rrrj9b3y5asdn3lgtmcchxjmirs7oyentv8cxn-crjd7xa0wuhndd1javanvyw9i9apbe3tkhy7mvsedbvafvo_qgha6.jpg

10 dôvodov, prečo vieme, že Kristus vstal z mŕtvych

1,505
Milko Kostovič
AltKAT

Počas veľkonočných sviatkov neslávime mýtus alebo veľký psychologický symbol. Slávime historickú udalosť. 

Táto nedeľa je Veľkonočnou nedeľou, dňom, kedy oslavujeme vzkriesenie Pána

Je dôležité pochopiť, čo tvrdí Cirkev. Kanadský psychológ Jordan Peterson, známy na YouTube, hovorí o psychologických a symbolických cestách, ktorými oceňuje vzkriesenie ako veľký princíp oslobodenia. Peterson ale hovorí, že otázka skutočného vstania Krista z mŕtvych je "zahmlená a komplikovaná". 

Peterson sa mýli. Otázka je jednoduchá: Existoval v histórií moment, v ktorom bol Ježiš Kristus mŕtvy a potom moment, v ktorom bol znovu nažive?

V prípade tejto otázky sú dôkazy veľmi silné: Áno. Ježiš doslova vstal z mŕtvych. 

1: Argument z Kristovej slabosti

Je dôležité pozrieť sa na spôsob, akým sa rozpráva v Novom zákone. Z niekoľkých uhlov to nevyzerá na "mýtus vzkriesenia", ako je to pri príbehu o Fénixovi, na ktorý poukazujú skeptici ako Peterson.

Ježiš nie je prezentovaný ako všemocná mýtická postava, ktorá víťazí nad nepriateľmi. V skutočnosti vyzerá skôr ako slabý. "Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich," hovorí. "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" kričí. 

Po ukrižovaní nie je hrdinská postava Ježiša tým, čo by lomcovalo mysľou jeho nasledovníkov: bola to jeho slabosť. Apoštoli sa vrátili, pretože sa stalo niečo mimoriadne: Ich porazený vodca vstal z mŕtvych.

2: Argument zo slabosti apoštolov 

Ak apoštoli tvorili náboženstvo, nerobili to spôsobom, ako väčšina zakladateľov nových náboženstiev. Nerobili to tak, aby vyzerali skvele a úctyhodne. Vyzerali skôr ako stroskotanci. 

"Evanjeliá nám vôbec neukazujú spoločenstvo zachvátené mystickým nadšením, ale predstavujú nám zronených a prestrašených učeníkov," hovorí Katechizmus. "Preto neuverili nábožným ženám vracajúcim sa od hrobu a ich slová sa im zdali „ako blúznenie“. Keď sa Ježiš večer na Veľkú noc zjavil Jedenástim, „vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného." 

Ak vytvárali náboženstvo, robili to zle, dávali ľuďom dôvody, aby do nich nevkladali vieru. 

3: Transformácia Saula 

Okrem Dvanástich máme prípad sv. Pavla. Po tom, čo videl živého Krista, sa z horlivého prenasledovateľa stal horlivý kazateľ. Táto mimoriadna transformácia - od niekoho pohoršeného kresťanským posolstvom k jeho hlavnému zástancovi - dáva zmysel, ak Kristus vstal z mŕtvych. Nemá však zmysel, ak tak neurobil. 

Pavol sa znovu a znovu vracia k svojmu príbehu o osobnom vzkriesení, dokonca aj na súde. Podporuje to jeho vieru; je to pre neho tá najdôležitejšia vec. Dokonca hovorí: "Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera" (1Kor 15:14). 

Vsadil všetko na skutočné vzkriesenie a vyzval nás, aby sme urobili to isté.

4: Žiadna debata v ranej Cirkvi 

Raná Cirkev diskutovala o mnohých základoch, dokonca i o povahe vzkriesenia, ale nie o samotnom fakte vzkriesenie. To bolo dané. 

V Jánovej správe, keď Peter a on vstúpili do prázdnej hrobky a "videl tam položené plachty, aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste." Pre Jána pohľad znamenal, že Ježíš nebol odvedený a že nevstal z mŕtvych ako Lazar. Udialo sa niečo nové. Evanjelium hovorí: "uvidel a uveril." 

5: Viera mučeníkov

Kresťania, či už tí prví alebo súčasní, boli ochotní zomrieť za svoje presvedčenie, že Kristus vstal z mŕtvych. Pre nich vzkriesenie nie je sladkým snom, ktorému sa oddávajú, ale tvrdou realitou, pre ktorú trpia a zomierajú. 

"Bol taktiež skutočne vzkriesený z mŕtvych, jeho Otec ho oživil, rovnakým spôsobom, akým jeho Otec vzkriesi nás, ktorí veria v neho prostredníctvom Ježiša Krista," povedal mučeník Ignác. Ignác bol kvôli svojej viere v roku 108 roztrhaný levmi. 

"On, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, vzkriesi aj nás, ak budeme konať jeho vôľu a kráčať v jeho prikázaniach a milovať to, čo miloval on," napísal mučeník Polykarp, ktorý bol pre svoje presvedčenie upálený v roku 155. 

6: "Nekonzistentné" svedectvá 

Autori evanjelia zahrňovali rôzne detaily a materiál z rôznych zdrojov - z ktorých všetky hovoria o zmŕtvychvstaní. Máme príbeh o Emmausovi, príbeh o raňajkách pri mori, Tomášovi, ktorý tvrdil, že Ježiš mál stále rany a príbeh o Márii Magdaléne atď. Všetky tieto príbehy svedčia o tom istom fakte vzkriesenia. 

Biblickí skeptici poukazujú na nezrovnalosti medzi rôznymi svedectvami, zatiaľ čo obhajcovia Biblie ukazujú, ako môžu koexistovať. 

Väčšia pointa sa často stráca: čítajú to ako rôzne skúseností ľudí z tej istej udalosti, nie ako vedomé úsilie skupiny niečo vytvoriť. 

7: Očité svedectvo 

Vo svojom liste Korinťanom, ktorý mnohí učenci datujú do obdobia okolo roku 53 po Kr., sv. Pavol hovorí o tom, ako sa živý Ježiš zjavil viac ako 500 bratom naraz. Ak by to nebola pravda, nebolo by to možné tvrdiť tak skoro po udalosti. 

Keď Pavol hovorí opätovne o vzkriesení, sú pre neho dôležité dve skutočnosti: že hrob je prázdny a že sa Ježiš zjavil mnohým. Ide o presvedčivé dôkazy, pretože by ich jeho publikom vedelo jednoducho vyvrátiť. 

8: Nekresťanské historické výpovede

V skutočnosti existuje dosť dôkazov o existencii Ježiša v takých prastarých prameňoch, ako je Tacitus, Plínius mladší, Flavius, babylonský Talmud a grécky satirista Lukianos zo Samosaty. Všetci spomínajú rôzne aspekty Ježišovho života.

Flavius, židovský historik, napísal knihu dejín v roku 93, v ktorej sa spomína, že Ježiš bol ukrižovaný a potom sa objavil živý svojim nasledovníkom. Hoci text je spochybňovaný niektorými učencami, existuje viacero verzií, ktoré si zachovávajú podstatný fakt, že Ježiš a zomiera a potom sa opäť objavuje ako živý. 

Aj Tacitus spomína Ježiša, citujúc jeho ukrižovanie, ktorým sa nepodarilo zastaviť kresťanskú "poveru". 

Ako však z tejto debaty vyplýva, Tacitus sa dobre trafil. Prečo Ježišove ukrižovanie neukončilo jeho náboženské hnutie? Pretože vstal z mŕtvych. 

9: Ježiš znova nezomrel 

Dôkazy nepodporujú iba Ježišove vzkriesenie - podporujú jeho konečné tvrdenie, že je božský.

Iní sa vrátili z krátkej smrti v našom vlastnom čase a z dlhšej smrti v príbehoch Nového zákona. "Kristovo vzkriesenie sa líši," hovorí Katechizmus. "On vo svojom vzkriesenom tele prechádza zo stavu smrti do iného života mimo času a priestoru. Ježišovo telo je pri vzkriesení naplnené mocou Ducha Svätého. Má účasť na Božom živote v stave svojej slávy, takže svätý Pavol môže o Kristovi povedať, že je „nebeským človekom“. 

Ježiš vstal a nikdy znova nezomrel. Z tohto dôvodu vidíme ...

10: Nástup historického náboženstva.

Kresťanstvo sa šírilo a rástlo napriek prenasledovaniu a to nie kvôli schopnostiam apoštolov či pôžitkom viery - apoštolovia boli slabí a existovali tresty, nie pôžitky - ale kvôli skúsenosti prvých kresťanov so vzkriesením. 

Historická skutočnosť vzkriesenia Krista, v jeho oslávenom tele, je stavebným kameňom každej dimenzie katolíckej viery.

Trochu: 

  • Ako sa môžeme stretnúť s Ježišom, aj keď sme neboli nažive, keď kráčal po uliciach Palestíny? Pretože vstal z mŕtvych a žije dodnes. 
  • Ako sa dokážeme zriecť našich hriechov pri spovedi? Pretože po vzkriesení vdýchol na apoštolov a dal im moc odpúšťať hriechy.
  • Prečo dúfame v nebo? Pretože Ježiš vstal a išiel tam pre nás. 

Počas veľkonočných sviatkov neslávime mýtus alebo veľký psychologický symbol. Slávime historickú udalosť, ktorá je základom celej našej nádeje, radosti a šťastia. 

Ježiš skutočne vstal z mŕtvych. Naša viera nie je márna. 

 

 

DISKUSIA k článku