Prečo kresťania váhajú, keď ide o perzekúciu kresťanov v zahraničí?

551
Lucia Salomonová
Kultúra smrti

Všeobecne platí, že ak komunity prežívajú nenávisť alebo prenasledovanie, osvietení ľudia chcú, aby hovorili otvorene, pretože vedia, že potrebujeme to zastaviť. Takže prečo niektorí kresťania váhajú urobiť presne to, čo sa týka globálneho modelu protikresťanského prenasledovania, znovu zdokumentovaného tento týždeň v novej správe ministerstva zahraničných vecí?

V utorok ministerstvo zahraničných vecí USA vydalo prvú správu o medzinárodnej náboženskej slobode v čase prezidenta Donalda Trumpa. Zdôraznila prenasledovanie a nenávisť voči mnohým náboženským menšinám na celom svete vrátane kresťanov.

Správa ma podnietila k tomu, aby som znovu uvažoval o tom, prečo sa kresťania niekedy zdajú byť váhaví vyjadriť svoje názory o takých krutostiach.

Už nejaký čas som písal a hovoril o protikresťanskom prenasledovaní, vrátane mojej knihy 2013 s názvom The Global War on Christians. Jedna častá otázka, ktorú som nespočetne veľakrát dostal, bola táto: „Prečo sa zameriavate len na kresťanov? Nie je to tak úzkoprsé a konfesionálne? Nemali by sme sa obávať o všetkých?

Takéto otázky sa rodia zo šľachetného inštinktu, že Cirkev by sa nemala zameriavať len na vlastný záujem, ale na blaho všetkých a odpoveďou je, že by sme sa samozrejme mali znepokojovať o každého človeka.

Je tu však dôležité varovanie.

Väčšina Židov, ktorých poznám, sú silne proti neznášanlivosti voči niekomu, ale cítia zvláštnu inštinktívnu reakciu, keď je to zameraná na ich kolegov - Židov. Väčšina moslimov, ktorých poznám, nechcú nikoho utláčať, ale predovšetkým ťažko nesú islamofóbiu. Mimo náboženstiev je veľa žien obzvlášť znepokojených neznášanlivosťou k ženám a porušovaním práv žien, mnohí členovia LGBT komunity sú čo sa týka homofóbie obzvlášť opatrní, atď.

Vo všetkých týchto prípadoch osvietení ľudia nielen že pochopia reakciu, ale ju aj pochvália. Povzbudzujeme členov týchto spoločenstiev, aby hovorili, pretože chceme počuť to, čo majú povedať a vieme, že ich potrebujeme, aby sme to zastavili.

Ak chcete ďalší príklad, Američania všetkých vrstiev boli vystrašení rasovou nechutnosťou, ktorú sme videli v Charlottesville minulý víkend a kresťanskí lídri boli v popredí, keď ich odsúdili, vrátane silných vyhlásení vedenia Konferencie biskupov Spojených štátov a viacerých jednotlivých biskupov. Kým samotná rétorika tento problém nevyrieši, mnoho katolíkov bolo pyšných, keď videli, ako sa ich vodcovia stavajú k tejto udalosti.

Tak prečo by to malo byť iné, pokiaľ ide o protikresťanské prenasledovanie? (Predovšetkým doteraz nebolo žiadne vyhlásenie biskupskej konferencie o tejto novej správe, ktorá opäť dokumentuje celosvetový vzor zúrivosti proti kresťanom, ako aj voči iným náboženským menšinám.)

Určite nemôžete tvrdiť, že kresťania na tom nie sú až tak zle. Celosvetovo povedané, kresťania sú na planéte najviac utláčané náboženské spoločenstvo. Všeobecné odhady sú, že 200 miliónov kresťanov žije každý deň s hrozbou fyzického obťažovania, zatknutia, mučenia a dokonca aj smrti, len kvôli ich náboženskému presvedčeniu.

Strávil som čas s negramotnými, chudobnými kresťanskými ženami v Indii, ktorých manželia boli zmasakrovaní najbizardnejším spôsobom, ktorý si dokážu hinduistickí radikáli predstaviť. Bol som tvárou v tvár nigérijským kresťanom, ktorých rodiny boli vytrhnuté bojovníkmi Boko Haram, vrátane jednej ťažko zranenej ženy, ktorá stratila svojho manžela a tri z piatich svojich detí v bombardovaní počas Vianoc.

Mal som svoje stretnutie aj s egyptskými kresťanmi, ktorí boli unesení, týraní a ponižovaní islamskými radikálmi vrátane koptského lekára, ktorý bol prevezený do púšte a niekoľko mesiacov bol opakovane bičovaný, pretože odmietal prijať islam. Hovoril som s kresťanmi v Kolumbii, ktorí boli počas dlhotrvajúcej občianskej vojny ohrození, unesení a zranení polovojenskými silami ľavice alebo pravice, vrátane katolíckeho biskupa, ktorý musel prerušiť náš rozhovor, pretože nedokázal zastaviť plač.

V iných častiach sveta som sa stretol s obeťami, ktoré zažili prenasledovanie v rukách ohromujúceho množstva iných aktérov - vrátane, bohužiaľ, niekedy aj kresťanov.

Nie je prijateľné povedať, že títo ľudia nepotrebujú pozornosť, pretože kresťanstvo je bohaté, silné a privilegované. Či je to pravda alebo nie, na niektorých miestach sa určite nevzťahuje na ľudí, s ktorými som sa stretol, ktorí sú vo všeobecnosti chudobní, zabudnutí a bezbranní.

Taktiež to neznamená, že kresťania by sa vlastne nemali sťažovať, pretože sa dopustili samotných zneužívaní, ako sú krížové výpravy alebo inkvizícia (zaujímavé, že tieto dve témy vytiahne každý človek pri kritike kresťanstva, hoci nepozná ich historický kontext - editor). Čokoľvek, čo robí z týchto kapitol históriu, čo robí ochudobnená a smútiaca matka, ktorú som v Nigérii stretol, s ktoroukoľvek udalosťou z minulosti?

Nakoniec je pokrytecké tvrdiť, že: protikresťanské prenasledovanie nie je ničím iným ako pravicovým problémom, ktorého cieľom je pokryť kontroverzné pozície v západných militantných kultúrach. Myslite si v týchto záležitostiach čo chcete, ale ručím vám, že drvivá väčšina trpiacich kresťanov na tomto svete ani nevie, že sa tieto vojny sa dejú (autor pravdepodobne naráža na vojny v arabskom svete, kde primárne bojujú USA - editor).

Sú jedine kresťania v ohrození? Samozrejme, že nie. Ak chcete byť dôveryhodní, musí sa kresťanské svedectvo v oblasti obhajoby náboženskej slobody aplikovať všeobecne bez výnimky? Znova, samozrejme.

Malo by však byť prijateľné pre kresťanov, aby cítili zvláštnu empatiu pre iných kresťanov, pretože ich viera hovorí, že sú členmi Kristovho tela? Ešte raz, samozrejme.

V 1. liste Korinťanom, svätý Pavol píše: „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním.“ To je buď len zbožná rétorika, alebo kresťania to myslia skutočne - a ak to urobia, odovzdávanie energie na obranu prenasledovaných kresťanov nie je konfesionálne, je to súcit, v doslovnom zmysle slova „trpieť“ s niekým.

Je vhodný čas pre dobre zmýšľajúcich kresťanov, aby prekonali nevyhranenosť, ktorú niekedy cítia,  pri správach o protikresťanskom prenasledovaní a berú to ako fakt života v dnešnom svete.

Neznamená to, že iné prenasledované skupiny nebudú spomínané, ale ak pohodlní a bohatí kresťania na Západe nebudú hovoriť o prenasledovaných kresťanoch, kto potom bude?