Pope Francis

Pápež František: "Kristove rany sú žriedlom, z ktorého pramení Božie milosrdenstvo´

189
Zuzana Smatanová
AltKAT

Na Nedeľu Božieho milosrdenstva uvažoval pápež František o Kristových ranách ktoré, ako povedal, obsahujú ťažkosti a prenasledovania všetkých trpiacich ľudí dneška. "Dotknite sa Ježišových rán; sú totiž vzácnym žriedlom, z ktorého pramení milosrdenstvo", povedal Sv. Otec a dodal, že každý, kto navštívi trpiaceho človeka, dotýka sa Kristových rán.

"Poďme teda čo najbližšie k Ježišovi a dotknime sa Jeho rán v našich bratoch", povedal počas modlitby ´Regina Coeli´ (Zdravas´ Kráľovná) pred sprevádzaním pútnikov po Svätopeterskom námestí. Nedeľa Božieho milosrdenstva sa slávi každý rok v nedeľu, ktorá bezprostredne nasleduje po Veľkonočnej nedeli. Počas svätorečenia sestry Faustíny Kowalskej ju v roku 2000 ustanovil sv. pápež Ján Pavol II.

Pápež František počas tejto nedele vyzýva k modlitbám za utečencov, ktorých zadržiavajú v detenčných centrách v Líbyi, kde ich bezpečnosť čoraz viac ohrozujú násilné konflikty. "Apelujem najmä na evakuáciu žien, detí a chorých ľudí hneď ako to bude možné cez humanitárne koridory." Pápež sa modlil aj za tých, čo prišli o život alebo utrpeli vážne škody počas nedávnych záplav v Južnej Afrike, ktoré pripravili o bydlisko viac ako 1.000 ľudí. "Ježiš sa svojimi ranami prihovára u Otca." Ježišove rany podľa pápežových slov obsahujú "mnohé problémy, ťažkosti, prenasledovania a choroby nespočetného množstva trpiacich ľudí"

Sv. Otec pripomenul, že keď sa po svojom Zmŕtvychvstaní zjavil Ježiš učeníkom vo Večeradle, priniesol im dar "pokoja, radosti a apoštolského poslania". "Zmŕtvychvstalý Kristus prináša pravý pokoj, pretože skrze svoju obetu na Kríži uskutočnil zmierenie medzi Bohom a ľudstvom a premohol hriech a smrť. Ježišovo Zmŕtvychvstanie je začiatkom novej dynamiky lásky, schopnej premieňať svet prítomnosťou Ducha Svätého." 

 

DISKUSIA k článku