juan-sandoval.jpg

Kardinál: Praktizujúci homosexualitu, antikoncepciu, cudzoložstvo nemôžu dostať prijímanie

790
Milko Kostovič
Kultúra života

Kardinál Juan Sandoval Íñiguez, emeritný arcibiskup z Guadalajary v Mexiku, v exkluzívnom interview pre LifeSiteNews odmietol možnosť dávať Sväté prijímanie tým, ktorí páchajú hriechy homosexuality, antikoncepcie a cudzoložstva. 

Taktiež nazval homosexualitu "psychickou chorobou", ktorá vedie k sebazničeniu tých, ktorí ju praktizujú. Íñiguez obvinil elitnú finančnú triedu anglosaských krajín z toho, že sa usiluje o zavedenie rodovej ideológie v rozvojových krajinách. 

Keď sa ho opýtali na názor ohľadne návrhov Svätého prijímania pre homosexuálov, za podmienky, že majú v otázke svojho správania "čisté svedomie", Sandoval odpovedal: "Nemôžu mať čisté svedomie. Cudnosť je univerzálnym predpisom. Všetci musíme zachovať čistotu."

Kardinál dodal, že cudnosť nie je niečo, čo sa výhradne vyžaduje od tých, ktorí trpia homosexuálnymi impulzmi, ale od každého podľa konkrétnej situácie.

"Rovnako ako tí, ktorí majú normálne tendencie a nie sú ženatí, tak sa musia pozdržať aj tí s abnormálnymi tendenciami," povedal Sandoval a dodal, že "o to viac, keď vieme, že homosexualita je psychická choroba, ktorá sa dá liečiť. Nechajte ich hľadať liečbu, pretože homosexualita nie je nikdy povolená."

"Toto stojí v Genesis. Gomora...čo sa stalo so Sodomou a Gomorou? Čo sa udialo? Oddali sa túžbam a boli zničené," povedal kardinál. 

"Existuje veľa ľudí, ktorí majú nešťastie byť homosexuálom, ale žijú čudne," povedal Sandoval. "Tí, áno, vstúpia do Božieho kráľovstva. Ale tí, ktorí to praktizujú, nevstúpia do Božieho kráľovstva. Hovorí to sv. Pavol. A homosexualita je odsúdená, úplne odsúdená v Starom zákone, v Genesis, a svätým Pavlom v Novom zákone."

Sandoval takisto odmietol návrhy, aby Sväté prijímanie dostávali Katolíci, ktorí používajú umelú antikoncepciu, pričom konštatuje, že "antikoncepcia je rozhodne odsúdeniahodná, úplné odsúdená v Humanae vitae blahoslaveným Pavlom VI. Je úplne odsúdená, pretože je v rozpore s ľudskou prirodzenosťou a je proti Božiemu plánu. Všetky formy antikoncepcie."

Kardinál povedal, že pápež František bol nesprávne pochopený, pokiaľ ide o poskytovanie Svätého prijímania tým, ktorí sú rozvedení a znovu ženatí, a poukázal na apoštolskú exhortáciu Familiaris consortio pápeža Jána Pavla II., ktorá poskytuje "sériu veľmi múdrych a veľmi konkrétnych podmienok, ktoré stanovil Svätý Otec, Ján Pavol II".

"Je potrebné sa k nim vrátiť", povedal. "Dávajú odpoveď na zmätok ohľadne ôsmej kapitoly Amoris Laetitia." Ďalej poznamenal, že Familiaris consortio vyžaduje, aby tí, ktorí sa rozviedli a neplatne znovu oženili, nemohli dostať Sväté prijímanie, pokiaľ sa nezdržia sexuálneho styku. 

Sandoval predniesol svoje poznámky v rozhovore pre LifeSiteNews koncom augusta minulého roka.

Mnohým biskupom chýba odvaha

Kardinál Sandoval sa pre LifeSiteNews (LSN) vyjadril, že pokrok kultúry smrti v Mexiku pokračuje napriek "veľkému exorcizmu", ktorý sa v krajine uskutočnil v roku 2015. Čiastočne z toho obvinil biskupov, o ktorých povedal, že často nemajú odvahu hovoriť pravdu.

LSN: "V roku 2015 ste uskutočnili obrad veľkého exorcizmu ... pre celé Mexiko v reakcii na útoky na hodnotu ľudského života v krajine. Ako sa situácia v krajine odvtedy zmenila? Je to lepšie, horšie alebo rovnaké podľa vášho názoru?"

Kardinál: "Áno, vykonal som tento exorcizmus v katedrále San Luis Potosi za zatvorenými dverami a v prítomnosti pár ľudí na žiadosť arcibiskupa zo San Luis Potosí, ktorý ma požiadal, aby som vykonal exorcizmus, a to hlavne preto, že mal veľa problémov s miestnou vládou so svojimi kňazmi a s tými nekontrolovateľnými kňazmi, ktorých prenasledovali úrady."

"A taktiež som sa modlil k nášmu Pánovi za rodinu a život. Bolo to pre celé Mexiko, aby nám Boh pomohol v boji proti tomuto prúdu, ktorý sa snaží zničiť život a rodinu. Exorcizmus je aktom prosby. Je to prosba adresovaná Bohu, aby odrazil zlo, odrazil diabla, ktorý stojí za všetkými týmito hanebnými iniciatívami."

"Vaša otázka znie: "Aký je dnes stav v Mexiku?" Je to horšie. Hovorím, že je to horšie. Prečo je to horšie? Pretože Boh to dovolí. Alebo kvôli našim hriechom, pretože nevieme, ako sa modliť a konať tak, ako by sme mali."

LSN: "Takže vnímate tento problém zároveň ako príznak nečinnosti zo strany niektorých katolíckych prelátov?"

Kardinál: "Áno. Myslím si, že je tu predovšetkým potreba systematickej a pevnej katechézy pre ľudí, to znamená hlásať evanjelium, ako to povedal svätý Pavol: vhod-nevhod, poučovať ľudí o dôležitosti a hodnote rodiny, ohľadne povahy kresťanskej morálky, ktorú nám náš Pán Ježiš Kristus prenechal, a vytvárať ich svedomie od detstva." 

"Áno, máme v tom nedostatky. A okrem toho, keď vláda uskutočňuje iniciatívy v jednom či druhom štáte v Mexiku, je potrebné protestovať a je potrebné požiadať ľudí, aby sa proti nim postavili ... A myslím si, že mnohým biskupom chýba "parrhesia", ako hovorí sv. Pavol: odvaha niečo oznámiť a odsúdiť."

Anglosaská elita usilujúca sa o vytvorenie "nového poriadku" antirodiny a svetovej vlády 

Kardinál Sandoval povedal, že impulz pre iniciatívy na zavedenie homosexuálneho "manželstva" a rodovej ideológie v Latinskej Amerike prichádzal od cudzích mocností, predovšetkým od bohatých a silných záujmov v anglosaských krajinách, ktoré sa snažia vo svete zaviesť "nový poriadok" a globálnu vládu. 

"Takže táto politiká prichádza - ako hovoria mnohí - od anglosaskej elity, ktorá veľmi dominuje medzinárodným organizáciám, ako je OSN a pod., a majú plán priniesť "nový poriadok". A nový poriadok je jedna svetová vláda, jedna ekonomika, jedna kultúra, jedno náboženstvo, pomocou ktorého môžu odstrániť kresťanskú vieru alebo ju zmiešať s ostatnými." 

"(Oni tvrdia, že) je potrebné odstrániť rodinu, v ktorej sú muži formovaní svedomím a charakterom, a ktorí sa sami bránia. A je potrebné odstrániť národnú nezávislosť, aby každý podliehal medzinárodnej autorite. Takže to vidíte ako plán realizovaný bohatými a mocnými krajinami," povedal Sandoval. 

Kardinál Sandoval predstavuje jeden z najsilnejších prolife hlasov v Latinskej Amerike. Zároveň je emeritným arcibiskupom v Guadalajare v Mexiku, kde sa pustil do antikatolíckych vládnych úradníkov a opakovane vzdoroval pokusom politikov útočiť na právo na život a rodinné hodnoty. Verejní činitelia a politické nátlakové skupiny sa opakovane pokúšali prenasledovať Sandovala v reakcii na jeho prolife aktivity, no bezvýsledne. 

Kardinál vyjadril podobné názory počas nedávneho verejného aktu reparácie za hriechy Mexičanov voči životu a rodine, keď povedal: "Zhrešili sme tým, že sme sa dopustili najhoršieho, najvážnejšieho a najkrutšieho zločinu, t.j. potratu, vykonávaného v celej krajine, niekedy so súhlasom nespravodlivých zákonov a niekedy tajne, skrývajúc, ale vždy s krutosťou a zlosťou, ktorá využíva nevinných a bezbranných."

"Zhrešili sme, Bože, akceptujúc a podporujúc rodovú ideológiu, ktorá svojou zmesou zvrátenosti útočí na rodinu a život s nepriznaným cieľom zruinovať spoločnosti, podmaniť si ju a spustošiť," povedal. 

***

Výňatky z rozhovoru:

O exorcizme z roku 2015:

Kardinál: Áno, vykonal som tento exorcizmus v katedrále San Luis Potosi za zatvorenými dverami a v prítomnosti pár ľudí na žiadosť arcibiskupa zo San Luis Potosí, ktorý ma požiadal, aby som vykonal exorcizmus, a to hlavne preto, že mal veľa problémov s miestnou vládou so svojimi kňazmi a s tými nekontrolovateľnými kňazmi, ktorých prenasledovali úrady. A taktiež som sa modlil k nášmu Pánovi za rodinu a život. Bolo to pre celé Mexiko, aby nám Boh pomohol v boji proti proti tomuto prúdu, ktorý sa snaží zničiť život a rodinu.

Exorcizmus je aktom prosby. Je to prosba adresovaná Bohu, aby odrazil zlo, odrazil diabla, ktorý stojí za všetkými týmito hanebnými iniciatívami. Takže Boh vie, ak nás počuje alebo nepočuje. Vaša otázka znie: "Aký je dnes stav v Mexiku?" Je to horšie. Hovorím, že je to horšie. Prečo je to horšie? Pretože Boh to dovolí. Alebo kvôli našim hriechom, pretože nevieme, ako sa modliť a konať tak, ako by sme mali. Takže vnímate tento problém tiež ako príznak nečinnosti zo strany niektorých katolíckych prelátov? Môžu robiť svoje vlastné exorcizmy alebo tiež dôraznejšie hlásať evanjelium, alebo ako to vnímate? Áno. Myslím, že je tu predovšetkým potreba systematickej a pevnej katechézy pre ľudí. 

To znamená hlásať evanjelium, ako to povedal svätý Pavol: vhod i nevhod, poučovať ľudí o dôležitosti a hodnote rodiny, ohľadne povahy kresťanskej morálky, ktorú nám náš Pán Ježiš Kristus prenechal, a vytvárať ich svedomie od detstva. 

Áno, máme v tom nedostatky.

A okrem toho, keď vláda uskutočňuje iniciatívy v jednom či druhom štáte v Mexiku, je potrebné protestovať a je potrebné požiadať ľudí, aby sa proti nim postavili. Pretože údajne - pravdepodobne - ide o demokratickú krajinu. Myslím, že demokracia existuje vo veľmi málo krajinách. Ostatným dali falošnú demokraciu. My však predpokladáme existenciu demokracie, takže je tu právo protestovať proti zákonom, ak nie sú v súlade s názorom väčšiny občanov. A myslím si, že mnohým biskupom chýba "parrhesia", ako hovorí sv. Pavol: odvaha niečo oznámiť a odsúdiť.

O zmätku ohľadne Svätého prijímania pre cudzoložníkov: 

Kardinál: Zmätok pochádzal predovšetkým z veľmi chápavého a láskavého postoja pápeža Františka, ktorý bol nesprávne interpretovaný s kapitolou sedem - nie, kapitolou osem - Amoris Laetitia, ktorá hovorí o veľkom pochopení a milosrdenstve vo vzťahu k jednotlivým situáciám, atď., v ktorých tí, ktorí sa oženili a rozviedli, môžu dostať Sväté prijímanie - ženatí a rozvedení, ktorí sa spojili s niekým iným. 

Vec, ktorá je veľmi jasná, bod, ktorý je zrejmý vo Familiaris Consortio od Svätého Otca, ktorý je dnes svätcom, [odsek] číslo 84 Familiaris Consortio hovorí o troch alebo štyroch situáciách, v ktorých tí, ktorí sa rozviedli a znovu oženili, môžu byť prijatí vo sviatostiach pokánia a prijímania (vyznanie a prijímanie). 

Spomínam si na to viac-menej takto: Svätý Otec hovorí, že ak je jeden z nich vážne chorý a nikto sa o neho nevie postarať s výnimkou osoby, ktorá s nim žije, môžu zostať spolu ako súrodenci, - to znamená bez sexuálneho styku. Žijúc ako súrodenci. Ak majú deti, rôzne deti, ktoré na nich zabudli, mohli by snáď aj ďalej žiť spolu, ale vždy so súhlasom spôsobu ako brat a sestra. 

A navyše, ak je známe, že sú rozvedení a znovu sa oženili, museli by dostať sviatosti niekde inde, kde by nevznikol žiadny škandál. Takže to bola séria veľmi múdrych a veľmi konkrétnych podmienok, ktoré ustanovil Svätý Otec Ján Pavol II. Je potrebné sa k ním vrátiť. Dávajú odpoveď na zmätok ohľadne ôsmej kapitoly Amoris Laetitia. 

LifeSiteNews: Zabudli sme dnes v Cirkvi na túto otázku škandálu týkajúceho sa sviatostí? Ako to vidíte?

Kardinál: Myslím, že áno. Myslím, že niekedy sú ľudia viac laxní, že existujú nižšie štandardy. Začínajú strácať pojem o "hriechu". Ak neovládajú prikázania, ak ich už nepoznajú, ako ich budú dodržiavať? Takže sú vinní z hriechu, ale preto, že si neuvedomujú, že žijú zlý život, hoci prirodzený zákon je zapísaný v srdci, hovoria: "Nuž, nie som vinný zo závažného hriechu, môžem dostať prijímanie." Sú v hriechu. Pretože nemajú pokyny, pretože im chýba osvietené svedomie.

O tom, či je antikoncepcia prijateľná: 

Kardinál: Antikoncepcia je rozhodne odsúdeniahodná, úplné odsúdená v Humanae vitae od blahoslaveného Pavla VI. Je úplne odsúdená, pretože je v rozpore s ľudskou prirodzenosťou a proti Božiemu plánu. Všetky formy antikoncepcie.

Ale je tu možnosť, je tu možnosť pre tých, ktorí sú ženatí a ktorí nemôžu mať deti, alebo to nedokážu bez komplikácií. Pretože sú veľmi chudobní a už ich nie sú schopní ich vychovať, pretože by mohli mať prenosné ochorenia, ako v tomto prípade a iné podobné prípady. Takže Svätý Otec hovorí o prirodzenom spôsobe. Odporúča prirodzenú metódu (Prirodzené plánovanie rodiny - NFP), ktorá je založená na Božej prozreteľnosti. Boh totiž učinil, aby žena nebola stále plodná. Počas 28-dňového cyklu má niekoľko dní neplodnosti. 

A pri dnešnom modernom výskume vieme veľmi dobre, kedy je žena plodná a kedy nie. Táto prirodzená tak môže byť použitá, keď pár nechce mať deti. 

Nie je to antikoncepcia. Táto metóda jednoducho využíva fakt, že žena nie je stále plodná. 

Takže to nie je antikoncepcia. Je to prirodzená metóda. 

Myslím si, že najlepšie navrhnutá (forma) pochádza od spoločnosti Billings z Austrálie. Svätý Otec tak zakázal antikoncepciu, ale naznačil spôsob, akým tí, ktorí pred svojím svedomím a Bohom nemôžu mať deti, majú sexuálne vzťahy, ale vyhýbajú sa deťom. Ale vždy je potrebné byť podriadený Božej prozreteľnosti. Kresťan je vždy podriadený Božej prozreteľnosti.

Bol som prítomný na pohrebe kardinála Pironia, ktorý bol z Argentíny a pracoval pri Svätej stolici. Kardinál Pironio bol skvelý muž. A Ján Pavol II., ktorý celebroval omšu v bazilike sv. Petra, povedal, že matka kardinála Pironia bola na tom veľmi zle, keď mala svoje prvé dieťa. Na pokraji smrti. 

A doktor jej riekol: "Nemôžete mať rodinu, pretože zomriete." 

A matka bola veľmi zúfalá, pretože chcela mať viac detí.

Vydala sa za biskupom do mesta La Plata a povedala mu, čo jej odkázal doktor. 

A on jej povedal: "Dcéra, to hovorí lekár, ale ten, kto je v nebi, je ten, kto rozhoduje."

A po tejto udalosti mala 21 detí!

A tým dvadsiatym prvým bol kardinál Pironio. Takže je potrebné mať vieru - to je to, čo povedal pápež na pohrebnej omši kardinála Eduarda Pironia. Je vždy potrebné mať vieru v Božiu prozreteľnosť. 

LifeSiteNews: Dnes tiež počúvame, že  aj tí, ktorí žijú v homosexuálnych vzťahoch, môžu dostať Sväté prijímanie, ak to robia s "čistým svedomím". 

Kardinál: Nie. To je tiež zneužitie. Nemôžu mať čisté svedomie. Cudnosť je univerzálnym predpisom. Všetci musíme zachovať čistotu.

Pre tých, ktorí sú ženatí, existuje manželská čistota. Manželská čistota znamená byť verný jeden ku druhému, vernosť medzi manželom a manželkou, manželská vernosť, manželská čistota. V prípade slobodných je to ich abstinencia, a homosexuáli, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, tiež abstinujú. Rovnako ako tí, ktorí majú normálne tendencie a nie sú ženatí, tak sa musia pozdržať aj tí s abnormálnymi tendenciami.

O to viac, keď vieme, že homosexualita je psychická choroba, ktorá sa dá liečiť. Nechajte ich hľadať liečbu, pretože homosexualita nie je nikdy povolená. Toto stojí v Genesis. Gomora...čo sa stalo so Sodomou a Gomorou? Čo sa udialo?

Zničil ich...

Oddali sa svojim túžbam a týmto spôsobom boli zničené. A sv. Pavol hovorí jasne v jednom zo svojich listov - kde uvádza zoznam tých, ktorí nebudú vlastniť Božie kráľovstvo -, hovorí, že homosexuáli nevstúpia do Božieho kráľovstva.

Tým sa myslia tí homosexuáli, ktorí to praktizujú, nie tí, ktorí sa kontrolujú a vedú správny život. A žijú tu ľudia, ktorí majú nešťastie byť homosexuálom, ale žijú čudne. Tí, áno, vstúpia do Božieho kráľovstva. Ale tí, ktorí to praktizujú, nevstúpia do Božieho kráľovstva. Hovorí to sv. Pavol. A homosexualita je odsúdená, úplne odsúdená v Starom zákone, v Genesis, a svätým Pavlom v Novom zákone.

K odolávaniu pokušenia: 

Kardinál: Všetci môžeme odolávať pokušeniu, všetci z nás, bez ohľadu na to, aké sú veľké pokušenia, prostredníctvom Božej milosti. Sám, nie, sám nie. A Tridentský koncil, keď hovoril o Božej milosti a o ospravedlňovaní, povedal, že človek svojou snahou sám nedokáže dodržať Boží zákon. Potrebuje Božiu milosť, aby dodržal (Boží zákon). 

 

 

DISKUSIA k článku