Research-image.jpg

Vedecký prieskum potvrdzuje, že ženy s tetovaním a piercingom majú narušenú osobnosť

1,341
Zuzana Smatanová
AltKAT

Matt Forney, píšuci pre ROK (Return of Kings), nedávno naznačil, prečo majú ženy s piercingom a tetovaním narušenú osobnosť, pričom sa riadne pustil do ich krehkého ega a zranených citov. Feministky, ako aj iní bojovníci za sociálnu spravodlivosť, začali rozdávať rany online, väčšinou v podobe útokov proti mužom, vrátane vyhrážania sa smrťou. Je to oprávnené? Mýli sa Matt Forney vo svojich predpokladoch? Čo hovoria vedecké prieskumy – existuje prepojenosť medzi „úpravou“ povrchu tela u ženy, ako je tetovanie a piercing, a poruchami správania a psychiky? Dr. Caveman preskúmal Forneyho tvrdenia vo svetle vedy, pričom z dôvodov objektivity bral do úvahy iba údaje, publikované vo vedeckých periodikách. Nikto tu nehovorí svoj osobný názor a nikto nechce zraniť nikoho city, ale fakty sú fakty:

 

Tvrdenie 1: Tetovanie indikuje ´nečisté´ správanie

Byť tetovaná je spojené s väčším počtom sexuálnych partnerov (Heywood, 2012), skorším začiatkom aktívneho sexuálneho života, vyššou frekvenciou pohlavných stykov a zvýšenou preferenciou orálneho sexu (Nowosielski, 2012). U adolescentiek tetovanie priamo súvisí s pravdepodobnosťou nechráneného sexu (Yen, 2012), nie však u dospelých.

Verdikt: PRAVDA

Viac sexu s viacerými partnermi = nečistota

 

Tvrdenie 2: Tetovanie indikuje nedostatok predvídavosti

Dokážu ženy s tetovaním predvídať dôsledky svojho správania?

Tetovanie naznačuje impulzívnosť (Kim, 1991).U študentiek je tetovanie spojené s rizikovým správaním, ako je fajčenie a užívanie marihuany (Heywood, 2012). Študentky s piercingom a tetovaním sa dostávajú do konfliktu a správajú sa rizikovejšie, než tie, ktorí ho nemajú; kupujú si drogy na ulici, používajú tvrdé drogy, sú sexuálne aktívnejšie a páchajú samovraždy. Drogy z ulice sú spojené skôr s mladšou vekovou skupinou študentiek s piercingom, aj tetovaním. Tvrdé drogy užívajú väčšinou tie, čo sú poznačené piercingom (Carroll, 2002). V chorvátskych väzniciach všeobecne považujú tetovaných za ľudí s nižším IQ; sú oveľa výbušnejší, než tí, čo tetovanie nemajú (Pozgain 2004). Správy z autopsie odhaľujú, že osoby s tetovaní zomierajú zjavne skôr, než osoby bez neho. Tetovanie s negatívnym obsahom je u dotyčnej osoby predispozíciou násilnej smrti, ale to platí aj pre prítomnosť akéhokoľvek tetovania (Carson 2014).

Verdikt: PRAVDA

Impulzívnosť, zvýšené rizikové správanie, zvýšené riziko smrti = nedostatok predvídavosti.

 

Tvrdenie 3: Úprava tela indikuje sebectvo

Sú tetované ženy sebeckejšie?

Tie, čo tetovanie majú, sú nepriateľsky naladené, so sklonmi k delikventskému správaniu (Kim 1991). Psychiatrickí pacienti s tetovaním trpia asociálnou poruchou osobnosti, sú viac sexuálne zneužívaní a je u nich zaznamenaných viac pokusov o samovraždu. (Sciencedaily). Ženy s piercingom na tele sú častejšie vystavené násiliu (Carroll 2002).

Verdikt: PRAVDA

Asociálne správanie, zvýšená túžba páchať násilie na druhých = sebeckosť

 

Tvrdenie 4: Dievčatá s tetovaním sú nudné a fádne

Korelácia medzi nudnosťou a tetovaním sa neskúmala. Závisí to od toho, ako definujeme nudnosť a fádnosť. Veda propaguje ideu, že ženám s tetovaním chýba predvídavosť a sú sebecké. Mne to neznie ako nudnosť. Veda však aj z tohto môže vyvodiť, prečo sa ženy tetujú. Hlavný dôvod, prečo sa napríklad tetujú poľské ženy je ten, že túžia po zvýraznení osobnosti a po zvýšení sexuálnej príťažlivosti (Antoszewski, 2010). Američanky zasa tvrdia, že im to pomáha vyjadriť svoje ´ja´, cítiť sa jedinečne a byť sama sebou (Owen, 2013). Všetky tieto dôvody jasne poukazujú na jediný cieľ – kompenzovanie nízkeho sebavedomia. Akokoľvek hodnoverne táto teória znie, nebola ešte testovaná. 

Verdikt: ŽIADNE ÚDAJE

 

Tvrdenie 5: dievčatá, ktoré si takto ´upravujú´ telo, sú mentálne choré

Existuje priamy vzťah medzi tetovaním, piercingom a narušením psychiky?

Medzi tetovaním a psychickými poruchami jestvuje spojitosť; ide napríklad o depresiu (Heywood, 2012), narušenie stravovacích návykov (Carroll, 2012), hraničnú poruchu osobnosti (Raspa, 1990), neurotizmus (Pozgain, 2004), zvýšené riziko samovrážd (Carroll, 2002). Sedem a viac piercingov, aj v intímnej oblasti, naznačuje častejšie rizikové správanie a emocionálnu nedostatočnosť (Owen, 2013). U stredoškolákov tetovanie predstavuje idealizovanie samovraždy, pokusy o samovraždu a depresie (Yen, 2012).

Verdikt: PRAVDA

Depresia, narušenie stravovacích návykov, hraničná porucha osobnosti a sklony k samovraždám sú všetko mentálne choroby.

 

Záverečné hodnotenie: 
Pravda: 4/5      vs.       Nepravda: 0/5

 
Podľa vedeckého prieskumu nie sú dievčatá s tetovaním ´čisté´, sú menej predvídavé, sebeckejšie, neviazanejšie a svojím spôsobom mentálne narušené. Toto však nie je iba výsledok prieskumu chladnokrvných vedcov, ani osobný názor čitateľov ROK-u; nedávna štúdia totiž začlenila tetovanie študentov a študentiek vo Veľkej Británii dokonca do 8 rozličných úrovní. Vo vyhodnotení štúdie sa konštatuje, že tetované ženy sa považujú za menej fyzicky atraktívne, za viac sexuálne promiskuitné (striedajú partnerov) a za ťažšie alkoholičky, než ženy bez tetovania. ROK teda nie je v tejto veci len ojedinelým ´bežcom´(Swami, 2007).