Three-Popes.jpg

Môže sa tlieskať počas a na konci svätej omše? Čo na to svätí pápeži?

4,141
Zuzana Smatanová
AltKAT

Často vidíme alebo počujeme o ľuďoch, ktorí druhým tlieskajú počas alebo na konci svätej omše. Zvyknú tlieskať kňazovi po kázni, organistovi alebo spevákom na chóre po skončení liturgie. Je to v poriadku?

Nedávno sa tým začala zaoberať aj hviezda YouTube Lizzie Reezay. Na jej tweete čítame: „Minulú nedeľu v mojej farnosti veľa ľudí tlieskalo po omši spevákovi a organistovi. Cítila som sa veľmi nepríjemne a keď si prečítate nasledujúce riadky, pochopíte čo ma k tomu viedlo.“

Pod tweetom preposiela citát od kardinála Josepha Ratzingera (predtým ako sa stal Benediktom XVI), v ktorom sa vyjadruje o tlieskaní na sv. omši:

„Kedykoľvek sa počas liturgie ozve potlesk ako odmena za nejaký ľudský výkon, ide o jasný signál, že podstata liturgie absolútne zmizla a bola nahradená istým druhom náboženskej zábavy. Takáto atrakcia však rýchlo bledne – nemôže sa predsa presadiť na trhu s voľnočasovými aktivitami, kam sa začleňuje čoraz viac rozličných foriem náboženskej „zábavy“. (The Spirit of the Liturgy)

V programe Odpovede katolíkom (naživo) sa volajúci v súvislosti s farským spevokolom spýtal: „Je vhodné aby sa im tlieskalo po sv. omši? Je to schválené?

Páter Vincent Serpa odpovedal: „Vôbec nie. Je to nanajvýš nevhodné a je povinnosťou duchovného pastiera vysvetliť to veriacim a uistiť sa, že to chápu. Spevokol predsa nespieva aby niekoho zabával. Spieva na slávu Bohu. Ani za modlitbu netlieskame. Jednoducho sa modlíme. Znovu opakujem, nie je tu možnosť voľby. Ak by sme boli niekde inde, to by bolo iné. Liturgia je však liturgia. Obsahom liturgie je oslava a zvelebovanie Boha a musí sa uskutočňovať náležitým spôsobom, ako určuje Cirkev. Je pekné, že ľudia oceňujú spevokol, ale môžu im poďakovať aj vonku. Potlesk je teda v tom čase nežiadúci. Bývajú výnimočné prípady, ako napríklad obrad kňazskej vysviacky, kedy sa vyžaduje odpoveď na vhodnosť kandidáta na vysviacku. Ale to je iný prípad. Na konci svätej omše netlieskame preto, lebo sme ju príjemne prežili. Svätá omša nie je predsa o tom.“

 

Aj svätý pápež Ján XXIII povedal ešte pred svojím príchodom do chrámu v blízkosti Ríma, kde ho už čakali ľudia: „Som veľmi šťastný že tam idem, no ak môžem o niečo poprosiť, tak aby nikto v kostole nekričal, netlieskal a nepozdravoval ma ako pápeža, pretože ´templum Dei, templum Dei´. (Boží chrám je chrámom Boha)

 

Aj svätý pápež Pius X veľmi výstižne poznamenal: „Nehodí sa, aby tlieskali sluhovi v dome jeho Pána.“