blurry_the_new_normal_810_500_55_s_c1.jpg

Nedávny príklad ako nás gej „manželstvá“ ovplyvňujú: zakazovanie kníh

519
Jakub Betinský
Kultúra smrti

[autor: Jonathon van Maren]

 

V 2010 vyšiel dokument s názvom 8: The Mormon Proposition (8: mormónský návrh), ktorého ambíciou bolo zverejniť mormónske peniaze a aktivizmus za nakoniec úspešným Návrhom 8, ktorý sa snažil potlačiť legálny súhlas s gej „manželstvami“ v Kalifornii. Dokumentaristi použili všetky svetelné a zvukové triky, aby ukázali, že mormóni a ich spojenci sú nehanební a nenávistní ľudia, a súčasne zdôrazňovali niekoľko gej vzťahov, ktorých by sa prejdenie Návrhu 8 dotklo. Toto je celkom štandardný príbeh filmu, ktorého autori sa prikláňajú k ľavici, a preto som o ňom ani veľa nerozmýšľal.

 

Je tam ale jedna scéna, ktorá sa mi stále pripomína: rozhovor s aktivistom za gej práva, ktorý zdôraznil, že ľudia proti gej „manželstvám“ tvrdia, že by to viedlo k obmedzeniu náboženských slobôd, práva rodičov by boli ohrozené a že LGBT materiály by sa stali súčasťou školského učiva. „Títo ľudia klamú a vedia o tom,“ ubezpečil aktivista dokumentaristu v spravodlivom zápale.

 

Tento dokumentárny film má teraz deväť rokov a každá jedna vec, proti ktorej oponenti gej „manželstiev“ varovali sa stala pravdou. Samozrejme, LGBT aktivisti išli ďalej a zabudli na ich vhodné podvody. Pre niektorých to bolo od začiatku v pláne.

 

Kalifornia je už niekoľko rokov na čele ohľadne legislatívy v otázkach sexuálnej revolúcie, ale nič nebolo tak hrôzostrašné ako minulotýždňové schválenie návrhu zákona 2943 Zhromaždením štátu Kalifornia (ďalej ako „Bill 2943“). Nechcem vyznieť akoby som iba šíril strach, takže po jeho celkom obstojnej analýze odcitujem niečo od vždy nápomocného stĺpčekára z National Review, Davida Frencha, ktorý je tiež právnikom. Jeho zhrnutie celkovej situácie je, celkom úprimne, mrazivé:

 

Vzhľadom na Bill 2943 sa stane „nezákonnou podnikateľskou činnosťou“ ak bude niekto súčasťou „transakcie s úmyselným cieľom alebo ktorá bude mať za následok predaj alebo prenájom tovaru alebo služieb zákazníkovi,“ ktoré propagujú, ponúkajú zúčastnenie sa alebo sa zúčastňujú na „úsilí o zmenu sexuálnej orientácie jednotlivca“.

 

Bill 2943 následne definuje „úsilie o zmenu sexuálnej orientácie“ ako „každú činnosť, ktorá sa snaží zmeniť sexuálnu orientáciu jednotlivca. To zahŕňa úsilie o zmenu správania alebo rodového vyjadrenia alebo elimináciu či redukciu sexuálnej či romantickej príťažlivosti alebo pocitov k osobám rovnakého pohlavia.“

 

Toto je neobvykle radikálne. Kresťanská pravovernosť je jednoduchá – odhliadnuc od osobných túžob (ich „orientácie“), štandard správneho chovania je úplne jasný. Sex je určený do manželstva medzi mužom a ženou. Ohľadne „rodového vyjadrenie“ tu neexistuje rozdiel medzi „pohlavím“ a „rodom“ a kresťanská odpoveď na rodovú dysfóriu je súcit a liečba, nie hýrenie a chirurgické zmrzačovanie.“

 

Kalifornskí zákonodarcovia v princípe kriminalizujú každú kresťanskú odpoveď na príťažlivosť k rovnakému pohlaviu – i keď napríklad muž alebo žena cíti túto príťažlivosť, ale odmieta ju. Zatiaľ čo sa aj iné severoamerické jurisdikcie vydali týmto smerom, je dôležité poznamenať, že kalifornská legislatíva by mohla skončiť ako indikátor (tohto smerovania), pretože je oveľa radikálnejšie ako čokoľvek predtým a oveľa obmedzujúcejšia. Ako poznamenal French:

 

Nikto nepochybuje o tom, že kresťanská pravovernosť je kontroverzná. Nikto nepochybuje o tom, že jej učenie o sexuálnej morálke je viac a viac nepopulárne. Ale zostáva chránené ústavou a legislatíve žiadneho štátu by nemalo byť dovolené zakázať hocijaký tovar (napríklad knihy) alebo službu (ako poradenstvo), ktorá argumentuje proti homosexuálnej orientácii a je poskytovaná zákazníkom, ktorí ju chcú so súhlasom. V skutočnosti by štátny zákon uzamkol ľudí do pravovernosti sexuálnej revolúcie, ktorá tak často ubližuje práve tým ľudom, ktorých chce ochraňovať.

 

Prečítajte si to podrobne. Čo French hovorí – a hovorí to celkom explicitne – je, že Kalifornia vlastne zakazuje predaj kníh, ktoré presadzujú kresťanský pohľad na sexualitu. Ak by boli kresťania pred tým ako Najvyšší súd vnútil gej „manželstvá“ päťdesiatim štátom varovali pred progresívcami, ktorí použijú svoje víťazstvo na pretláčanie zákazu predaja kníh, vysmiali by sa z nich a hovorili by o nich ako o nenávistných šíriteľoch strachu. „Gej ´manželstvá´ sa vás vôbec nedotknú,“ bolo povedané kresťanom. „Ži a nechaj žiť.“ A dnes sa snažia zakázať predaj kníh, s ktorými nesúhlasia.

 

Uznávam, že bolo niekoľko aktivistov za gej „manželstvá“, ktorým prišli takého veci odporné – Andrew Sullivan a Jonathan Rauch, aby som pomenoval dvoch z nich. Ale aj títo dvaja muži – ktorí venovali roky kampaniam za legalizáciu gej „manželstiev“ – boli širším LGBT hnutím odmietnutí a marginalizovaní za podporu slobody slova a náboženskej slobody. Čo je ešte hrozivejšie, Sullivan poodhalil, že keď chcel na konferenciách tieto práva zvýrazniť, zistil, že väčšina LGBT aktivistov ani len neverí, že náboženská sloboda je platným konceptom – naopak, myslia si, že je to jednoducho pohodlná výhovorka z bigotnosti.

 

Mali by sme sledovať vývoj situácie v Kalifornii a reakciu LGBT aktivistov na túto nedávnu legislatívu veľmi pozorne. Úprimne si myslím, že tento zákon bude slúžiť ako spomínaný indikátor a tiež bude zákonom, ktorý budú aj v iných jurisdikciách aktivisti pretláčať (ak si budú myslieť, že ho môžu presadiť) a že obstojí aj kritiku na súde (a to by nemal, ale kto vie?)

 

Už zatváranie pekární bolo dosť zlé. Ale zakazovanie kníh? To je úplne nová realita.