňa reprezentantov opatrenie H.R.5, ktorým sa k pojmu "sex" vo federálnych zákonoch o ľudských právach pridávajú nové pojmy: "sexuálna orientácia" a "rodová identita", ako aj "tehotenstvo ... alebo súvisiace medicínske okolnosti". Spomínané opatrenie rozširuje typy pojmov, ktoré pod tieto zákony spadajú a tým sa vyníma z Obnovy zákona o náboženskej slobode z roku 1993", konštatujú biskupi a pokračujú: "Namiesto zmysluplnej ochrany jednotlivca zavádza Equality Act dôkladné a obsiahle nové normy, ktoré majú negatívny vplyv na nenarodené bábätká, na zdravotnícku starostlivosť, charitatívne služby, školy, súkromie jednotlivca, športovú činnosť, slobodu prejavu, náboženské slobody a rodičovské práva." 

Vyhlásenie podpísali: abp. Joseph Naumann z Kansas City, predseda Výboru pre pro-life aktivity; b. Frank Dewane z Venice, Florida, predseda Výboru biskupov pre domáce právo a rozvoj človeka; abp. Joseph Kurtz z Louisville, Kentucky, predseda Výboru pre náboženskú slobodu; b. Michael Barber z Oaklandu, California, predseda Výboru pre katolícke vzdelávanie a výchovu a b. James Conley z Lincolnu, Nebraska, predseda podvýboru pre podporu a ochranu manželstva.

"Naša viera nás vyzýva zastať sa dôstojnosti a práv každého človeka a brániť ho proti nespravodlivej diskriminácii - vrátane jeho zamestnania, domácnosti a služieb - nezávisle od jeho charakterových vlastností, či zázemia, z ktorého pochádza. H.R.5 obsahuje "nezdravé a pochybné definície ´sexu´ a ´rodovej identity´, ktoré vymazávajú jasné a ťažko dobyté uznanie žien vo federálnych zákonoch. Koniec rozlišovania podľa pohlavia totiž znamená koniec pre ženské útulky a pre čisto dievčenské a čisto chlapčenské školy; znemožní adopčným agentúram umiestňovať deti do náhradnej starostlivosti na báze vierovyznania", napísali biskupi. Päť prelátov sa vyjadrilo, že tento zákon dokonca "pôsobí ako splnomocnenie k potratom".

"Musíme dbať o spravodlivosť a rovnosť pre každého, komu sa upierajú; toto je však poľutovaniahodný prístup - sme hlboko sklamaní prijatím takéhoto zákona americkou snemovňou", dodávajú biskupi. Biskupi Kurtz, Dewane, Barber a Conley boli súčasťou skupiny asi tuctu kresťanských lídrov, ktorí podpísali list snemovni, v ktorom vyjadrujú svoje obavy o náboženskú slobodu v rámci Equality Act: "Máme vážne obavy z devastačných následkov na náboženskú slobodu, ak sa zákon prijme v jeho súčasnej podobe. Zasiahne totiž jadro služby všetkých náboženských skupín, ktoré slúžia tým najbezbrannejším a ktoré pomáhajú formovať veriacich, aby slúžili pre spoločné dobro. Náboženské slobody, ktorých sa zákon týka, nie sú hypotetické, ani akademické. Equality Act totiž podkopáva náboženskú slobodu miliónov Američanov, ktorí svoju vieru prežívajú v službe druhým prostredníctvom charitatívnych služieb a organizácií." 

V liste biskupi menujú potenciálne škodlivé účinky tohto zákona:

- bohoslužobné a iné náboženské priestory sa zmenia na miesta ´prispôsobené pre verejnosť´

- bohoslužobné priestory, školy a charitatívne organizácie, ktoré sú trvale financované z federálnych fondov, prestanú mať možnosť z nich čerpať

- poskytovatelia náhradnej starostlivosti a adopcií na báze viery budú zlikvidovaní, čím veľmi utrpia nevinné deti a rodiny

- množstvo súkromne financovaných útulní pre bezdomovcov a obete domáceho násilia sa začnú považovať za ilegálne, čím sa vytvorí veľká diera v sociálnej záchrannej sieti

- cirkevné vysoké školy a univerzity prídu o práva, ktoré sú samotnou podstatou ich činnosti

- bohoslužobné priestory, charita a jednotliví veriaci stratia ochranu Obnoveného zákona o náboženskej slobode

- veriaci budú nútení zúčastňovať sa na sobášnych a pohrebných obradoch, ktoré budú v príkrom rozpore s ich náboženským presvedčením.

Spomínaní 4 biskupi zaslali v súvislosti s Equality Act členom Kongresu vlastný list, v ktorom tvrdia, že tento zákon "manipuluje myslenie, presvedčenie a prejav", "vyslovene anuluje náboženskú slobodu", zaručenú Obnovovacím zákonom o náboženskej slobode, "zamedzuje kvalitnú zdravotnícku starostlivosť", "ohrozuje súkromie", "ohrozuje charitatívne služby" a "ničí ľuďom postavenie v práci a živobytie". 

"Equality Act zavádza opatrenia, ktoré poškodzujú spoločnosť ako celok a jeho ´ustanovenia´ oberajú ženy a dievčatá o ich legálnu ochranu. Okrem toho neuznáva rozdiely medzi osobou, ktorá má svoju dôstojnosť a má právo na jej uznanie, a konaním osoby, ktoré má etický a sociálny rámec. Ich pomiešaním dochádza k ďalším ´legálnym´ komplikáciám", končia biskupi svoj list. 

 

DISKUSIA k článku