Pharisees-And-Adulteress-Woman1324x969-58b5c85b5f9b586046cae461.jpg

Kto boli farizeji a prečo chytili vec za nesprávny koniec?

540
Zuzana Smatanová
AltKAT

Farizeji v Biblii boli členmi náboženskej skupiny, či strany, ktorá pravidelne protirečila Ježišovi Kristovi v súvislosti s Jeho interpretáciou Zákona

Pojem „farizej“ znamená „oddelený/vyčlenený“. Farizeji sa vyčleňovali zo spoločnosti aby študovali a vyučovali Zákon, no zároveň sa aj vyčleňovali spomedzi obyčajných ľudí, pretože ich pokladali z náboženského hľadiska za nečistých. Farizeji, ako náboženská sekta, začali s najväčšou  pravdepodobnosťou fungovať v období Makabejcov, okolo roku 160 pred Kristom. V čase najväčšieho rozmachu Izraela odhaduje historik Flavius Josephus ich počet zhruba na 6000. Farizeji boli ´biznismeni a obchodníci´ strednej triedy, založili synagógy a spravovali ich. Synagóga bola miestom, kde sa Židia stretávali, vzdelávali a kde sa konali bohoslužby. Veľký dôraz kládli na šírenie tradície ústnym podaním a zrovnoprávňovali ju so zákonmi v Starom zákone.

 

V čo farizeji verili a čo učili?

Farizeji verili v posmrtný život, vzkriesenie tela, veľkú dôležitosť prikladali dodržiavaniu obradov a nutnosti obrátiť pohanov. Keďže farizeji učili, že k Bohu sa dá dostať iba poslúchaním zákona, postupne zmenili judaizmus z obetného náboženstva na náboženstvo dodržiavania prikázaní (legalizmus). Obetovanie zvierat v Jeruzalemskom chráme pokračovalo až do roku Pána 70, kedy chrám zničili Rimania. Farizeji však povyšovali činnosť nad obetu. 

V evanjeliách sú farizeji často vykresľovaní ako arogantné osoby, no pre ich zbožnosť ich vo všeobecnosti uctieval celý národ. Ježiš ich však prehliadol. Pokarhal ich za to, že kladú neúnosné bremená na ľudí. 

Ježiš ostro pokarhal farizejov v evanjeliu podľa Matúša (23) a podľa Lukáša (11); nazval ich pokrytcami a pomenoval ich hriechy. Prirovnal ich k obieleným hrobom, ktoré sú pekné a čisté len zvonka, ale zvnútra sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty:

„Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti“ (Mt 23, 13. 27-28).

Farizeji boli s ďalšou židovskou sektou, saducejmi, väčšinou na nože, no v sprisahaní proti Ježišovi sa zjednotili. V židovskej veľrade, Sanhedrine, spoločným hlasovaním požadovali jeho smrť a dohliadali, aby Rimania vykonali rozsudok. Ani jedna skupina neuverila v Mesiáša, ktorý obetoval seba samého za hriechy sveta. 

Medzi najvýznamnejších farizejov v Novom zákone patria: člen židovskej veľrady Nikodém, učiteľ zákona Gamaliel a apoštol Pavol. Farizeji sa spomínajú v štyroch evanjeliách a v Skutkoch apoštolov.

(zdroje: The New Compact Bible Dictionary, T. Alton Bryant, editor; The Bible Almanac, J.I. Packer, Merrill C. Tenney, William White Jr., editori; Holman Illustrated Bible Dictionary, Trent C. Butler, hlavný editor; gotquestions.org

 

DISKUSIA k článku