large_do-all-religions-lead-to-god-mzbfiwnw.jpg

Vedú všetky náboženstvá k Bohu?

1,024
Matej Trančo
AltKAT

Tento týždeň uzatvárame veľmi dôležitou otázkou, ktorú nikdy nechceme prehodnocovať či ignorovať. Prichádza k nám od novej poslucháčky menom Kayla. "Otec John, je Boh rovnakým bohom vo všetkých náboženstvách ale len v rôznych formách? Počula som už takýto názor no čo hovorí Biblia?"

Dovoľte, aby som sa uistil, že chápem túto otázku. Myslím, že sa Kayla pýtala niečo ako: "Ak úprimne uctievame boha nejakého náboženstva, uctievame toho jediného pravého Boha?" Alebo by sme otázku mohli položiť nejak takto: "Hovorí Biblia o tom, že sú iní bohovia, mimo toho kresťanského, pravými nadprirodzenými bytosťami a odlišnými či v protiklade k pravému jedinému Bohu, otcovi nášho Ježiša Krista?" Toto sú dva spôsoby akými by som položil túto otázku.  

Súperiaci bohovia

Odpoveď na druhú otázku je: áno. Biblia učí, že bohovia iných náboženstiev nie sú len nejaké mená.  Nie sú to len mýty, ale sú v skutočnosti nadprirodzenými bytosťami, ktoré milujú byť uctievané a chcú oklamať svet, získať si ľudí a prevziať miesto pravého Boha.  Odpoveď na prvú otázku je teda: nie.  Ak úprimne uctievate bohov iných náboženstiev, neuctievate jediného a ​​pravého Boha zjaveného v Ježišovi Kristovi. To je moja odpoveď.  

Teraz sa pozrime na pár veršov z Biblie aby som vám ukázal odkiaľ čerpám túto odpoveď. Apoštol Pavol hovorí v Prvom liste Korinťanom 10:19-20: "Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov." Otázka s ktorou sa zaoberal sv. Pavol znamenala ponúkanie jedla modlám v inom náboženstve a či by sa na tom mali zúčasťnovať kresťania.

Jeho vysvetlenie bolo asi také, že takéto obety vrámci iných náboženstiev v prvom storočí neboli obetami pravému Bohu, čiže akoby za ich náboženstvom stál ten istý Boh. Boli to obety nadprirodzeným bytostiam - ktoré nazýva démonmi - ktoré sú v protiklade s Bohom. A to je démon. To, čo Pavol tvrdí, je jednoducho pokračovaním toho, čo Boh zjavil už v Starom zákone. V Izraeli je jeden pravý Boh, Jahve, ktorý sa zjavil svojimi slovami Mojžišovi a prorokom.

Existujú aj iní bohovia národov, skutočné nadprirodzené bytosti, ktoré jeho ľudia nesmú uctievať. Napríklad Deuteronómium 29:18 hovorí: "Nech niet medzi vami muža ani ženy, rodiny ani kmeňa, ktorý by dnes odvrátil svoje srdce od Pána, nášho Boha, a šiel by slúžiť bohom tých národov; nech niet medzi vami koreňa, z ktorého vyrastá otrava a jed." Alebo Jozue 23:7: "Aby ste sa nedostali medzi tie národy, ktoré zostali medzi vami. Nespomínajte mená ich bohov, ani na nich neprisahajte, ani im neslúžte a neklaňajte sa im!  Musíte sa pevne pridržiavať Pána, svojho Boha, ako ste to robili až podnes."

Boh sa niekoľkokrát v Starom zákone vyjadril, že existujú iní bohovia. Existovali iné náboženstvá a jeho ľudia nemali uvažovať nad tým, že títo bohovia sú len jednoducho prejavmi jeho vlastnej skutočnej bytosti - v tom štýle akoby za každým náboženstvom stál rovnaký Boh. Boli odlišní. Boli súpermi. Boli nepriateľmi. Boli démonmi. Neboli pravým Bohom. Boli len uchádzačmi o božstvo. Sú skutočné, nadprirodzené no hlavne démonické skutočnosti.

Komu budete slúžiť?

Veľkou otázkou života je: Budete slúžiť jedinému pravému Bohu, alebo budete slúžiť iným bohom? Eliáš to tak povedal na vrchu Karmel, kedy šlo o veľký boj medzi Jahvem na jednej strane a Bálom na strane druhej. Hovorí: " Vtedy Eliáš pristúpil ku všetkému ľudu a hovoril: Dokedy budete kuľhať na dve strany? Ak je Pán Bohom, choďte za ním, ak Bál, choďte za tým!“ (Kniha kráľov 18:21). 

Nemôžete tvrdiť, že všetci tí úprimní uctievači Bála zároveň uctievajú pravého Boha. Ak by to tak bolo tak by potom Biblia nedávala žiadny zmysel. Títo bohovia sú veľkými nepriateľmi a tak je prvým prikázaním: "Nebudeš mať iného boha, ktorému by si sa klaňal" (Exodus 20:3). Toto je najdôležitejšia otázka našej doby odkedy Ježiš prišiel na svet ako posledné a rozhodujúce zjavenie pravého Boha: on sám, vďaka svojim činom, je skúškou toho, či je akékoľvek tvrdenie o uctievaní pravého Boha pravdivým tvrdením. 

Napríklad Ján 4:1-2 hovorí: "Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.  Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete."

Pravá skúška

Inými slovami je pravý Ježiš o ktorom vieme z Písma tým pravým dôkazom akéhokoľvek tvrdenia o nadprirodzenej skutočnosti. Akékoľvek iné náboženstvo, ktoré neuznáva a neverí v Ježiša za to, kým je a ako bol opísaný v Biblii, je falošné náboženstvo. Jednoducho jeho podstatou nie je pravý Boh. Ježiš sa takto vyjadril v Ján 5:23: "Kto nec­tí Syna, nec­tí Ot­ca, ktorý ho po­slal."

Nezáležiac na tom čo hovorili o Bohu (hovorí k farizejom, ktorí naozaj verili a uctievali Boha zo Starého zákona) odpovedal: "Nie, vy neveríte lebo ma neakceptujete." [pozri Hádka Ježiša so židmi]. Ježiš je pravým stredobodom pre všetky náboženstvá a to vrátane judaizmu. Ján 8:42: "Ak by bol Boh vašim otcom, milovali by ste ma pretože ja som prišiel z Boha a som prítomný na tomto svete." Ján v Ján 2:23 hovorí: "Každý kto odmieta Syna nepozná Otca. Každý kto vyznáva Syna vyznáva aj Otca."

Môj záver z Biblie je, že za inými náboženstvami sú skutočné nadprirodzené bytosti, ale nie sú pravým Bohom. Sú rozhádané bytosti konajúce proti Bohu. Sú to démoni a podvodníci a prostriedok, ako otestovať všetky nároky na pravdu v nejakom náboženstve, je Ježiš Kristus. On je konečným a rozhodujúcim zjavením jediného pravého Boha.

 

DISKUSIA k článku