little_ds_girl.jpg

Senát štátu Ohio hlasuje za zákaz potratov detí s Downovým syndrómom

106
Milko Kostovič
Kultúra života

Obe zákonodarné komory štátu Ohio presadili zákon ochraňujúci nenarodených s Downovým syndrómom pred potratmi. 

Minulú stredu presadil štátny senát s republikánskou väčšinou v pomere 20 ku 12 zákaz potratov vykonávajúcich sa z dôvodu diagnózy možného Downovho syndrómu. Začiatkom mesiaca presadila svoju verziu aj snemovňa drvivou väčšinou hlasov 63-30. 

Predseda miestnej organizácie Právo na život Mike Gonidakis poďakoval zákonodarcom "za zaujatie stanoviska voči modernej eugenickej praxi potratov detí s Downovým syndrómom." 

"Všetci občania Ohia, bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti alebo zdravotné postihnutie, si zaslúžia právo žiť svoj Bohom daný potenciál a účel," povedal. 

Lekársky časopis Prenatal Diagnosis uviedol, že až 85 percent tehotných žien, ktoré prijmú diagnózu Downovho syndrómu, potratia svoje dieťa.

Navrhované tresty pre potratárov porušujúcich tento zákaz sú strata licencie s pokutou až do 5000 dolárov a maximálnou 18 mesačnou väzbou. Pre ženy, ktoré potratia deti s možným Downovým syndrómom, doposiaľ neexistujú žiadne navrhované tresty. 

Ohio sa stáva štvrtým štátom, ktorý zakazuje potrat kvôli možnej abnormalite plodu. Indiana, Louisiana a Severná Dakota majú širšie zákazy, ale federálny sudca rozhodol, že zákon na ochranu plodu štátu Indiana bol protiústavný. Spochybnený je aj zákaz štátu Louisiana. 

V minulom roku podpísal guvernér štátu Ohio John Kasich zákon o ochrane bolesti-schopných nenarodených detí, ktorý zakazuje potrat po 20 týždňoch. Kasich však súčasne vetoval pro-life zákaz potratov po zistení srdcového tepu dieťaťa.

Traja republikáni sa pri hlasovaní odlúčili, keď hlasovali proti pro-life zákonu: Matt Dolan (Chagrin Falls), Gayle Manning (North Ridgeville) a Stephanie Kunze (Hilliard).

Demokrati boli proti návrhu pro-life zákona. Ich argumentácia bola ironická, keď tvrdili, že legislatíva vôbec nezlepšuje život občanov Ohia s Downovým syndrómom.

Senátor Joe Schiavoni charakterizoval zákon ako "strašiaci lekárov a zahanbujúci ženy". Schiavoni kandiduje na guvernéra.

Demokratom sa podarilo pridať do zákonu dva pozmeňujúce návrhy. Jeden zaisťuje, že žiadne daňové doláre nebudú minuté na právnu ochranu zákona, a druhý zabezpečí, že ženy nemôžu byť nútené odhaliť, prečo idú na potrat. 

Republikánka Sarah LaTourette a Derek Merrin sponzorovali verziu snemovne. 

Downov syndróm je genetický. Jedno z 691 detí sa narodí s Downovým syndrómom. Príčina nie je známa, ale môže sa odhaliť v maternici alebo po pôrode kvôli terapeutickej pomoci dieťaťu. 

Live Action informuje, že rodičia sú často zle informovaní o Downovom syndróme. "Nie sú informovaní o pokrokoch vo vede a medicíne, ktoré umožňujú ľuďom s Downovým syndrómom viesť úspešný život. Dnes ľudia s Downovým syndrómom dostávajú rovnaké vzdelanie spolu so svojimi rovesníkmi a mnohí žijú svoj vlastný život, vydávajú sa a sú úspešní v pracovnom živote." 

Testovanie amniocentézy na Downov syndróm môže byť nesprávne. A novšie, menej invazívne testovanie je v 50% a viac prípadoch nepresné. Noviny The Boston Globe publikovali veľkú štúdiu organizácie the New England Center for Investigative Reporting, podľa ktorej "stovky" rodičov idú na potrat so zdravými deťmi.