Pochod pro život 2012 – V ČR počet potratů neklesá

1,490
Kultúra života
Dva tisíce lidí se v sobotu 24. března zúčastnilo XII. Pochodu pro život v Praze. Připomněli nutnost zastavení umělých potratů a přijetí zákona, který by v naší zemi chránil život všech dětí od okamžiku početí. Pochod již podvanácté zorganizovalo o.s. Hnutí Pro život ČR.
 
Před pochodem probíhal v páteční večer program setkání organizací, které se věnují prolife a prorodinné problematice. Přítomné vedoucí organizací povzbudil svou účastí pan biskup (řeckokatolický exarcha) Mons. Ladislav Hučko a provinciál českých dominikánů fr. Benedikt Mohelník OP. Na tomto programu se vedoucí organizací nejen představili, ale především pohovořili o tom, co je nového v jejich aktivní činnosti za poslední rok. Mezi hosty se objevili zástupci Konzervativního klubu, o. s., Ligy pár páru, o. s., Modliteb za nejmenší, o. s., Linky pomoci, o. s., Sdružení Ochrana nenarozeného života, o. s., Nadačního fondu Betlém nenarozeným, o. s., Stop genocidě, o.s. Res Claritatis, o. s. a řada dalších. Pochodu pro život udělil osobní záštitu předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.
 
Pořadatelé zdůraznili, že "již více než dvacet let v naší zemi působí organizace, které se věnují osvětě i praktické pomoci ženám. To však evidentně bohužel nestačí. Na gynekologických odděleních je každý měsíc usmrceno 2 000 dětí, jejichž rodiče byli svedeni potratovým zákonem. Tento zákon se tak stal prokletím celého národa. Zabíjí nejen děti, ale i naději, soucit a odpovědnost celé naší společnosti."
 
Akci předcházel dopolední program, ve kterém organizace věnující se obnově kultury života a rodiny prezentovaly pro veřejnost svou činnost. V refektáři pražského dominikánského kláštera byly rozestavěny stolky s prezentačními materiály, které si návštěvníci mohli odnést domů. Během následující mše svaté v dominikánském kostele sv. Jiljí se se stovkami věřících modlili i čtyři čeští biskupové včetně pražského kardinála Dominika Duky. Ten během kázání připomenul: "Bůh je život, a jestliže člověka stvořil ke svému obrazu, člověk není a nemůže být tím, kdo by život bral, kdo by život ničil." Zároveň zdůraznil: "Jediným řešením situace, do které jsme se dostali, je otevřít naši společnost a naše rodiny novému životu. Naše společnost potřebuje děti. Ale krize současné doby není pouze ekonomická nebo demografická, ale je krizí člověka, který se domnívá, že může život postavit na sobectví. Láska totiž spočívá v tom dát úplně všechno."
 
V České republice počet umělých potratů za poslední rok (2011) začal opět stoupat. Jen za poslední rok tak přišlo o život 24 tisíc dětí před narozením, což je o několik desítek více než v roce 2010. Mírný vzrůst se již opakoval v letech minulých, např. v roce 2007 a 2008. V současné době koreluje počet narozených a umělým potratem usmrcených dětí tak, že je života zbaveno každé čtvrté dítě v naší zemi.

DISKUSIA k článku