trad.jpg

Tradičné sväté omše ožívajú: V Košiciach budú sláviť starobylú pontifikálnu liturgiu

643
Kultúra života

V sobotu 15. septembra sa v košickom Chráme Najsv. Trojice bude sláviť pontifikálna svätá omša podľa misála sv. Jána XXIII.

 

Veriaci v Košiciach na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, pozývajú na pontifikálnu svätú omšu podľa misála sv. Jána XXIII, ktorú bude celebrovať premonštrátsky opát, momentálne pôsobiaci v Jasove, J. M. Ambróz Martin Štrbák, O.Praem, známy aj pre svoje homílie počas svätých omší v nedeľu večer, na ktoré sa ľudia neodvážia meškať.

Táto slávnostná tridentská omša sa bude konať v sobotu 15. septembra, o 12. tej hodine v Chráme Najsvätejšej Trojice na Hlavnej ulici v Košiciach.

V spomínanom chráme v Košiciach sa okrem tejto slávia tridentské omše pravidelne, každú stredu o 19.30. Slúži ich kňaz, vdp. Jozef Eliáš, kaplán z farnosti Jenkovce.

K tomu na východe pribudla ďalšia farnosť, a to Harichovce, kde sa od 20. 9. opäť začnú tieto omše slúžiť vo farskom kostole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, a to každý štvrtok o 19.00, s vdp. ThDr. Štefanom Boržíkom, PhD, výpomocným duchovným v Spišskej Novej Vsi.

DISKUSIA k článku