Rada OSN pre ľudské práva formálne vylučuje nenarodené deti z "práva na život"

632
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Napriek prosbám viac než stovky vládnych a pro-life organizácií, vrátane tých z USA a Poľska, Rada OSN pre ľudské práva minulý týždeň v Ženeve vylúčila nenarodené deti z práva na život. 

"Chvíľu som sa obával, že budeme diskutovať o slovnom limite k našim stanoviskám," žartoval Yuval Shany. Izraelský profesor práva sa vysmieval pro-life obavám v čase, keď výbor rýchlo prechádzal druhým čítaním kontroverzného návrhu o práve na život v pravdepodobne najdôležitejšej zmluve OSN o ľudských právach.

Shany, ktorý bol dva roky za návrh zodpovedný, vedel, že sa neobjaví žiaden nesúhlas. 18 členov rady, ktorí zaznamenávajú úsilie štátov implementovať zmluvu, sa jednomyseľne dohodli na texte, ktorý je v niektorých ohľadoch extrémnejší ako ten predchádzajúci.

Rada pridala formuláciu týkajúcu sa prístupu k potratom, ktorý nielenže musí byť právom (podľa tejto zmluvy OSN), ale musí byť tiež "dostupný" a "efektívny", ako Rade OSN odporúčali potratové skupiny. Americká profesorka práva Sarah Clevelandová uviedla, že je to potrebné na to, aby sa obete znásilnenia ľahšie dostali k potratom. 

Žiaden expert nevyjadril obavy o deti v maternici, ktoré by mohli cítiť bolesť, alebo nepredložil Dohovor o právach dieťaťa, ktorý výslovne vyžaduje, aby štáty chránili deti "pred narodením".

"Som veľmi citlivý na moje svedomie," povedal v jednom okamihu Mauro Politi. Svedomie talianskeho profesora netrápili samotné potraty, ale potreba zabezpečiť, aby ženy boli schopné potratiť svoje nenarodené deti v prípadoch znásilnenia, zdravotného postihnutia alebo keď je ohrozený život matky. 

"Samozrejme, že súhlasíme s tým, že je na štátoch, aby sa rozhodli, kedy začína život," povedala nemecká profesorka Anja Seibert-Fohrová - jediná členka výboru, ktorá nabádala k opatrnosti pri zavádzaní práva na potrat, poukazujúc na Európsky súd pre ľudské práva ako modelový príklad.

"Štáty disponujú určitou mierou voľného výkladu," súhlasil Shany. "Nechceme sa dotýkať problému neskorých potratov." 

Japonský predseda rady, Yuji Iwasawa, sa veľmi ponáhľal a vyzeral netrpezlivý. Trval na tom, že tieto otázky už boli predmetom diskusie, hoci o nich neexistuje verejný záznam. 

Rada takmer ustúpila, keď Spojené štáty, Rusko, Egypt, Japonsko, Poľsko a iné štáty odmietli právomoc rady vložiť právo na potraty do zmluvy. 

Zmluva je "živým nástrojom", povedal francúzsky profesor Olivier de Frouville. Spoločne so Shanym poukázal na to, ako Rada a zmluvné strany OSN opakovane trvajú na práve na potrat. 

Jedinú prekážku pre výbor nepredstavovali štáty, ale ďalšia časť byrokracie OSN. Výbor OSN pre zdravotne postihnutých požiadal o zmenu návrhu, aby neboli zahrnuté výrazy, ktoré ponižujú postihnutých. Iwasawa uviedol, že sa stretol s predsedom Výboru pre zdravotne postihnuté osoby a naznačil, že sa dohodli na novom znení. Po novom sa bude odkazovať na "neživotaschopné" tehotenstvá v porovnaní s potratmi smrteľne "poškodených" plodov. 

Druhé čítanie by malo pokračovať v marci. Rada by sa mala zaoberať otázkou eutanázie, ktorá sa momentálne v návrhu považuje za záväzok. 

 

DISKUSIA k článku