Potraty zvyšujú vážne mentálne poruchy o 81%

1,964
Kultúra smrti

Londýn, UK, 1. September, 2011 (LifeSiteNews.com) – Nový výskum publikovaný v mesačníku psychológie The British Journal of Psychiatry zistil, že ženám, ktoré podstúpili potrat sa zvyšuje riziko mentálnych a duševných zdravotných problémov. Štúdia tiež ukázala, že takmer 10% všetkých mentálnych problémov žien je priamo prepojených s interrupciou.

Tento výskum bol vedený Priscillou K. Colemanovou, profesorky Ľudského vývinu a Výskumu Rodiny na univerzite Bowling Green State University v štáte Ohio, USA. Analyzoval 22 oddelených štúdií a 36 efektívnych meraní, do ktorých sa zapojilo spolu 877.181 účastníkov, z ktorých 163.831 prešlo skúsenosťou s potratom. Výskum zohľadnil predchádzajúce mentálne zdravie a problémy pred potratom.

„Aby sme predišli akýmkoľvek obvineniam zo zaujatosti,“ vysvetľuje Dr. Colemanová, „použili sme veľmi striktné kritériá na účasť. To znamená, že každé jasné pozorovanie bolo zahrnuté, a slabšie výsledky vylúčené.

„Medzi kritériami zahrnutia boli vyslovene len vzorky skupín so 100 alebo viac účastníkmi, použili sme porovnávacie skupiny [i], a zohľadnili sme aj prvky, ktoré by mohli výsledky narušiť ako napríklad demografia, vystavenosť násiliu, predchádzajúci stav mentálneho zdravia, a pod.“

Kvôli všetkým týmto prvkom je štúdium doktorky Colemanovej najobsiahlejšiou štúdiou doteraz.

„Vzhľadom na metodologické obmedzenia doteraz zverejnených kvantitatívnych štúdií interupcií a mentálneho zdravia, kvantitatívna syntéza pre správnejšie chápanie publikovanej literatúry bola nevyhnutná, aby poskytla klinickým pracovníkom jasnosť,“ uviedla doktorka Colemanová v správe.

Ďalej vraví, že jej výskum sa zameral na poskytnutie „najväčšieho kvantifikovaného odhadu rizika mentálneho a duševného zdravia asociovaný s potratmi spomedzi svetovej literatúry.“ Ako vraví, tento výskum by mal poskytnúť zdravotníkom „presné zhrnutie najlepších dostupných dôkazov za účelom poskytnúť ženám reálne pravdivé informácie, aby mohli robiť informované rozhodnutia.“

Výskum odhalil, že potraty majú na svedomí zvýšenie pocitov úzkosti o 34%, depresií o 37%, zvýšenie výskytu zneužívania alkoholu o 110% a užívanie marihuany o 220%.

Potraty boli taktiež spojené so zvýšeným rizikom pokusu o samovraždu o 155%.

„Najväčšie zvýšenia týchto rizík boli zaregistrované v porovnaní podskupiny žien, ktoré mali potrat s podskupinou žien, ktoré deti donosili. Zvýšenia boli registrované najmä v užívaní návykových látok a sklonom k samovražde,“ pozorovala Dr. Colemanová.

„Pozorovania tradičných výskumov sú spochybnené,“ uzatvára spis, „naše výsledky odhalili stredne až veľmi vysoké zvýšenie rizika mentálnych a duševných problémov po podstúpení interupcie. V súlade s princípmi medicíny založenej na dôkazoch, táto informácia by sa mala posunúť poskytovateľom interupčných služieb.“

 

K výsledkom sa vyjadrila aj doktorka Ruth Cullenová, hovorkyňa írskej organizácie Pro Life Campaign [ii]: „Tieto zistenia sú veľmi znepokojujúce, a úplne podkopávajú tvrdenia hnutia pro-choice, podľa ktorých interupcie zmierňujú mentálne zdravotné problémy. Práve naopak – výskum potvrdzuje, že opak je pravdou.“

„Nemôžeme ignorovať tieto výsledky,“ povedala Dr. Cullenová. „Vzbudzujú vážne dôsledky pre všetkých, bez ohľadu na to, na ktorej strane debaty o potratoch ste. Zastávať najlepší záujem žien môžeme len úprimným a nezaujatým posúdením faktov.“

Doktorka Mary L. Davenportová, riaditeľka Americkej Asociácie Pro-Life Pôrodníkov a Gynekológov a zdravotná riaditeľka nigerskej organizácie Magnifikat Projekt Zdravia Matiek povedala, že „výskum vrhá dôležité svetlo na mentálne zdravie žien,“ a odhaľuje „pozoruhodnú kamufláž interupčných komplikácií,“ ktoré sú súčasťou „skreslenia potratov.“

„Tento výskum, ktorý je väčší ako akékoľvek iné štúdie dodnes, protirečí nedávnej zaujatej a menej systematickej štúdii Americkou Psychologickou Asociáciou. Tá zlyháva v spozorovaní súvislosti medzi problémami mentálneho zdravia a potratmi,“ napísala dr. Davenportová pre internetový denník American Thinker.

„Nová meta-analýza je v rozpore s postojom Amerického Združenia Gynekológov  a Pôrodníkov (ACOG), ktoré sa vo svojich oficiálnych materiáloch nevyjadrilo k vplyvu interupcií na mentálne zdravie, a to aj napriek ohromujúcim dôkazom nepriaznivých následkov potratov za posledné dve desaťročia.“

„Výskum doktorky Colemanovej nám svojim silným prepojením medzi potratmi a problémami mentálneho zdravia pomáha chápať rozsah vykonanej škody celým národom cez nedbanlivé, prípustné interupčné zákony,“ zakončila doktorka Davenportová.

Zhrnutie štúdia s názvom „Interupcie a mentálne zdravie: kvantitatívna analýza a analýza výskumov publikovaných v rokoch 1995-2009“ s prístupom na celý text nájdete na webovej stránke Britského Žurnálu Psychiatrie: tu.


[i] Porovnávacie skupiny (angl. Comparison groups) sú skupiny účastníkov vo výskume, ktorí sa nezúčastňujú ošetrení alebo liečby, a tak môžu byť porovnaní so skupinami, ktoré sa liečení zúčastnili, a tak sa dá zhodnotiť účinnosť liekov/liečenia.

[ii] Pro Life Campaign – Írska organizácia, ktorá propaguje pro-life osvetu a bráni ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť. Taktiež sa venuje pomoci ženám v krízových situáciách. Viac info na http://prolifecampaign.ie/?page_id=13

 

DISKUSIA k článku