gender_signs_on_a_chalkboard.jpg

Španielske právo nariaďuje LGBT indoktrináciu pre katolícke školy a rodiny

862
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Španielska provincia Andalúzia vyhlásila zákon, ktorý ukladá LGBT indoktrináciu na rodiny, školy, médiá a lekárske profesie. Snaží sa tak "predchádzať LGBT-fóbnym postojom v sociálnej sfére, či už v oblasti zdravia, vzdelania, rekreácie a športov, v rodine alebo v iných v oblastiach." 

Pravidlá sa týkajú mnohých katolíckych škôl, ktoré majú vládne stanovy. 

"Zákon o zabezpečení práv, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie LGBTI osôb a ich rodín v Andalúzii" bol prijatý v parlamente socialistickou väččšinou a zdá sa, že bol navrhnutý podľa zákona, o ktorom sa uvažuje pre celé Španielsko, ktorý bol predstavený socialistami. 

Viac než polovica španielskych autonómnych spoločenstiev (ekvivalent štátov alebo provincií) má teraz nejaký zákon o "ochrane" LGBT a madridská verzia obsahuje podobné nároky na náboženské skupiny. 

Andalúzsky zákon zakazuje komukoľvek "opakovane používať hanlivé výrazy z dôvodov sexuálnej orientácie, sexuálnej identity alebo rodovej príslušnosti" v akomkoľvek médiu, vrátane internetových sociálnych sietí. 

Zákon tiež žiada od vlády, aby zabezpečila, že média "prijmú, prostredníctvom samoregulácie, etické kódexy, ktoré budú obsahovať rešpektovanie rovnosti a zákaz diskriminácie z dôvodov sexuálnej orientácie a rodovej identity, či už v informačnom obsahu alebo v použitom jazyku." 

Taktiež sa v ňom uvádza, že deti majú "právo" na pubertu-blokujúce drogy, čím sa dokážu "vyhnúť rozvoju vedľajších sexuálnych charakteristík, ktoré sú nežiaduce." 

Zákon bráni tým, ktorí trpia homosexuálnou príťažlivosťou alebo sú rodovo zmätení, aby získali psychologickú pomoc, keď zakazuje "averzívne terapie, alebo iné procedúry, ktoré zahŕňajú pokus o konverziu, elimináciu alebo potlačenie vnímanej sexuálnej orientácie alebo rodovej identity." 

Podľa novej legislatívy musí byť vzdelávací obsah "ne-binárny", študenti sa už nesmú učiť o dvoch pohlaviach. Školy skôr musia podporovať myšlienku "práva" byť iným pohlavím. 

"Obsah vzdelávacích materiálov použitých pri výučbe študentov bude presadzovať rešpekt a ochranu práva na sexuálnu a rodovú diverzitu a rodovú príslušnosť, ako aj ne-binárne vzdelanie, ktoré zviditeľňuje telesnú a sexuálnu rozmanitosť, a rodinnú diverzitu," uvádza sa v zákone. 

"Vzdelávacie plány musia zvažovať vhodné pedagogické postupy pre uznanie a rešpektovanie práv ľudí, ktorí sa považujú za LGBTI, a tiež spraviť priestor pre učebné projekty, ktoré zvažujú alebo umožňujú afektívne a sexo-gender vzdelanie a zabraňujú a potlačujú diskrimináciu", píše sa ďalej v zákone. 

Porušenia zákona, ktoré sa považuje za "mierne", môžu viesť k pokutám až do výšky 6 000 euro (7 434 USD) a tí, ktorí sa dopustia "najzávažnejšej" kategórie porušenia, môžu byť pokutovaní až do výšky 120 000 euro (148 676 USD).

Andalúzski biskupi vydali vyhlásenie odsudzujúce nový zákon ako "hrozbu pre rodinný život, vzdelanie a medicínsku profesiu. Je to preto zákon, ktorý potláča slobodu myslenia, slobodu svedomia, slobodu vzdelávania, učenia a náboženskú slobodu." 

"Cirkev, pokiaľ je súčasťou občianskej spoločnosti, je zodpovedná za podporovanie života a rodiny a nemôže byť ticho tvárou v tvár možnému porušovaniu svedomia občanov a najmä katolíkov," píšu biskupi. "V prvom rade je to svedomie rodičov, ktorí majú primárnu zodpovednosť za výchovu svojich detí, ale ide aj o mnohých funkcionárov a ostatných ľudí, ktorí zasvätili svoj život zdravotníctvu alebo vzdelávaniu." 

Pokračujú:

"Prirodzené svetlo rozumu a história náboženstiev, ktoré inšpirovali veľké civilizácie, sú svedectvom osvetleným kresťanskou vierou, ktoré ukazuje, že človek bol stvorený Bohom ako muž a žena, uznávajúc, že táto dualita patrí k samotnej podstate ľudskej prirodzenosti.

Sexuálne diferencovaná povaha človeka je súčasťou jeho konštitúcie a nie je možné nahradiť to, čo človek predstavuje biologicky a konštitučne, v prospech toho, čo sa slobodne rozhodne byť, v prospech toho, čo je kultúrny a sociálny konštrukt. Ani svedomie, ani vôľa, individuálna alebo kolektívna, nevytvára alebo nedeterminuje to, čím sme." 

DISKUSIA k článku